Her blir tre T-banelinjer stengt i nesten to uker

Det bygges ny T-banetunnel mellom Hellerud og Brynseng. Derfor må reisende øst for Helsfyr belage seg på buss for bane fra 26. mai.

T-banetraseen for linje 2 og 3 mellom Brynseng og Hellerud skal endres. Derfor blir det buss for bane for tre T-banestrekninger i tolv dager. Her kan man se traseen som skal endres. Veien helt til høyre på bildet er Østensjøveien.

I april startet jobben med å bore ny T-banetunnel mellom Brynseng og Hellerud. Som en del av Østensjøbane-prosjektet skal Sporveien legge T-banen i tunnel, og bytte ut to broer over Østensjøveien og Alna-elven.

I den forbindelse skal Østensjøbanen og Lambertseterbanen kobles sammen med en midlertidig sporforbindelse. Dette for at linjene til Ellingsrudåsen og Mortensrud kan bruke Lambertseterbanens spor forbi Brynseng stasjon. Imens skal broen over Alnaleva og jernbanen skiftes ut.

Derfor blir det buss for T-bane øst for Helsfyr fra og med torsdag 26. mai til og med mandag 6. juni.

Rammer tre linjer

Det er reisende med T-banens linje 2, 3 og 4 som blir rammet.

Til venstre på denne illustrasjonen kan man se hvor T-banen skal forsvinne i fjell når den nye tunnelen er klar i 2023. Illustrasjonen viser også strekningen der Lambertseterbanen og Østensjøbanen skiller lag rett etter Brynseng stasjon. Det er en traséendring her som vil føre til T-banestans i tolv dager fra og med 26. mai.

For reisende med linje 2 betyr det buss for bane mellom Helsfyr og Tveita (buss 2B).

For passasjerer på linje 3 blir det buss mellom Helsfyr og Oppsal (buss 3B).

For reisende med linje 4 blir det buss mellom Helsfyr og Bergkrystallen (buss 4B).

– T-banen går i dag over to gamle broer som skal rives. Derfor er det nødvendig med denne omleggingen. Nå slipper vi å stenge T-banen for en lengre periode, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

100 år gammel trasé

Dagens T-banestrekning mellom Brynseng og Hellerud ble bygget for trikkedrift på 1920-tallet.

I 1967 ble den bygget om til T-bane. De tekniske anleggene er i dag så utslitt at de ikke tåler høyere T-banefart enn 30 km/t. Når T-banen forsvinner i tunnel i 2023, vil den gamle traseen bli gjort om til sykkelvei.