Vannstanden synker i Maridalsvannet. Tiltakene kan bli strengere.

Ifølge Vann- og avløpsetaten i Oslo blir det snart nødvendig med strengere tiltak for å spare vann, dersom vi får en varm og tørr periode fremover.

Vannstanden i Maridalsvannet er lav, men kunne vært lavere dersom ikke mange var flinke til å spare på vannet.

Den siste uken har fyllingsgraden i drikkevannsforsyningen i Oslo ligget på 66 prosent, langt under normalen.

I et normalår ville magasinfyllingen i Maridalsvannet, som er drikkevannskilden i Oslo, vært på 88 prosent på denne tiden av året, opplyser Oslo kommune.

Samtidig er det 6,5 prosent over den kritiske grensen på 59 prosent. Dette er på dette nivået Oslo kommune ville gått over til aksjonsnivå to.

– Hvis det blir veldig varmt og tørt fremover nå, så vil vi nå det neste tiltaksnivået i midten av september, sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten, til Avisa Oslo.

Vannsparing hjelper

Ifølge Hult gikk vannstanden raskt nedover i tørkeperioden i vår, men har vært rimelig stabil gjennom sommeren fordi det har vært mer nedbør. Det er hovedsakelig to grunner til at vannforsyningen ikke er mer kritisk på nåværende tidspunkt, ifølge Hult:

– Det ene er at vi i sommer har fått mer nedbør. Det andre er at vi i snitt har brukt mindre vann enn vi pleier å gjøre, helt siden kommunen gikk ut med oppfordringen om å spare på vann i starten av mai. Det vil jeg berømme både enkeltpersoner og næringslivet for, sier han.

Les også

Dette er historien om hva som skjer i Oslo den dagen vannet forsvinner

Kan ramme fisken

Hvis tiltaksnivå to blir innført stanser blant annet all bruk av kommunalt vann til for eksempel vanning og fontener. Vannføringen i Akerselva blir også redusert.

Særlig det å redusere vannføringen vil få konsekvenser som man ikke ønsker.

– Det vil gi konsekvenser for fisken og for andre organismer i elven, sa Frode Hult, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten til Aftenposten i starten av juli.

Hvis fyllingsgraden i magasinene synker enda mer er neste steg å bruke vann fra beredskapsmagasin.

– Da må vi gå ut med kokeanbefalinger, for der er det ikke vann som tilfredsstiller drikkevannskvalitet, sa Hult i juni.

I juli vurderte han det som lite sannsynlig, men mulig, at slike tiltak etter hvert blir nødvendig.

Tappet magasin

Holt fortalte at magasinfyllingen er lav av flere grunner.

For det første er Gjerdingen, en av dammene som fyller Maridalsvannet, tappet for vann på grunn av rehabilitering. Vanligvis står dammen for en betydelig del av tilførselen til vannet.

Dessuten har det vært en tørr høst, vinter og vår.

Tørre perioder varer gjerne i to år. De siste 100 årene har vi hatt fire svært tørre perioder, og den siste var i 1995 og 1996. Denne tørkeperioden var spesielt ille, med magasinfylling helt nede på 30 prosent.

En ny reservevannforsyning er for tiden under bygging, og denne vil hente vann fra Tyrifjorden. Men løsningen vil først være ferdig innen 2028.