Oslo Ap freder søppelhentingen fra konkurranseutsetting i fire år til

Klagestormen og bruddene på arbeidsmiljøloven har nylig gitt seg. Nå slår også byrådslederen fast at søppelhentingen skal forbli kommunal de neste fire årene.

Byrådsleder Raymond Johansen, her på Arbeiderpartiets landsmøte i helgen, freder søppelhentingen fra konkurranseutsetting i fire nye år. På borgerlig side er Høyre og Frp for, mens Venstre vil se det an.

Søppelet tårnet seg opp. Klagene kom fra hele byen, nøkler var på avveie, det ble avdekket alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og til slutt gikk selskapet Veireno konkurs. Kommunen måtte overta søppelhentingen og de ansatte på kort varsel.

Den gang utelukket ikke byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at søppelhentingen igjen skulle ut på anbud. Det gjør han heller ikke nå, men Oslo Arbeiderparti vil frede søppelhentingen fra konkurranseutsetting den neste bystyreperioden.

– Vi vil ikke konkurranseutsette avfallsinnhentingen i neste bystyreperiode, slår Johansen fast overfor Aftenposten.

I februar 2017 overtok Oslo kommune søppelhentingen fra Veireno. Dette bildet er tatt den første dagen de kommunale søppelarbeiderne var ute på jobb.

Vil gi arbeiderne arbeidsro

Han sier kommunen fortsatt skal jobbe med å forbedre søppelhåndteringen i Oslo, blant annet med ny teknologi, mer kildesortering og måter å få ned avfallsmengden på.

– Vi er opptatt av å forbedre dagens kommunale avfallshenting, som er mye viktigere enn å kaste mange arbeidere ut i ny usikkerhet, slik høyresiden ønsker på tross av kaoset kontrakten med Veireno skapte, som ble inngått på deres vakt, sier Johansen.

Dermed er partiet på linje med byrådspartnerne MDG og SV, samt støttepartiet Rødt, i alle fall frem til valget i 2023. Byrådslederen mener de ansatte trenger ro rundt spørsmålet etter flere turbulente år.

Grafene under viser hvordan problemene fortsatte også etter at kommunen overtok, både i form av klager fra innbyggerne og brudd på arbeidsmiljøloven. Først den siste tiden har de holdt seg lave.

I starten av 2017 gikk Veireno konkurs, og kommunen tok over søppelhentingen, inkludert de ansatte i Veireno. Byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) møtte de nye kommunale søppeltømmerne.

– Ikke fredet for all fremtid

Johansen understreker at partiet ikke er prinsipielt mot konkurranseutsetting, og at mye av avfallet fra næringslivet håndteres av private selskap på en god måte.

– Det er ikke sånn at dette er hugget i sten for all fremtid. Innsamlingen fra privathusholdninger utgjør 20 prosent, noe som betyr at mye annet avfall i dag hentes av private firmaer.

Høyre ønsker søppelhenting ut på anbud

Oslo Høyre har i sitt alternative budsjett foreslått at søppelhentingen legges ut på anbud.

– Oslo hadde konkurranse på søppelhenting fra 1992 til i fjor. Veldig mange kommuner og byer har det i dag, fordi det finnes mange gode aktører som kan levere tjenesten, sa finanspolitisk talsperson Øystein Sundelin til Dagsavisen i desember i fjor.

Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) svarte til samme avis at hun ble forbannet over Høyres forslag om å sette tjenesten ut på anbud igjen.

– Jeg ønsker ikke å rydde opp etter et nytt kaos. Og jeg ønsker ikke en slik alvorlig situasjon for innbyggerne eller byen igjen. Heldigvis får ikke Høyre flertall for dette forslaget, sa Berg til Dagsavisen.

Slik så det ut i søppelrommet hos Solfjellet borettslag på Haugerud i oktober 2016. Vaktmester Robert Schaug var oppgitt.

Dette mener de andre partiene

Gruppeleder Hallstein Bjercke i Venstre kan ikke slå fast hva partiet vil gjøre hvis spørsmålet dukker opp etter valget, men understreker at de ikke er prinsipielt opptatt av at søppelhentingen må gjøres av et privat firma.

– Vi vil ikke utelukke det i neste periode. Men for oss vil det være et pragmatisk valg ut fra hva vi mener vil gi innbyggerne en best mulig tjeneste på en mest mulig effektiv måte, sier Bjercke.

Dette er også budskapet fra KrFs førstekandidat, Espen Andreas Hasle.

Gruppeleder Carl I. Hagen i Frp sier partiet ønsker å konkurranseutsette flest mulig tjenester, men at det er viktig at kommunen lærer av Veireno-skandalen.

– Vi må gjøre det på en ordentlig måte, og ikke slik våre byråkrater gjorde med Veireno. De trenger noen retningslinjer, og det er også vårt syn at det ikke bør være én leverandør i alle de fire distriktene i Oslo, sier Hagen.

Han trekker også frem at søppelhentingen fungerte i privat regi i lang tid, inntil Veireno tok over.