Oslo

Bør du slutte å trene utendørs i denne luftforurensningen?

Dette bør du passe på når det er høy luftforurensning.

Luftforurensning er medvirkende til at utsikten fra Holmenkollåsen av og til forsvinner. De neste dagene blir det akutt forurensning i Oslo. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

  • Sol Sigurjonsdottir

Kuldegrader og lite vind betyr svært høy luftforurensning i Oslo de neste dagene.

Det er fem år siden sist Oslo hadde flere dager med så høy luftforurensning sammenhengende.

Bymiljøetaten og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har sendt ut varsel om luftkvaliteten, og ber Oslos bilister om å tenke seg om to ganger før de bruker bilen i denne situasjonen.

— Vi ser at politikerne nå har oppdaget at dårlig luft ikke bare handler om miljø, men først og fremst går ut over helsen. At byrådet sender ut advarsel om luften viser hvor langt dette problemet har kommet. Dette er noe som rammer veldig mange, sier Trond Solvang, generalsekretær i LHL astma og allergi.

Han forteller at den dårlige luften i Oslo først og fremst vil påvirke mennesker med allerede nedsatt helsetilstand, men er også bekymret for barn.

  • Les også: Akutt høy luftforurensning i Oslo de neste dagene

— De yngste barna er mest utsatt

— Barn fra null til seks år er ekstra sensitive. Forurensning kan gjøre skade på organene, og kan føre til at barn utvikler astma. Den største bekymringen er barn som går ute og barn som blir fraktet i lave barnevogner eller sykkeltralle. Her sitter de lavt, og er ekstra eksponert for NOx. Dette problemet er kritisk i bykjernen, mener Solvang. NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2, som blant annet slippes ut av dieselbiler.

Å trene utendørs i Oslo sentrum er heller ingen god idé mens luftkvaliteten er såpass dårlig. Når man jogger øker man mengden oksygenopptak, og eksponerer seg derfor mer for forurensningen.

Les også:

Les også

Dette ødelegger byluften | Britt Ann Høiskar, Cristina Guerreiro, Ingrid Sundvor

— Bruk sunn fornuft!

Marit Låg, seniorforsker ved avdeling for luftforurensning og støy i Folkehelseinstituttet forteller at folk flest ikke vil merke forurensningen godt.

Hun anbefaler alle å bruke sunn fornuft og ikke velge å legge joggeturen til de mest trafikkerte veiene under periodene med høy forurensning.

— Astmatikere og personer med hjerte- og karsykdommer er utsatte. Som frisk er det ingen grunn til at man må holde seg innendørs. Barn er ofte mer eksponert enn voksne, og det er viktig å følge med på hvert enkelt barn og se hvordan det de helsemessig håndterer dette. Men friske personer trenger ikke å være veldig bekymret for de forholdsvis korte periodene med forurensning vi ser nå, sier Låg.

Vil få på plass datokjøring

En av de viktigste utfordringene for å løse problemet er knyttet til å redusere bilparken, mener Solvang.

— Å få ned antall bilenheter og tungtransport er den største utfordringen i Oslo sentrum. Datokjøring har vist seg å være relativt effektivt. Så vidt meg bekjent er dette et tiltak som byrådet råder over og kan implementere. Det er et tiltak som har vist seg å være effektiv. Bergen er en by som har testet dette med gode resultater, sier Solvang.

Datokjøring går ut på at privatbiler med nummerskilt som slutter på partall kan få kjøre på visse dager, oddetall på andre dager. På denne måten vil man halvere tilstrømningen til byen.

— Det haster med å finne både kortsiktige og langsiktige tiltak. Vi har anmodet byrådetom at vi ønsker å komme i dialog med dem om å drøfte gode, langsiktige tiltak.

Les også

  1. Oslo vil innføre dieselforbud på kommunale veier

  2. SV vil forby gamle vedovner i Oslo

  3. Beijing kveles av farlig forurensning

  4. Datokjøring i Bergen i dag

  5. Fem valgløfter som Oslos nye byråd må innfri

  6. Oslo ber om dieselforbud, lavutslippssoner og flere miljøfartsgrenser

  7. Oslo får flere bomstasjoner

  8. Strengere krav til luftkvalitet fra nyttår