Oslo

Forsker på fremtidens boligbehov

Osloregionens befolkning vokser, men hvor skal alle menneskene bo?

Nå skal forskere se på om det faktisk er boligkrise i Oslo.

  • Cathrine Solbakken

Osloregionens befolkning vokser, men hvor skal alle menneskene bo?

Nå har forskningsinstituttet Nova fått oppdraget med å se på hvordan blant annet Oslo kan håndtere de boligutfordringene som kommer i årene fremover.

Les også

- Oslo må bli høyere

- Det er et felt hvor vi ser at vi har behov for mer kunnskap. Vi har behov for å vite hvordan etterspørselen blir etter boliger, sier Pål Hernæs. Han er til daglig fagsjef i byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune, men er også styreleder for Program for storbyrettet forskning, som står bak utlysningen av forskningsprosjektet om boligutfordringer i storbyer (se faktaboks).

Hvor vil folk egentlig bo?

Resultatene kommer først til neste år. Men i prosjektforslaget sitt skriver Nova at de ønsker å utvikle et verktøy som kan bedre kommunenes bolig— og arealplanlegging. Forskerne vil spesielt se på boligpreferanser blant unge voksne, innbyggere med ikke-norsk bakgrunn og folk over 60 år.

Et av hovedspørsmålene de vil ta opp er hvor folk foretrekker å bo.

- Det er trivielt at boligmangel i Oslo i særdeles liten grad avhjelpes av nybygging eller ledige boliger i Alta. Det er mer vanskelig å svare på et spørsmål om hvorvidt boligmangel i Oslo kan avhjelpes ved boligbygging på Hønefoss, Eidsvoll, Rasta eller Romsås, skriver forskerne i prosjektforslaget sitt.

Er det boligkrise?

Også bolig i den offentlige samtalen blir et tema i forskningen. Her er noen av spørsmålene forskerne vil forsøke å finne svar på:

Les også

Boligkrise? Bo i boks!

Er det samsvar mellom boligdekningen, det vil si antall boliger pr. innbygger, og hyppigheten av begreper som «boligmangel», «boligkrise» og lignende i det offentlige ordskiftet? I hvilken utstrekning blir boligdekningen i storbyene oppfattet som et politisk ansvar?

Hvilke løsninger har boligsektorens aktører (politikere, utbyggere, beboere og boligsøkere) foreslått som veier ut av «boligkrisen»?

Hva kan disse løsningene fortelle oss om veien ut av dagens påståtte «boligkrise»?

Usikkert hvordan resultatene skal brukes

Hvordan resultatene skal brukes, avhenger av hva som kommer ut av forskningen, og om det som kommer frem er nytt eller anvendbart, forteller Hernæs.

- Hva vi gjør om nesten to år, kan jeg ikke svare på nå, sier han.

Les også

  1. 2200 nye boliger sentralt i Groruddalen

  2. Boligmarkedet i Oslo er like hett