Oslo by vil bli enda smartere

Oslo kommune søker EU-millioner for å bli best i landet på teknologiske løsninger som gjør byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide i.

Byrådsleder Raymond Johansen mener det er viktig at Oslo sitter i førersetet når såkalt smartby-teknologi skal utvikles.
  • Arve Henriksen

Oslo har allerede døgnåpne biblioteker, tester ut førerløse busser og bruker biogass til å drifte søppelbiler.

I Europa blir København og Barcelona fremhevet som fyrtårn innenfor smarte byer. I Norge er det ofte Stavanger som trekkes frem.

Les også

Når huset ditt blir smartere enn deg selv

Nå vil også Oslo kommune melde seg på i kampen om å gi sine innbyggerne et enda bedre tilbud. Derfor har kommunen slått seg sammen med spanske Sevilla og franske Toulouse i håp om å bli et europeisk «fyrtårn» for smartby-løsninger.

EU-søknaden er allerede sendt, og svaret får de i løpet av juni. Det vil kunne gi de tre byene et samlet tilskudd på 163 millioner norske kroner (18 millioner Euro), øremerket ulike aktiviteter knyttet til smart by-tiltak.

Betegnelsen «smarte byer» er ofte ganske diffus, men i en rapport utarbeidet av Innovasjon Norge rett før jul i fjor blir det lagt vekt på at en smart by bruker teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i.

Kommunen vs. Google

Selvkjørende biler kommer stadig nærmere, noe som vil kunne bedre transportsystemet i storbyene.

– Hele den teknologiske revolusjonen vi nå ser, kommer til å endre hele offentlig sektor. Hvis ikke vi setter oss i førersetet, kan det være for sent. Vi ønsker å være de som tilpasser de beste løsningene for byens befolkning. I dag vet Facebook og Google mye mer om hver enkelt innbygger enn hva kommunen gjør, sier byrådsleder Raymond Johansen.

I løpet av året skal Oslo kommune legge frem en egen smartbystrategi.

Tirsdag 18. april skal Johansen delta på Aftenpostens byutviklingskonferanse, hvor han vil fokusere på de utfordringene og mulighetene Oslo kommune står foran når det gjelder smartby-teknologi.

Her er teknonyhetene vi tror vil dominere 2017

På flere av disse områdene har Oslo allerede kommet godt i gang.

– Det at vi har et avansert biogassanlegg, gjør at vi kan bruke gassen fra matavfallet til å drifte søppelbiler og busser, samtidig som vi bruker energien fra restavfallet til oppvarming. Vi bruker også teknologi til å sikre at flere eldre kan bo hjemme, og trygt, lenger, sier Johansen.

I Oslo er det allerede lansert en app hvor innbyggerne kan melde ifra til kommunen om manglende belysning, hull i veien eller hvis det er dårlig brøyting.

Det drives også utprøving av førerløse busser og hjemmeapparater som måler helsetilstanden hos eldre som fortsatt bor hjemme.

Ikke på topp

– Jeg tror ikke vi ligger helt på topp i landet, men på noen områder har vi kommet langt. Blant annet tiltaket med døgnåpne biblioteker ved hjelp av egne nøkkelkort, er et smart city-tiltak som har hatt stor effekt, sier Johansen.

Mulighetene er imidlertid mange. I rapporten fra Innovasjon Norge legges det vekt på at smartteknologi blir benyttet innen for planlegging og beslutningsprosesser, som skal gi innbyggerne mer effektive og brukerorienterte tjenester.

Det brukes også innenfor vannforsyning og renovasjon i form av kvalitetskontroll, miljøvennlige løsninger og resirkulering. Og ikke minst innenfor transport og mobilitet. De viktigste effektene er knyttet til redusert energiforbruk, tidsbesparelser og reduserte klimagassutslipp.

Velferdsteknologien skal bli en god venn for eldre som ønsker å bo hjemme så lenge de kan. Oslo kommune satser for fullt på slike hjelpemidler.

– Det er viktig for oss at vi er smarte på de transportløsningene vi velger for fremtiden, de må være miljøvennlige. Vel så viktig er det at avstanden mellom den teknologien som folk bruker privat, og den du møter i det offentlige, ikke blir for stor. Det gapet er vi helt avhengig av å gjøre mindre, for ha folks tillit til at det offentlige og kommune drives effektivt og fornuftig, sier Johansen.

Gaute Hagerup, direktør for Innovasjon Norges Madridkontor, mener det er 100 prosent avgjørende at Oslo kommune jobber svært aktivt mot to grupperinger, innbyggere og næringsliv, når det skal satses på smartby-teknologi.

Eneste mulighet

– Smartby-teknologi handler om å benytte digitaliseringsrevolusjonen til å forbedre og utvikle offentlige tjenester, administrasjon og infrastruktur. Tatt i betraktning de betydelige utfordringene som ligger i befolkningsvekst, urbanisering og klimautfordringer vil nye teknologi, og nye, smarte måter å løse oppgavene på, være den eneste mulige vei for å opprettholde dagens velferd og livskvalitet, sier Hagerup.

Innovasjon Norge er opptatt av at smartby-teknologi er helt nødvendig for det offentlig med tanke på å skape verdier og næringsvekst i egen region. Hagerup mener det ligger et enormt stort potensial for innovasjon, vekst og verdiskaping i samspillet mellom det offentlige og private.

– Håndtert på en klok måte, kan utfordringen snus til muligheter. Ved å invitere innovative private bedrifter til å være med å utvikle løsninger for det offentlige, vil det offentlige kunne får bedre løsninger igjen for pengene, samtidig som de blir et marked for nye teknologiselskaper. Som igjen vil kunne skape vekst i regionen, sier han.