Veireno-sjefen dømt til 120 dagers fengsel av Høyesterett

Veireno-sjef Jonny Enger er dømt for brudd på arbeidsmiljøloven under søppelkrisen i Oslo i 2017.

Det var store problemer og uregelmessigheter med avfallshåndteringen i Oslo da det private selskapet Veireno overtok tømmingen. Det endte med at driften ble rekommunalisert.
  • Christian Sørgjerd

Høyesterett setter straffen til 120 dagers fengsel, slik NRK først omtalte.

Det er mer enn en halvering av straffenivået lagmannsretten satt, de dømte ham til ni måneders fengsel. Da saken ble behandlet i Follo tingrett, fikk han hele 1 år og 3 måneders fengsel.

Saken har sitt opphav i de store problemene med avfallshåndteringen i Oslo og i noe mindre grad ulike Vestfold-kommuner i perioden 2015 til 2017, etter at Veireno vant anbud og tok over tømmingen.

Det var systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for å klare å håndtere avfallet i tide. Høyesterett karakteriserer overtidsbruken som «svært omfattende» og langt utover lovens grenser. Blant annet jobbet ansatte svært lange dager og uker, uten tilstrekkelig hviletid.

Strengere straffenivå etablert

Johnny Enger erklærte seg skyldig da saken var oppe i lagmannsretten, men han har blant annet forklart at det var et valg mellom flere onder for selskapet i en oppstartsfase etter at de tok over søppelkjøringen. Å ikke bryte arbeidstidsbestemmelsene ville ført til at avfall ikke hadde blitt hentet med tilhørende smittefare.

Enger er dømt for totalt 1080 brudd på arbeidsmiljøloven – 500 brudd i Vestfold og 580 brudd på oppdrag for Oslo kommune. Det er ikke antallet som er avgjørende i dommen, men systematikken og alvorlighetsgraden. Høyesterett mener det er straffeskjerpende at handlingene ble begått med forsett.

Høyesterett viser til at Stortinget i 2015 strammet inn lovverket og slik signaliserte et ønske om strengere straffenivå i slike saker. Det er dette nye og strengere nivået Høyesterett nå har etablert. For første gang er det idømt fengsel for denne typen lovbrudd, påpeker dommerne.