Oslo

Dette er Oslos beste og dårligste sykkelparti

TØI, Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening har vurdert partiprogrammene, og er enige om at Miljøpartiet satser hardest på sykkelpolitikk. Men resten av listen ble ikke helt som ventet.

Harald Aas (t.v.) fra Transportøkonomisk Institutt, Miriam Kvanvik fra Trygg Trafikk og Olav Torvund, styremedlem i Syklistenes Landsforenings Osloavdeling har kåret Oslos beste sykkelparti etter å lest igjennom partiprogrammene.

 • Astrid Løken
  journalist

Dette mener vårt panel om MDGs sykkelpolitikk

Dette mener vårt panel om APs sykkelpolitikk

Dette mener vårt panel om Venstres sykkelpolitikk

Dette mener vårt panel om Rødts sykkelpolitikk

Dette mener vårt panel om KrFs sykkelpolitikk

Dette mener vårt panel om Høyres sykkelpolitikk

Dette mener vårt panel om SVs sykkelpolitikk

Dette mener vårt panel om SPs sykkelpolitikk

Dette mener vårt panel om FrPs sykkelpolitikk

De synes SV skuffer. Og Frp går til valg på et program som vil øke konfliktene mellom bilister, syklister og fotgjengere, mener Aftenpostens jury etter å ha vurdert partienes sykkelpolitikk. Slik rangerer de partiene, se begrunnelsen i bildeserien i toppen av saken: Miljøpartiet De Grønne (18), Arbeiderpartiet (15), Rødt (14), Venstre (14), KrF (11), Høyre (9), SV (9), Sp (6) og Frp (3).

— Hadde jeg kunnet gi en null, ville jeg gjort det, sier Olav Torvund etter å ha lest Frps program.

Han sitter i styret for Oslo-avdelingen av Syklistenes Landsforening. Sammen med Harald Aas fra Transportøkonomisk Institutt og Miriam Kvanvik fra Trygg Trafikk har han gått gjennom partiprogrammene for å kåre Oslos beste sykkelparti.

Politikerne i Oslo har lovet at byens syklister skulle få et hovedsykkelveinett i en årrekke. Les historien om sykkelveinettet som ennå ikke er ferdig her:

Les også

30 år med brutte sykkelløfter

Har lest med ulike sykkelbriller

Torvund, Aas og Kvanvik har lest programmene med hver sin innfallsvinkel. Torvund er aktiv syklist og sykkelaktivist, Aas fra Transportøkonomisk Institutt har vurdert partiene med forskerøyne. Trygg Trafikk legger mer vekt på trafikksikkerhet og opplæring enn de to andre.

Allikevel er de enige i vurderingen av nesten alle partiene.

— Vurderingen er kun baser hva partiene skriver om sykkel i programmet, ikke om dette er realistiske mål eller om vi tror valgløftene vil bli realisert, sier Aas.

Det innebærer blant annet at han har talt antall ganger sykkel og sykling nevnes i programmene, og hvor avsnittene om sykkel er i teksten. Dessuten har han sett på hvor viktig sykkel plassert i teksten og hvor overordnet sykkelsatsingen er i forhold til annen trafikk.

— Vi gir pluss for tiltak som gjør trafikken tryggere, sier Kvanvik.

Torvund påpeker at politikerne ikke kan vedta at byens befolkning skal sykle mer. De kan bare legge til rette for at sykling blir et bedre alternativ.

— I Høyres program stå det for eksempel mye om sykling. Men de har mer om biler og parkering, sier han.

Les også:

Les også

Oslos gater blir rødere før valget

Bil mot syklister

De tre er enige om at Frp fortjener karakteren 1, i og med at ikke skalaen går lavere. Bakgrunnen er at partiet så klart prioriterer bil fremfor sykkel. Riktignok vil partiet ha gang— og sykkelveier, men der det finnes sykkelstier skal syklistene forbys å bruke veibanen. Frp hevder at dette vil "bidra til redusert aggresjonsnivå i trafikken".

De erfarne syklistene vet at sykkelveier som også brukes av gående ikke er et alternativ for sykkelpendlere, for der må man holde gangfart. Aggresjonen flyttes fra veien og over til sykkel- og gangveiene.

- De har et lavt ambisjonsnivå og ingen tanker om sikkerhet, sier Kvanvik.

Høyre kommer bedre ut, men ikke mye. Juryen liker at partiet innser behovet for mer sykkelveier, men synes at politikken blir for passiv.Le

Mer om sykkel:

Les også

Sykkelfolket skal få et bedre liv i Torggata

Den store overraskelsen

Juryen er like enig i bedømmelsen av SVs program. Og alle tre sier at de er negativt overrasket.

— De har ikke et eget avsnitt om sykling. SV har en sterk satsing på kollektivtrafikk, men skriver lite om sykkel, sier Aas., sier Aas.

— Her er det få konkrete og offensive tiltak, sier Torvund.

At SV skuffer var uventet for jurymedlemmene. Torvund synes det er trist, og minner om at partiets førstekandidat Marianne Borgen har vært sykkelaktivist siden 1970-tallet.

- Nå vurderer vi bare programmene. Men jeg må jo få si at jeg vil stole mer på SV enn de fleste andre når det blir samferdselsdebatter i det nye kommunestyret, sier han.

Mens SV skuffer, er Arbeiderpartiet en positiv overraskelse for panelet.

— Her er det pluss for sykkelkultur og trygge skoleveier, sier Kvanvik.

Aas fra TØI fremhever at de vil ha en sykkelandel på 20 prosent, mens målet så langt har vært 16 prosent.

Juryen gir Venstre skryt for at de vil bygge et tett nett av sykkelveier innen 2025. – Men for å få det til må de øke utbyggingstempoet, påpeker Torvund.

— De vil også ha elsykler og ladestasjoner ved T-banestasjonene. Det er bra, sier Torvund.

Og vinneren er ...

Men vinneren er klar, og ikke særlig uventet. Miljøpartiet De Grønne innkasserte en femmer og to seksere.

— En helhjertet sykkelsatsing, og de er opptatt av nullvisjonen om at ingen skal drepes i trafikken, sier Kvanvik.

Det haster med å bygge ut nettet. For det ser ut som om flere velger sykkel. Les mer om det her:

Les også

Tirsdag ble det satt sykkelrekord i Oslo

Aas trekker frem ambisjonene, som oppsummeres i at det alltid skal være lettere å sykle enn å ta bilen for å gjennomføre dagens gjøremål.

— Her er det ikke bare runde formuleringer. De er klart best på det som gjelder sykkel, mener Torvund.

Guri Melby er ikke helt fornøyd med plasseringen.

— Det er jo veldig bra at stadig flere partier er opptatt av sykkel, siden sykkel også er viktig sak for Venstre. For at mange partier er opptatt av sykkel øker sjansen for at vi i Venstre får gjennomslag for sykkelpolitikken vår. Det viktigste dokumentet for sykkelpolitikken er jo Sykkelstrategien, som jo ble lagt frem av en Venstrebyråd, og vedtatt i bystyret. Det er jo den politikken vi skal gjennom føre de neste fire årene, så det hadde vært interessant om juryen hadde sett litt på den også, sier Melby.

Skuffet og forbauset

Marianne Borgen er skuffet over resultatet.

— Man må si at programmet vårt er skrevet litt for fort, og at vi har gjort en litt for dårlig jobb med det. For ingen skal være i tvil om at SV både til nå og fremover vil kjempe for å forbedre situasjonen og tryggheten for syklistene i Oslo. Jeg har jo sittet for som leder for samferdselskomiteen i fire år og har brukt mye av min tid for å kjempe for raskere sykkelveiutbygging i Oslo, for økt trygghet og fremkommelighet for syklister. Vi har også fremmet mange av forslagene og er misfornøyd med at utbyggingen har gått for sakte. Så jeg håper folk også dømmer oss for hva vi har gjort, sier Marianne Borgen.

Også leder Camilla Wilhelmsen i Oslo Frp er skuffet.

— Vi har jo et eget kapittel om sykkel i programmet, så dette overrasker meg. Og senest i revidert budsjett var det vi som fikk gjennomslag for sykkelsti fra Dronning Biancas vei og opp til Folkemuseet.

Lan Marie Nguyen Berg, MDGs førstekandidat i Oslo, er storfornøyd med seieren.

— Så bra, sykkel er jo kjempeviktig for oss. Sykkelen er også nøkkelen til en bedre by; det blir mindre klimagassutslipp, færre biler og en hyggeligere by å være i. For å få til en skikkelig sykkelsatsing i Oslo må vi omdisponere areal fra bilene til de som sykler. Ett av de viktigste grepene gi gjør fremover er å redusere antallet biler i byen, ikke å øke dem, sier Berg.

 1. Les også

  Nytt Storokryss utsatt på ubestemt tid

 2. Les også

  Oslos nye sykkelplan: 260 kilometer sykkelvei innen 2025

Les mer om

 1. Politikk
 2. Samferdsel
 3. Sykkelpatruljen
 4. Byutvikling

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Vi jobber for å fase ut sykler på fortauet

 2. OSLO

  11 syklister bøtelagt på 30 min. Nå blir det flere kontroller.

 3. SID

  Etter at jeg ble påkjørt, innså jeg hvorfor det er så få som sykler i Oslo

 4. SPREK

  Hva er egentlig dine rettigheter og plikter som syklist? – Du må bruke hodet og oppføre deg.

 5. NORGE

  All innsatsen til tross – vi syklet mye mer i 1992 enn i dag. Nasjonalt sykkelregnskap viser en trist utvikling.

 6. SPREK

  Opptatt av trening og helse? Dette er dommen over partiene.