Byrådet bevilger 53 ekstramillioner mot snø og is

Det er moro med snø, men det koster. Snøbudsjettet er snart brukt opp. Byrådet har derfor bevilget 53 millioner mer til strøing og måking.

  • Stein Erik Kirkebøen
Slik så fortauet – ja det er et fortau et sted under snøhaugen – i Sognsveien ut tirsdag morgen.

I fjor var søppel som hopet seg opp, i år er det snø. Og is. Og dårlig rydding. Klagene renner inn mens brøytemannskapene jobber alt remmer og tøy og ploger tåler.

Dobbelt så dyrt som i fjor

På grunn av de uvanlige snømengdene beregner Bymiljøetaten at den vil bruke ca. 180 millioner kroner på vintervedlikehold i 2018. Det er dobbelt så mye som i 2017.

Den uvanlig snørike vinteren byr på store problemer. Ifølge Bymiljøetaten har det aldri vært flere maskiner eller et større mannskap i sving med brøyting og snørydding, og det er brukt rekordstore mengder grus til å strø fortauene. Ved utgangen av januar var det strødd 25 500 tonn grus, mot 15 000 tonn i hele fjor vinter.

– De siste ukene har det vært vanskelig å komme seg rundt i byen vår, spesielt for dem som ikke er så gode til bens. Brøytebudsjettet er i ferd med å tømmes og Bymiljøetaten har derfor bedt om mer penger slik at vi kan fortsette å brøyte og strø. I tillegg får Bymiljøetaten penger til ekstra utstyr til fjerning av is og snø på fortau og vei i boligområder, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Dobbel dose snø

Ifølge Meteorologisk institutt har det så langt i 2018 kommet nesten dobbelt så mye nedbør i Oslo som i et normalår. Mye av dette har kommet som snø, og så langt i vinter er det kjørt vekk 5000 lastebillass med snø. 750 biler er tauet vekk for å komme til med brøytemaskiner. Fagfolkene i kommunen varsler nå at det er behov for ekstra midler for å fortsette vintervedlikeholdet og utvide arbeidet med å fjerne is og snø.

– Mens andre har foreslått store kutt i Bymiljøetatens budsjett, har byrådet også tidligere økt rammene for vinterdrift. I år har det vært så mye snøfall at vi etterbevilger det som trengs, sier Robert Steen, byråd for finans.

Skjerpet kamp mot hålke

Det skal nå gjøres en ekstra innsats for å fjerne snø og is i boligområdene. Bymiljøetaten leier blant annet flere såkalte isskrapere. De skal gå løs på isen som mange steder har satt seg.

– Dette har vært et ekstraordinært brøyteår og vi har brukt mer enn dobbelt så mye penger bare i januar i år, sammenlignet med januar 2017. Den siste tiden har utfordringen med hålke blitt større. Nå får vi muligheten til å skrape bort mer is og bedre fremkommeligheten i boliggatene. Vi kan fortsatt ikke frakte bort all snøen umiddelbart fordi kapasiteten på deponiene er sprengt. Det vil enkelte steder være nødvendig å bruke deler av gatene og parkeringsplasser som lagringsplass for snø, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.