Byråden om hotellregning: – Det er ikke akseptabelt, og det er ikke i tråd med reglene

En gruppe på 12 ansatte i Velferdsetaten drakk vin for nesten 22.000 kroner på spahotell. Nå får det konsekvenser.

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, som Velferdsetaten er underlagt.
  • Frøydis Braathen

Torsdag kveld måtte byråd Rina Mariann Hansen svare for hotellregninger for ansatte i Velferdsetaten.

Aftenposten skrev onsdag at Velferdsetaten betalte flere hundre tusen kroner da 12 ansatte var på spahotell, der de blant annet drakk vin for 22.000 kroner.

Hansen er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, hvor Velferdsetaten er underlagt. Hun ble utfordret av Høyres Hassan Nawaz i helse- og sosialutvalget i Oslo kommune.

– Jeg sier som etatsdirektøren: Det er ikke akseptabelt, og det er ikke i tråd med reglene, sa Rina Mariann Hansen under møte i utvalget.

Nå har etatsdirektør Guri Bergo innført forbud mot at Velferdsetaten betaler for alkohol ved interne arrangementer.

Hansen er glad Bergo tar saken veldig alvorlig.

– Hvordan direktøren organiserer indre forhold i Velferdsetaten, er hennes fullmakt. Men jeg er glad for at hun har sagt hun skal rydde opp, sier Hansen.

– Enklere å forholde seg til en tydelig regel

Forbudet er en ny regel, selv om det tidligere har vært en felles forståelse av hva som er greit og ikke, ifølge direktør Bergo.

– Jeg har besluttet at det er enklere å forholde seg til en tydelig regel om at kommunen ikke dekker alkohol, sier hun.

Bergo sier det kan gjøres unntak i helt spesielle situasjoner, men at det da må forhåndsgodkjennes av henne.

– Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra ansatte i organisasjonen, som mener det er en fin klargjøring og i tråd med det etaten står for.

Strammer inn på eksterne møter

Bergo har også spesifisert internt til organisasjonen at de skal være ekstremt kresne med å flytte møter ut av egne lokaler.

– Fra nå skal det være strengt behovsprøvd. Jeg har forståelse for at det av og til er nødvendig, men da skal man innhente tre tilbud, og ikke blant de dyre alternativene. Dette skal selvfølgelig dokumenteres. Dette handler om bruk av fellesskapets midler, sier Bergo.

Robert Steen er byråd for byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, som Oslo Origo er underlagt.

– Må lære av feil

I en annen sak som Aftenposten publiserte denne uken, kommer det frem at etaten Oslo Origo ikke hadde oppdaget at de hadde betalt 80.000 kroner for mye for vin på et internseminar, før Aftenposten ringte om regningene.

I utvalgsmøtet torsdag ettermiddag fikk Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, spørsmål om han mener den økonomiske internkontrollen i Oslo Origo er god nok.

– Etatsdirektøren har sagt at dette ikke er godt nok. Jeg vet at hun har hatt et møte i etaten i dag, der den økonomiske kontrollen er blitt diskutert, og der det er blitt gjort innstramninger, sier Steen.

– Jeg er opptatt av at når feil skjer, så skal vi gjøre alt vi kan for å lære av det.

Han understreker at det er etatsdirektøren som har ansvar for å gå gjennom det som har skjedd.

– I tillegg er det Kommunerevisjonen og kontrollkomiteene som har et eget ansvar for å undersøke prinsipielle spørsmål rundt dette.

– Ut fra det jeg vet, var det menneskelige feil som skjedde, og det må vi leve med at kan skje igjen.