Kollektivtrafikken i Oslo får 147 millioner. Samtidig er trafikken nesten tilbake til normalen.

Nye tall tyder på at kollektivtrafikken i Oslo nesten er tilbake til normalen. Samme dag mottar kommunen 147 millioner kroner fra staten.

Flere reiser kollektivt til skole og jobb. Rushtiden er tilbake. Men ifølge Ruter er det først om noen uker, når skolestart virkelig er i gang og ferien over for godt, at de ser hvilket nivå trafikken stabiliserer seg på.

Hvordan går det egentlig med kollektivtrafikken i Oslo etter pandemien?

Ikke så veldig bra, ifølge regjeringen.

I dag har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) gitt 500 millioner til kollektivtrafikken.

– Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten, sier Nygård til NTB.

Nær 60 prosent av potten på 500 millioner kroner går til Oslo og Viken. De får 147 millioner kroner hver.

I underkant av 300 millioner vil altså gå til trikk, bane og buss i Oslo og Viken.

Flere reiser kollektivt til jobb og skole

Samtidig er det ikke full krisestemning hos Ruter. Nye analyser viser til og med at de forventer flere passasjerer.

I uke 34, altså forrige uke, registrerte de 6,6 millioner påstigninger, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.

Det tilsvarer 94 prosent av nivået for samme uke før covid-19.

Flere reiser kollektivt til skole og jobb. Rushtiden er tilbake. Dette indikerer at det er flere arbeidsreiser nå enn tidligere, skriver Johansen.

– Hvorfor mottar dere mange millioner når nyeste tall samtidig viser at dere nesten er tilbake til normalen?

– Midlene det ble meldt om tidligere i dag stammer fra revidert nasjonalbudsjett i juni, sier Johansen.

– Men trenger dere dem?

– Ruters økonomiske muskler er svekket etter pandemien, og det økte kostnadsbildet vi opplever i dag gjør fortsatt fremtiden usikker inn i 2023.

Johansen sier det er behov for pengene for å kunne opprettholde tilbudet.

– Pengene er allerede beregnet for å opprettholde kollektivtilbudet i resten av 2022, slik at dette er attraktivt å komme tilbake til. Derfor er det ekstra gledelig at kundene er på vei tilbake nå.

Forventer økning

I en pressemelding fra Ruter fredag, heter det at biltrafikken inn til Oslo har økt gjennom pandemien. Samtidig har salget av elbiler vært rekordhøyt, og de som har elbil, kjører mer. Det utfordrer mål om nullvekst og utslippsreduksjon.

Våren 2022 ble Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten enige om nye bompengetakster i bomringene. Disse trådte i kraft torsdag 1. september.

Les også

Fra torsdag økes bomtakstene: Elbiler får nesten en tredobling

Ruters første analyser spår rundt 2 prosent flere kollektivreisende i Oslo og Akershus-delen av Viken, som følge av bompengeøkningen.

Analysene viser også at den forventede økningen av passasjerer vil fordele seg i hele nettverket og utover hele døgnet.

Det er forventet at det er nok kapasitet i dagens kollektivtilbud til å håndtere økningen greit. Det er også ventet at flere vil gå og sykle noe mer, slik at grønne reiser styrker seg.