Oslo

Her er prisene i de nye bomringene i Oslo

Politikerne som forhandler om Oslopakke 3-avtalen, ble enige tirsdag. Fra mars 2019 blir det et nytt system i hovedstaden.

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Det kommer to nye bomringer i Oslo i 2019 – i tillegg til den som finnes i dag.

Én skal opprettes ved bygrensen, ved strekninger der det ikke finnes bomring i dag, og en ny indre bomring skal gå langs Ring 2 og mellom enkelte av bydelene.

I bomringen ved bygrensen skal man betale kun når man kjører inn i Oslo.

I bomringene innenfor bygrensen, betaler man ifølge planen maks en gang i timen. Det vil si at når du har passert en av disse, kan du fritt passere de andre bomringene i én time.

Etter én time, må du også betale på vei ut igjen.

Nøyaktig hvor bomstasjonene skal stå er ikke avklart. Det blir først klart i desember, etter at forslaget har vært ute på høring.

 • Signerte milliardavtale: Dette er prosjektene som får penger i Oslopakke 3-avtalen

Skal få flere til å betale

Målet med de nye bomstasjonene er todelt: Flere skal betale for å finansiere kollektiv- og veiprosjektene i Oslopakke 3.

De nye bomstasjonene skal også bidra til å redusere trafikken, og dermed klimagassutslipp og luftforurensing, ifølge beregninger fra Oslopakke 3-sekretariatet.

Anslagene er som følger:

 • 20 prosent mindre CO₂-utslipp fra transport i Oslo og Akershus i 2020
 • 70 prosent færre eksponert for farlig høy luftforurensing
 • Opp mot 15 prosent mindre biltrafikk over bomstasjonene
Slik blir de nye bomsnittene i Oslo.

Dette blir prisene i de nye bomringene

Dette er prisene partene ble enige om tirsdag. De skal etter planen gjelde fra 1. mars 2019. Først for lette kjøretøy:

Oslo bomring (toveis)
Lette kjøretøyDieselNormal-takstNullutslipp
Utenom rushtid24205
Rushtid (0630-0900 og 1500-1700)292610
Indre ring (toveis)
Lette kjøretøyDieselNormal-takstNullutslipp
Utenom rushtid18164
Rushtid (0630-0900 og 1500-1700)22208
Bygrense (enveis)
Lette kjøretøyDieselNormal-takstNullutslipp
Utenom rushtid24205
Rushtid (0630-0900 og 1500-1700)292610

Hydrogenbiler vil ikke måtte betale.

Tunge kjøretøy blir delt opp etter motortype. Nyere biler får lavere pris.

Oslo bomring (toveis)
Tunge kjøretøyEuro 5 og eldreEuro 6Nullutslipp
Utenom rushtid80500
Rushtid (0630-0900 og 1500-1700)95650
Indre ring (toveis)
Tunge kjøretøyEuro 5 og eldreEuro 6Nullutslipp
Utenom rushtid80500
Rushtid (0630-0900 og 1500-1700)95650
Bygrense (enveis)
Tunge kjøretøyEuro 5 og eldreEuro 6Nullutslipp
Utenom rushtid80500
Rushtid (0630-0900 og 1500-1700)95650

Fra 1.3.2020 vil prisene øke noe. Rushtidstillegget gjelder ikke på lørdag, søndag, helligdager/offisielle fridager og i juli.

Les mer om

 1. Oslopakke 3
 2. Samferdsel
 3. Oslopolitikken