Oslo

Anbefaler trikk til Helsfyr og tog til Bislett

To nye togtunneler sentralt i Oslo, S-bane og hyppigere avganger skal løse fremtidens utfordringer i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

kvu-oslo-navet-figur-5-viktig-infrastruktur-ill_aasjakobsen-HGKU60hQ4s.jpg
  • Wasim K. Riaz
kvu-oslo-navet-byrom-bislett-ill_norconsult-rEv1ucoagl.jpg
Slik ser Ruter for seg nettverket av fem-minutters-avganger.

Torsdag morgen presenterer Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter konseptvalgutredningen for det såkalte Oslo-navet på en pressekonferanse i Oslo sentrum. Etter et langvarig arbeid har de tre etatene i samarbeid konkludert med at Oslo-området trenger disse samferdselstiltakene:

  • En ny metrotunnel (T-bane) på strekningen Majorstuen til Bryn (via Bislett), knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget.
  • Ny jernbanetunnel fra Oslo S til Lysaker. Den skal gå parallelt med dagens tunnel. En av tunnelene skal brukes av lokaltog og godstog, den andre til øvrig trafikk.
  • Ny jernbanetunnel fra Nationaltheatret, via Bislett og Økern, til Hovedbanen (dagens togtrase nordover) i Alnaområdet.
  • Ny trikkelinje på Ring 2 fra Majorstuen — Carl Berners plass - Helsfyr - Bryn.
  • Ny trikkelinje fra Bryn til Sinsen, via Økern.
  • Hyppigere avganger – hvert femte minutt i indre by.

Bryn og Lysaker

KVUen anbefaler nye knutepunkter, både regionale og lokale, som skal «mate» passasjerer inn i det nye kollektivnettverket. Det skal etableres to hovedknutepunkt, ett i øst og ett i vest, henholdsvis på Bryn og Lysaker.

Utredningen, som har et perspektiv fram til 2060, fastslår også at trafikktilbudet må ha hyppige avganger – det vil si hvert 5. minutt i indre Oslo og hvert tiende minutt i ytre by.

Ny tunnel før 2030

Fungerende veidirektør Lars Aksenes fastslo under presentasjonen at de anbefalte løsningene krever store investeringer.

– Staten må bidra med mer enn den gjør i dag, sa Aksenes.

Les også:

Les også

Lover milliarder til kollektiv-Oslo

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var til stede under fremleggelsen. Han omtalte utredningen som fylt med «spennende visjoner».

– Det vil alltid være en diskusjon om hvem som tar regningen – stat, fylkeskommune eller kommune. Men det er innbyggerne som uansett tar regningen. Derfor er det viktig med en god diskusjon, sa Solvik-Olsen.

kvu-oslo-navet-byrom-bislett-ill_norconsult-rEv1ucoagl.jpg

Den endelige rapporten blir først ferdig etter valget i september. Der kommer også prisanslaget for prosjektene, men det skal være snakk om flere milliarder kroner.Oslos samferdselsbyråd Guri Melby (V) la vekt på at Oslo og Akershus allerede har god kollektivtrafikk, men at det er viktig å styrke satsingen.

– Med sentrumstunnel for T-bane vil vi koble befolkningen på Bislett og Grunerløkka med T-banenettet. Derfor bør den være på plass før 2030, sier Melby.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger bekrefter at T-banetunnelen må komme før jernbanelinjene.

Vil ha 70 prosent

Oslos tidligere samferdselsbyråd, Ola Elvestuen (V), ble for to år siden valgt inn til Stortinget. Derfra jobber han fremdeles for et bedre kollektivtilbud i Oslo-området. Han mener staten må stille med 70 % av midlene til blant annet Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-bane.

Ola Elvestuen

— For å nå klimamålene er det helt nødvendig med en stor utbygging av kollektivkapasiteten på Østlandet. Det gjelder både tog, bane, trikk og buss. Venstre er garantisten for at Oslo og Akershus skal få statlig støtte til å realisere de viktige prosjektene Oslonavet peker på, sier Elvestuen.Han mener at kollektivtrafikken i Oslo er et nasjonalt ansvar.

— Kollektivtilbudet på Østlandet må henge sammen i en helhet, og det er et nasjonalt ansvar å bidra til å få det til. Et bedre T-banetilbud vil avlaste lokaltogene, på samme måte som økt kapasitet på jernbanen vil frigjøre plass på busser, trikker og baner i og rundt Oslo. På Stortinget skal Venstre sørge for at jernbanen bygges ut, og at Oslo og Akershus får den støtten de trenger for å bygge ut de andre delene av kollektivtilbudet, sier Elvestuen.

-Parker E18

Mens politikerne og byråkrater snakket om kollektivtrafikk på innsiden, sto SV-representanter på utsiden og delte ut løpesedler for å stoppe byggingen av ny E18 vestover.

Marianne Borgen (SV)

— Etter alle kollektiv-planer som er blitt lansert her i dag, så blir det feil å bygge ny E18 vestover. Det vil i verste fall bety en trafikkøkning i Oslo med 50 prosent. Pengene kan heller brukes til kollektivtiltak, sier Marianne Borgen (SV).- Ny E18 vil være i strid med målsettingen om å redusere biltrafikken, supplerer stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås (SV).

Les også

  1. Erna Solberg lover milliarder til kollektiv-Oslo

  2. Ønsker seg S-bane i Oslo

  3. Jernbaneverket vil ha tog hvert tiende minutt