Oslo

Her skal det graves i nesten halvannet år. Regner med lange køer.

Fra og med mandag må 9000 bilister finne en annen vei til og fra Storokrysset.

Mandag starter nesten halvannet år med veiarbeid på Grefsenveien. Dette vil blant annet innebære at det ikke blir mulig å kjøre her for privatbilister.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

For fem uker siden ble Storgata stengt på grunn av rehabilitering. Nå har turen kommet til Grefsenveien øst for Storokrysset. Mandag starter jobben med å oppgradere veien for å øke kollektivtrafikkens fremkommelighet, etablere tydeligere kjøremønstre, anlegge sykkelfelt og skifte ut en eldre vannledning.

Fra samme dag blir Grefsenveien rett øst for Storokrysset (se kart) stengt for gjennomkjøring for privatbiler. Det betyr at 9000 bilister ikke vil kunne kjøre til og fra Storokrysset fra Grefsenveien. De må benytte seg av alternative ruter, fortrinnsvis via Kjelsåsveien eller Maridalsveien/Frysjaveien.

Les også

Villastrøk kan bli til blokker – men det fikk ikke politikerne med seg

Buss for trikk

– Vi er klar over at dette vil gi lange køer og være smertefullt for naboene. Men når vi først skal grave, så ønsker vi å gjøre mest mulig for å unngå ny graving om få år. Derfor skal også en av byens hovedvannledninger, som ligger i Grefsenveien, byttes ut, sier Sven Øvergaard, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

Det blir buss for trikk mellom Storo og Kjelsås fra mandag 3. desember.

Veien blir også stengt for trikker, men det skal settes opp buss for trikk på den aktuelle strekningen. Busser og utrykningskjøretøyer får gjennom hele den lange anleggsperioden lov til å kjøre gjennom Grefsenveien som i dag.

Privatbiler skal i begynnelsen av anleggsperioden kunne kjøre nesten helt ned til sperringen ved Storokrysset, men vil etter hvert oppleve at stadig mer av veien blir stengt for dem.

Les også

Alle de 87 nye Spania-trikkene skal være på plass innen 2024

Mer stengning fra januar

I begynnelsen av januar vil Sporveien starte opp nok et anleggsprosjekt i Grefsenveien, da mellom krysset Grefsenveien/Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.

Fra samme dag får bussene ny trase hvor nordgående bussrute ledes inn til Kjelsåsveien via Glads vei. Bussene snur på Kjelsås og kjører nedover i Grefsenveien som blir enveiskjørt. Her kan privatbiler dele trasé med busser.

Et lite parti av Grefsenveien mellom det nederste og øverste anleggsfeltet, vil ikke bli berørt av anleggsarbeidene. Det kan komme noen restriksjoner for privatbiler også her, men det jobbes for at bilistene skal kunne kjøre nærmest som normalt i hele anleggsperioden som avsluttes våren 2020.

– Trikkeskinnene i midtpartiet er vurdert til å holde i mange år til. Derfor er det ikke behov for å grave der. Hadde vi gjort det, ville det ha blitt dyrere og anleggsperioden mye lenger, sier Øvergaard.

Kostnadsrammen for prosjektet er nærmere 380 millioner kroner.

Les også

Søndag stenges Storgata for busser. Snart må også trikken ut.

Raskere for trikken

En viktig årsak til at trikkeskinnene skal byttes ut nå, er at Oslo får nye trikker i 2020. De nye trikkene trenger mer plass for å passere hverandre.

Trikken som kjører nedover mot Storokrysset vil slippe å dele veien med privatbiler fra våren 2020.

Samtidig ønsker Sporveien at trikken skal slippe å dele veien med biler. Derfor skal det anlegges et separat og fysisk adskilt kollektivfelt frem til 100 meter fra Storokrysset, hvor trikk og buss deler feltet med biler som skal østover på ringveien.

Det skal også etableres sykkelfelt ut av krysset, opp til Disen. Hele strekningen får nye fortauer, ny belysning og universelt utformede holdeplasser.

– Hvorfor vil det ta nesten halvannet år å gjennomføre dette?

– Det skal gjøres veldig mye arbeid i denne perioden. Blant annet skal Vann- og avløpsetaten bytte ut en hovedvannledning som er nesten 100 år gammel. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, må bruke den tiden som trengs for å gjøre dette byttet, svarer Øvergaard.

– Veien vil være stengt for gjennomkjøring til Storo og Ring 3 i nesten halvannet år. Er det nødvendig?

– Det er mange som har spurt om akkurat dette. Hadde vi latt veien være åpen for 9000 biler i døgnet, så ville anleggsperioden blitt mye lenger. Da ville vi ikke blitt ferdige til de nye trikkene begynner å komme i 2020.

Les mer om

  1. Trikk
  2. Buss
  3. Kollektivtransport
  4. Samferdsel
  5. Byutvikling