Torsdag kveld blir det nesten tre ganger så dyrt å lade elbilen i Oslo

Bystyret i Oslo vedtok onsdag å øke takstene for lading på kommunale ladeplasser. Prisøkningen er på opptil 170 prosent.

Prisøkning på nærmere 170 prosent? I morgen kommer prissjokket.

– Prishoppet er så høyt at det i verste fall kan bli dobbelt så dyrt å kjøre nullutslippsbil som en bensin eller dieselbil. Her velger man altså å straffe dem som har fulgt byrådets oppfordring om å velge nullutslipp, sier Morten Edvardsen (Sp) til Avisa Oslo.

Økningene trer i kraft allerede fra midnatt torsdag 8. desember.

Edvardsen påpeker til avisen at gatelading er hjemmelading for dem som ikke har egen parkeringsplass i byen, og han frykter at dette vil gjøre at folk velger bort nullutslippsbil.

Også Elbilforeningen er bekymret.

– Med disse prisene anbefaler vi ikke oslofolk som er avhengig av gatelading om å bytte til elbil, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen til elbil.no.

– Oslo kommune kan bare glemme å nå klimamålet sitt om å fjerne alle forurensende biler fra veiene med denne politikken. Dette er så dårlig opplegg at det nesten er godt gjort, fortsetter hun.

Tredje økning i år

Dette er tredje gang på et år at Oslo kommune øker prisene på gatelading.

1. juli i år ble prisen for den billigste ladeperioden, fra klokken 20 til 09, doblet.

Den gang begrunnet Bymiljøetaten økningene med en generell økning i alle parkeringssatsene i byen.

Nå er årsaken den sterke økningen i strømpriser.

– De som lader elbiler har hittil betalt mindre enn det kommunen har betalt for strømmen. Med endringene i takster vil det man betaler i større grad reflektere de utgiftene kommunen har med å tilby lading på kommunal plass, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Dette blir de nye prisene:

TakstType ladingMaks tidAvgiftstidDagens satsNY sats
3051Semi-hurtig korttid3 t.09-2023 kr62 kr
20-0913 kr35 kr
3052Normal korttid3 t. 09-2028 kr49 kr
20-0913 kr35 kr
3053Semi-hurtig langtid24 t. 09-2023 kr62 kr
20-0913 kr35 kr
3054Normal langtid24 t. 09-2028 kr49 kr
20-0913 kr35 kr

Hvis prisen på strøm endrer seg vesentlig, vil takstene kunne endres igjen, enten opp eller ned.

Pr. i dag betaler man for tiden bilen står parkert og til lading. Bymiljøetaten jobber med å utvikle et system hvor man betaler for faktisk forbruk av strøm til ladingen.