Oslo

Elever i Oslo er spurt om hva de mener om vgs-opptaket. Svarene blir først offentlige etter valget.

10.-klassingene har svart på en undersøkelse om karakterbasert opptak til videregående. Svarene må offentliggjøres før valget, krever Høyre. Funnene er bare foreløpige, svarer utvalget som evaluerer inntaksordningen.

For ordførerkandidat Saida Begum og resten av Oslo Høyre er det en viktig sak i valgkampen å beholde karakterbasert opptak til videregående skole.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Få tallene på bordet nå, krever Saida Begum, ordførerkandidat for Høyre i Oslo.

– Det naturlige hadde vært å starte debatten før valget. Nå holdes velgerne for narr, men verre: Også elevene holdes for narr, sier Begum.

I ti år har Oslo hatt et karakterbasert opptak til vgs. Byrådet satte i desember i fjor ned et ekspertutvalg som gjennomgår dagens ordning og ser på mulige alternativer.

Som en del av arbeidet har utvalget gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene som gikk ut av 10. klasse i år. Foreløpige hovedfunn er blitt presentert for utvalget, men vil ikke bli offentliggjort.

Utvalget vil først konkludere, legge frem materialet og komme med sine anbefalinger neste år.

Nettopp dette kritiseres kraftig fra borgerlig side. De mener det er et demokratisk problem at utvalget ble satt ned så sent at det ikke rekker å legge frem forslag før valget og dermed bli et tema i valgkampen.

Les også

LES OGSÅ: Neste år kan det bli slutt på karakterbasert opptak i Oslo. Disse fem modellene skal gi svar om fremtidens inntaksordning.

Stor undersøkelse blant elever

Utvalget arbeider uavhengig av kommunen og byrådet. Der sitter blant andre forskere, rektorer, tillitsvalgte og elevrepresentanter.

Spørreundersøkelsen blant elevene som i år gikk ut av 10. klasse, hadde ikke som hovedformål å se på støtten til dagens karakterbaserte opptaksordning. Men elevene skal også ha blitt spurt om dette.

Utvalget ønsket blant annet å kartlegge søkemønstrene og den opplevde valgfriheten: hvor søkte elevene, og hvor kunne de helst tenke seg å komme inn.

Les også

LES OGSÅ: Få elever i Oslo kan velge skole helt fritt, men ganske mange velger nokså fritt.

Har presentert foreløpige funn

Elevenes svar finnes bare som rådata. Undersøkelsen er ikke ferdigstilt og egner seg ikke for offentliggjøring, opplyser forsker Berit Lødding fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hun leder utvalget.

«Tallene må sammenstilles og tolkes før utvalget kan innlemme dette i vårt kunnskapsgrunnlag for anbefalingen vi skal gi innen januar 2020», skriver Lødding i en e-post.

Hun understreker at det er uaktuelt for utvalget å offentliggjøre en uferdig analyse.

Byrådet opplyser at heller ikke de har fått tilgang til de foreløpige funnene.

Les også

LES OGSÅ: Så stort er karakterspriket – og det øker

Høyre krever åpenhet

Saida Begum i Høyre reagerer på at funn i undersøkelsen ikke blir lagt frem offentlig før valget.

For Høyre og resten av borgerlig side er fortsatt karakterbasert opptak en viktig valgkampsak. Begum mener mest mulig fakta må på bordet, slik at velgerne kan ta en informert beslutning.

– Jeg forventer at byrådsleder Raymond Johansen instruerer skolebyråden til å offentliggjøre hva elevene faktisk mener. Byrådet lovet full åpenhet om utvalgsarbeidet og at utvalget skal bidra til en åpen debatt, sier Begum.

Les også

KOMMENTAR: «Karaktergrensene på Oslos videregående skoler er for lave», skriver Andreas Slettholm

Johansen avviser kravet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener utvalget må få anledning til å gjøre jobben sin hvis det skal ha legitimitet.

– Jeg har ikke engang hørt om denne undersøkelsen, men det er bra at utvalget henter kunnskap, slik at de får et best mulig grunnlag for å komme med forslag. Det er meget spesielt at Høyre vil gripe inn i prosessen og ikke engang vil la forskere få ferdig dataene sine. Forskningen skal være fri, ikke politisert, sier Johansen.

– Utvalgets rapport vil være gjenstand for bred diskusjon, både på skolene og i bystyret. Jeg gleder meg til den diskusjonen. Så er det selvsagt synd at Høyre allerede har konkludert, sier han.

Les mer om

  1. Lokalvalg 2019
  2. Oslopolitikken
  3. Skole og utdanning
  4. Bystyret
  5. Kommunevalg 2019