Oslo

Mann dømt for rolex-smugling - fikk beholde uret

Ville ikke betale tollavgift for luksusklokke kjøpt i utlandet. Det ble dyrt.

  • Henrik Arneberg

Mannen i slutten av 40-årene ble i fjor høst stoppet av tollere på Oslo Lufthavn Gardermoen etter en ferietur til Spania. I bagasjen hadde han med seg et Rolex-ur til en verdi av 74.400 kroner.

Problemet var at den klokkeglade nordmannen valgte å passere grønt deklarasjonsfelt, og dermed forsøkte å unndra seg tollavgifter på 18.600 kroner.

Han ble tiltalt og dømt for overtredelse av tolloven § 16:

«For å ha innført eller forsøkt å innføre en vare utenom tollmyndighetens kontroll, eller medvirket til dette, idet enhver som bringer en vare til tollområdet, plikter å melde fra om dette til tollmyndighetene, og å oppgi eller legge frem varene for kontroll».

Viste til avisoppslag

Mannen avga en uforbeholden tilståelse, men forsøkte å snakke ned størrelsen på boten ved å vise til artikkel i Dagens Næringsliv.

I artikkelen beskriver Tollvesenet på Gardermoen at et Rolex-ur verdt det dobbelte av uret den domfelte kjøpte, resulterte i tilsvarende bot og langt lavere inndragningsbeløp enn det unndratt avgift og verdi skulle tilsi.

Retten så imidlertid ingen grunn til å fravike fast bøtepraksis, og dømte derfor mannen til å betale 18.000 kroner i bot.

I tillegg ble det krevd inndragning av deler av verdien av klokken som ble smuglet inn til landet, med 50.000 kroner.

Fikk beholde klokken

Mannen, som må betale tilsammen 68.000 kroner for Rolex-klokken, har likevel vært heldig.

Fast praksis i tollsaker er nemlig at smuglede varer skal inndras.

«Det er likevel adgang til å inndra verdien av gjenstanden som et alternativ til gjenstandsinndragning. Retten har kommet til at det ikke er avgjørende hindre mot å anvende verdiinndragning i saken her. Klokken har affeksjonsverdi for siktede», står det i dommen.

Domfelte valgte å ta betenkningstid.