Oslo

Oslo kommune blar opp en ekstra sykkelmillion

Pengene skal gå til å bedre sykkelsituasjonen i hovedstaden etter Oslobys #sykkelpatrulje-serie. - Ikke verdt noen ting, sier Arbeiderpartiet.

  • Mari Lund Wictorsen
    Journalist

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedreGå inn på vårt digitale kartog fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel.

Du kan også sende inn tips og bilder til: sykkelpatruljen@aftenposten.no


Oslo kommune står klar med én million kroner til raske tiltak for å gjøre Oslo til en bedre sykkelby.

Bevilgningen kommer i tillegg av andre planer, og vil kunne brukes til å finne praktiske løsninger på problemer som blant annet er påvist i Osloby-lesernes sykkelfelle-guide.

Aftenposten har de siste dagene sett på situasjonen for de syklende i Oslo, og hvordan det bedre kan legges til rette for syklister.

Mindre tiltak

— Det er kjempefint at Aftenposten vier så mye oppmerksomhet til sykkel i Oslo. Det digitale kartet er en potensiell gullgruve med gode ideer. Derfor har jeg bedt Sykkelprosjektet til Oslo kommune om å gå gjennom alle forslagene og vurdere hvilke tiltak som kan være fornuftige å ta tak i nå, sier Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel.

Samferdselsbyråd Guri Melby og Oslos sykkeldirektør Rune Gjøs gir én million kroner til strakstiltak i Sykkel-Oslo. Foto: Rolf Øhman

— Hva skal pengene brukes til?- Mindre tiltak som det er mulig å gjennomføre for relativt sett ganske små summer. Det kan hende folk har forslag om et spesifikt kryss der de mener det bør være bedre oppmerkning. Andre eksempler er bedre skiltning, bedre belysning, hull i veibanen. Vi er åpne for ideer!

- Mange av tilbakemeldingene fra leserne krever mer omfattende tiltak som vil koste betydelig mer enn en million?

— Disse innspillene tar vi med i arbeidet om en ny sykkelstrategi. Sykkelprosjektet til Oslo kommune har sendt et forslag til oss med en rekke tiltak de mener er viktig, som utbygging av sykkelveier og sykkelkampanjer på skoler. Ingenting er vedtatt ennå, vi legger frem et forslag til bystyret i løpet av høsten. Her kommer innspillene fra leserne til nytte.

Rekker ikke langt

- Hvor mye får dere gjort med en million?

— Vi får ikke bygd mange meter med sykkelvei. Men vi kan male opp ganske lange strekninger med sykkelfelt, få endel sykkelbokser og sykkelparkeringer. Jeg håper folk har større kreativitet enn det jeg har. Under Øyafestivalen ble det satt ut mobil sykkelparkering, vil de ha mer av det for eksempel?

- Har du selv vært inne og sjekket kartet og meldingene som er lagt inn?

— Jeg har ikke rukket å gjøre det ennå, men jeg skal gjøre det.

- Når kommer dere til å bruke millionen?

— Allerede i høst bør det være fysisk mulig å gjøre det.

- Det har lenge vært snakk om at forholdene for syklister skal bedres, uten at mye har skjedd. Hvorfor skal vi tro på det nå?

— I tillegg til at vi i 2014 skal lanserre en ny sykkelstrategi, er 2014 det året på svært lenge der vi gjør mest konkrete tiltak for sykkel i byen. Vi bygger tradisjonelle sykkelveier og sykkelfelt. Vi har akkurat åpnet en nyskapende løsning i Torggata. Den er omstridt, men verd forsøket. Vi jobber også med å lage røde sykkelbokser flere steder. I tillegg arbeider vi med større planer.

- Forstår du syklistenes frustrasjon?

— Jeg skjønner at mange er desillusjonert. Da er det min jobb å vise at vi mener alvor.

Enklere hverdag

Informasjonssjef Hulda Tronstad i Syklistenes landsforening er fornøyd med hver ekstra krone som kommer syklistene til gode.

- Det er viktig at innspillene fra syklistene faktisk blir tatt på alvor. Små tiltak behøver ikke koste mye, og kan gjøre hverdagen enklere for syklister, sier hun.

Hun nevner asfalt som jevner ut en fortauskant og røde sykkelbokser som gjør at syklister føler seg tryggere.

— Kanskje er det for sent på høsten å lage sykkelstativ, men det er også noe vi absolutt etterspør.

Tronstad minner om at større sykkeltiltak er helt nødvendig.

Verdiløst, mener Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeehg, som sitter i samferdselskomiteen i Oslo bystyre, sier sykkelflørten fra Guri Melby er ubetydelig.

— Nei, dette er ikke verdt noen ting. Du får ikke gjort mye med en million. Det viser hvor lite byrådet tar tilbakemeldingene fra syklistene på alvor. Det er ingen tvil om at det er mer som må gjøres, sier Alsabeegh til Osloby.

- Det er ikke en akseptabel start en gang?

— Nei, det viser hvor lite seriøst byråden tar syklistene. Det er mer som må gjøres.

Han sier Arbeiderpartiet lett kan overby byrådet på sykkelfronten.

— Jeg kan love å ta tilbakemeldingene seriøst. Mye handler om ting vi vet allerede. Byrådet viser til en sykkelstrategi, ,men den ligger så langt frem at vi ikke kan vente. Vi må sette i gang strakstiltak nå.

- Kan du love høyere tempo enn dagens byråd?

— Det kan jeg love. Vi er villige til å prioritere sykkel fremfor privatbilismen, sier Alsabeegh.

Les også

  1. 1977: Oslo skal få sykkelveinett. 2014: Oslo mangler fortsatt sammenhengende sykkelveinett

  2. - Oslo har ikke lyktes som sykkelby

  3. Etter 16 år: To syklister har mistet livet, 66 er blitt skadet i Kirkeveien

  4. Sykkelturen til jobb endte med hofteprotese

  5. Sykkelbyråden: - Vi må ha mer sykling til butikken

  6. Her er de fem verste stedene å sykle i Oslo

Les mer om

  1. Sykkelpatruljen