Oslo

Høyre vil at kommunen skal kjøpe Veterinærhøgskole-tomten

– Denne muligheten kan vi ikke la gå fra oss.

Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret, og leder for St. Hanshaugen bydelsutvalg, Anne Christine Kroepelien (H) vil at Oslo kommune skal kjøpe tomten som i dag eies av staten. Her ved den gamle Veterinærhøgskolen.
 • Eirik Husøy
  Journalist
 • Dan P. Neegaard
  Journalist og fotograf

Den 65 mål store tomten på Adamstuen, der Veterinærhøgskolen ligger og det nå planlegges en storstilt utvikling, eies av staten.

 • Les om planene for Veterinærhøgskole-tomten: Åpner for park, campus, boliger og høyhus opp mot 50 meter.

Eirik Lae Solberg (H) og Anne Christine Kroepelien (H) vil at Oslo kommune skal gripe muligheten og kjøpe opp tomten.

Kommunen har bare reguleringsmyndighet over området i dag.

– Oslo kommune bør ta sikte på å ta over hele tomten. Det bør bli utfallet, sier Lae Solberg.

Vil ikke ha høyhus

De to Høyre-politikerne vil at området skal omgjøres til kommunal eiendom med fokus på idretts- og undervisningsformål, grønt parkområde og bydelssenter.

Spesielt er det flerbrukshall de vil ha i den sentrumsnære bydelen. St. Hanshaugen er den eneste bydelen i Oslo som ikke har en slik.

– Dette er en unik mulighet til å sikre arealer til idrettsformål i denne tettbygde bydelen. Den muligheten kan vi ikke la gå fra oss, sier Lae Solberg.

Fra venstre: Eirik Lae Solberg (H), Høyres gruppeleder i bystyret, og leder for St. Hanshaugen bydelsutvalg, Anne Christine Kroepelien.

– Mulighetsstudien åpner for høyhus opp mot 50 meter. Hva skjer hvis Oslo kommune tar over tomten?

– Det synes jeg ikke Oslo kommune skal legge til rette for. Det vil i hvert fall Høyre motsette seg. Jeg kan ikke snakke for de andre. Dette området er og skal være regulert til offentlig formål, for det er det vi trenger, sier Lae Solberg.

Mer byliv, mindre boliger

Anne Christine Kroepelien (H), leder i St. Hanshaugen bydelsutvalg, er opptatt av å begrense boligbyggingen i området.

– De må gjerne bygge boliger her, men da må det komme i andre rekke bak behov som skaper byliv, som butikker, kafeer og atelierer. Det kan ikke bare være boliger der, sier Kroepelien.

– Boliger skaper ikke godt bomiljø i seg selv. Vi må ha møtesteder, arbeidsplasser og aktivitetstilbud, inkludert lavterskeltilbud som er gratis.

Kroepelien roser i tillegg Statsbygg for å ha involvert aktører i lokalmiljøet inn i planleggingsprosessen så tidlig som de har gjort.

Park og grønne områder på Adamstuen.

Roser Statsbygg

Valleløkken og Bolteløkka vel er en av de lokale aktørene som er fornøyd med prosessen.

– Vi har en klar opplevelse av å ha blitt hørt, sier Hans M. Borchgrevink i Valleløkken og Bolteløkka vel.

De er mest opptatt av en todeling av området, med park i nord og bebyggelse i sør, og muligheten for et bydelssenter. Velforeningen vil unngå at området blir dødt og vil ha et bydelsområde som også er åpent på kveldstid med kultur, uteliv og aktivitetstilbud.

Derimot er de ikke spesielt begeistret for boligbygging i norddelen av området, som tre av fire konsulentgrupper har tatt til orde for.

– Hvis det blir bygget for mye der, vil det kaste skygge. Så vil området også bli privatisert, og med det mener jeg at for mye privatboliger gjør det til noe annet enn en vanlig park, sier Borchgrevink.

Ap: – Komisk

– Jeg ser ikke at det finnes noe tall for hvor mye det vil koste Oslo kommune, men det høres svimlende dyrt ut. Men jeg er ikke nødvendigvis mot at Oslo kommune skal kjøpe opp området, sier Vegard Grøslie Wennesland (Ap).

Han mener innholdet er viktigst og peker på mange av de samme tingene som både mulighetsstudiene og Høyre mener er viktige: Skole, barnehage, bydelssentrum og flerbrukshall.

– Det er jo nesten litt komisk med tomteselgerpartiet Høyre som plutselig skal gå inn for kommunalt kjøp. Det har jo vært ganske bred enighet på St. Hanshaugen om hva man vil gjøre med området, så hvis den blåblå Regjeringen vil selge billig til Oslo kommune, er vi åpne for det, sier han.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Eiendom
 3. Idrett
 4. Statsbygg