Får nei til å utvide gammel skiløype i Bærum

Skiforeningen har søkt om å få utvide og rette ut en smal og svingete skiløype mellom Muren til Brunkollen. Men kommunen krever ny reguleringsplan.

Løypa fra Muren til Brunkollen er i dårlig forfatning og trenger oppgradering. Markasjef i Skiforeningen Espen Johaugen viser hvordan løypa ser ut i dag sammen med løypebas Ole Henrik Lier Andersen.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

Skiforeningen har søkt om å få utvide og rette ut en smal og svingete skiløype på en setervei i Bærumsmarka. Å få til det har vist seg å bli vanskeligere enn medlemsorganisasjonen hadde trodd.

Bærum kommune mener tiltakene er så store at det må lages en helt ny reguleringsplan. Etter det vil kommunen ta stilling til om den kan lage en løypetrasé av den størrelsen Skiforeningen ønsker. Budstikka omtalte saken i fjor sommer.

Svingete og smal

Våtere klima og mindre snø er blitt et stort problem for løypebasene. Skiforeningen jobber derfor med å finne løsninger som gjør det enklere å lage skiløyper på lite snø.

Traseen Skiforeningen har søkt Bærum kommune om å få utvide og oppgradere, går fra Muren til Brunkollen. Det prepareres skiløype fra utfartssteder som Fossum, Haga og Øverland, og disse ligger tett på boligområdene på Røa, Østerås, Eiksmarka, Hosle, Haslum og Kolsås.

Traseen fra Muren til Brunkollen er svingete, smal og i dårlig forfatning. Løypa kan prepareres med scooter hvis det er nok snø.

Skiforeningen søkte om å få utvide bredden til 4 meter for å kunne preparere med løypemaskin i stedet for scooter.

– Med det klimaet vi har i dag, med snøvær og mildvær om hverandre, fryser snøen til is. Det gjør at vi må frese opp skiløypene i større grad enn tidligere. Med scooter kan man ikke frese opp is. Derfor er det viktig at vi kan bruke preppemaskin istedenfor scooter, forklarer Markasjef Espen Johaugen i Skiforeningen.

Løypebas Ole Henrik Lier Andersen (til venstre) ønsker å kjøre løyper med preppemaskin i stedet for scooter. Her med Markasjef Espen Johaugen i løypa som har behov for oppgradering.

Kommunen avslo løypeutvidelse

Kommunen avslo utvidelsen, som den mener er i strid med Landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanen. Den mener en slik utvidelse krever reguleringsplan og har fått støtte fra fylkesmannen.

Bærum kommune tillater derimot mindre utbedringer. Men Skiforeningen mener det ikke holder med små forbedringer.

– Vi har søkt etter plan- og bygningsloven. Vi mener det ikke er behov for en ny reguleringsplan for å utbedre og utvide til en klassisk løype som er fire meter bred, sier Espen Johaugen.

Preppemaskinen krever god bredde

– Hvorfor holder det ikke med en forsiktig oppgradering, slik Bærum kommune går med på?

– 4 meter er den bredden preppemaskinene krever. Vi trenger 4 meter for å ha bæreevne til maskinen og legge et noe smalere toppdekke med grus for at traseen skal bli fremkommelig hele året, både for skigåere, syklister og folk med barnevogn.

Johaugen mener en medlemsorganisasjon ikke bør belastes med å lage en stor reguleringsplan.

– Jeg tror ikke intensjonen med markaloven var å stoppe friluftslivet og at den skulle utløse at man må lage en reguleringsplan hvis man ønsker å gjøre noe med en skiløype.

Løypebas i Skiforeningen Ole Henrik Lier Andersen håper det blir mulig å kjøre preppemaskin på den gamle seterveien mellom Muren, som i gamle dager var serveringssted, og til Brunkollen, som fortsatt er serveringssted.

De som preparerer og legger til rette for skiløyper må utbedre i større grad enn tidligere

– Vi har mange gjester som har trøbbel med å komme hit både høst og vinter fordi den korte løypa er så steinete, sier Therese Klemetsen, som bestyrer Brunkollen for Bærum kommune. Her sammen med skiforeningens løypebas Ole Henrik Lier Andersen.

Krevende vei å gå opp

Å lage en reguleringsplan krever omfattende undersøkelser.

Kommunen har ikke har tatt stilling til hvem som eventuelt skal fremme en slik reguleringsplan.

– Men det er nærliggende å tro at den som har vilje til å gjennomføre anlegget (traseen, red.anm.), er den som lager en reguleringsplan. Men det er ikke gitt at det blir sånn, sier bygningssjef Alexander Hexeberg Dahl i Bærum kommune.

Han kan ikke svare på om kommunen vil fremme reguleringsplan selv.

Hvorvidt man får til en løype av det omfanget Skiforeningen ønsker hvis det fremmes en reguleringsplan, er også usikkert.

– Markaloven krever at en slik løype skal godkjennes av fylkesmannen. Først må man få lov til å regulere i Marka. Så må planen vedtas politisk i Bærum kommune, sier Dahl.

– Hvordan skal man få til en bedre skiløype da?

– Enten må man søke om noe annet og enklere, ved å nedjustere prosjektet, eller så må man regulere etter markaloven, sier bygningssjefen.