Oslo

Sjøen skal bli den nye veien

I 2030 kan det bo opp mot 860.000 mennesker i Oslo. Ett av de store utbyggingsområdene er i Fjordbyen.

Oslo Havn vil gjerne at oslofolk bruker ferge fremfor buss.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Når Bjørvika står ferdig i 2016, vil det være 5000 boliger og 20.000 arbeidsplasser der. På Filipstad er det lagt opp til 2000-3000 boliger og 9000 arbeidsplasser.

- Klokt for miljøet

- Det blir flere folk i Oslo, men det er ikke plass til så mye mer vei. Da må vi bruke sjøen i større grad enn tidligere. Det er klokt både for miljøet i Oslo og Norge å bruke sjøveien til å frakte mennesker og varer, påpeker Åsa Nes, plan— og utbyggingssjef i Oslo Havn.

- Sjøveien trenger ikke bygges, den ligger jo der allerede, påpeker Nes.

Mange pendler mellom Nesoddtangen og Oslo sentrum daglig. Oslo Havn vil legge til rette slik at det blir mulig å sette opp rutebåt mellom de ulike delene av Fjordbyen.

I Nasjonal Transportplan for 2014-2023 er nettopp ett av hovedmålene å ruste opp ferdselsårene på sjøen. Regjeringen har satt av 19 milliarder statlige kroner til å lage motorveistandard på bøljan blå. - Vi må få mer gods sjøveien, sier fiskeri— og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. De fem største havnene i Norge har fått i oppdrag å bidra med sitt til Nasjonal Transportplan.

Oslo Havn har lagt sin strategi i Havneplan 2013-2030. De venter en kraftig trafikkøkning på sjøen i årene fremover på grunn av befolkningsveksten. Mange flere vil bruke lokalfergene og utenlandsfergene, og de spår også at cruisetrafikken øker. Flere innbyggere skaper større etterspørsel etter varer. Oslo Havn vil at en større andel av gods og containere skal komme sjøveien.

Elias Holstad (21) og Tora Haug (20) bruker Nesoddfergen daglig mellom Nesoddtangen og Oslo. Holstad synes trikk er bra, mens Haug synes det er en god idé å bruke rutebåt til å frakte kollektivbrukere i større grad enn i dag. - Men da må det være hurtigbåter. Det må gå kjapt og effektivt å komme seg fra A til B, sier Haug.

De har beregnet at et containerskip som seiler inn Oslofjorden, tilsvarer 400 semitrailere på hovedveiene i Oslo. Og hvis disse trailerne attpåtil blir stående i kø, vil køen være 10 kilometer lang, heter det i Oslo Havns plan.Tora Haug (20), som bruker Nesoddfergen til og fra Oslo daglig, synes det er en god idé å ta unna flere kollektivreiser på sjøen.

- Men da må det settes inn hurtigbåter. Det må gå kjapt og effektivt å komme seg fra A til B, sier Haug.

Knytte bydelene sammen

Oslo Havn mener det er viktig å sette av plass til kaianlegg før hele Fjordbyen er ferdig.

- Vi ønsker å legge til rette for lokale fergeanløp. Vi må passe på at det blir plass nok til anløp på steder som Grønlia, Bjørvika, Vippetangen, Tjuvholmen og Filipstad. På den måten kan vi knytte de ulike fjordbydelene sammen. Tenk å starte løpeturen i Frognerkilen. Da kan man jogge langs sjøen helt til Grønlia før man tar båten tilbake, sier Nes.

Oslo Havn vil ruste opp slik at folk kan kjøre båt mellom de ulike delene av Fjordbyen. Da må det settes av plass til båtskur også. Slik ser båtskuret ved Rådhusbrygga ut.

I dag går det rutebåt til øyene, samt Bygdøynes, Nesodden, Drøbak og Son i sommerhalvåret. Det går også rutebåt til Nesodden, Slemmestad og Vollen fra Rådhusbrygga i Oslo. - Det vil også være naturlig å vurdere om man skal ha rutebåt mellom Oslo sentrum og Fornebu, sier Nes.

Oslo Havn har også satt opp Hvervenbukta og Ingierstrand som mulige anløpssteder. Ruter la frem sin plan for sjøen i fjor.

- Vi samarbeider om å utvikle trafikken på sjøen. Vår jobb er å sikre at det finnes kaiplass for lokalferger i Fjordbyen, mens Ruter må legge opp rutene, sier Nes.

I 2014 flytter anløpet for øybåtene fra Vippetangen til Rådhusbrygga. Oslo Havn mener det bør være anløpskai på Vippetangen for andre ruter etter flyttingen.

Ny rutebåt på vei

Ruter skal levere forslag om rutebåt mellom Fornebu og Aker Brygge eller Bjørvika før sommeren.

- Vi er i gang med å utrede en rute mellom Fornebu, Aker Brygge og Bjørvika på oppdrag fra politikerne i Akershus. Dette er tenkt som et tilbud for dem som bor eller jobber på Fornebu, og skal til og fra jobb. Det er en lang vei å gå, for det finnes ikke brygge på Fornebu. Og på Aker Brygge er utfordringen å få plass til en brygge. Vi skal levere et forslag før sommeren, sier Hanne Bertnes Norli, strategidirektør i Ruter.

Dette er en del av Ruters fjordplan. Ruter jobber også med å styrke tilbudet på Nesoddfergen. Norli synes det er bra at Oslo Havn har laget en plan for flere anløp.

- Disse anløpene blir interessante når utviklingen av Fjordbyen skyter fart. Men dette vil bli et langsomtgående tilbud. Når det er mange anløp, vil det ikke gå så fort. Så dette blir ikke et hurtigbåttilbud; vi kaller det for bybåt og fjordbåt, sier hun.

Ruter jobber også med å flytte anløpet for øybåtene fra Vippetangen til bryggene ved Rådhuset som vil skje i 2014.

Les også

  1. Slik blir Oslos nye havnepromenade

  2. 7 mill. tok båt til og fra Oslo

  3. Dumper prisen på båtplasser

2604rutetrafikk.ai