Oslo

Ekebergbanen på skinner igjen

Tre uker foran rutetiden er opprustingen av Ekebergbanen i mål.

En opprustet trase skal sette Ekebergbanen i stand til å takle fremtidens trafikk.
  • Stein Erik Kirkebøen

Tre uker før skjema er Sporveien i mål med opprustningen av Ekebergbanen mellom Jomfrubråten og Holtet.

Etter ett års arbeid går trikken igjen som normalt, på to spor. Banen er dermed klar for å møte utfordringene som følger med befolkningsvekst og nye trikker.

– Vi er veldig fornøyd med arbeidet på Ekebergbanen, som er ferdig tre uker før planen og legger grunnlaget for at trikken kan fortsette å gå på denne viktige strekningen, sier byggeleder Kamilla Malt Marøy i Sporveien.

Oppgraderingsarbeidene begynte i april i fjor, og har vært omfattende. Det er utført en total utskiftning av banens over- og underbygning, inkludert utskiftning av nye trikkeskinner og sviller.

Holdeplassen på Sportsplassen er oppgradert, og det er utført omfattende arbeider for Vann- og avløpsetaten.

Nå gjenstår kun oppryddingsarbeider. Og så kan arbeidene med å klargjøre stasjonen på Jomfrubråten, som politikerne har pålagt Sporveien å gjenåpne, starte.

  • Skal trikken gå i fjellet for å gi plass til syklistene?
  • Hundre år omtrent på denne tida
I 1917 åpnet Ekebergbanen, og det var duket for kappkjøring mellom den nye og den gamle tid.