NHO: Stor mangel på gode lærlinger i Oslo

Bedriftene vil ikke ha umotiverte lærlinger med stort fravær. Nå strømmer lærlinger til Oslo fra hele landet.

Simon Rohde Larsen fikk læreplass hos Veidekke. Han gikk allmennfag selv om han egentlig hadde lyst på yrkesfag. Så gikk han yrkesfag og stortrives.

Regiondirektør Nina Solli og NHO Oslo og Akershus har i høst vært på 70 bedriftsbesøk.

– Bedriftene ønsker å ta inn flere lærlinger, men de sier at gode lærlinger er en mangelvare, sier hun.

I en spørreundersøkelse sier over halvparten av medlemsbedriftene I Oslo og Akershus at de har et udekket kompetansebehov.

  • Nesten halvparten melder at de har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av dette.
  • En av fem bedrifter melder om behov for fagarbeidere innenfor bygg- og anlegg.
  • 18 prosent ønsker seg fagarbeidere innenfor teknikk og industriell produksjon.
  • En av fem bedrifter i sier at de må redusere i virksomhetene fordi de ikke får tak i riktig kompetanse.
Det er byggeboom i Oslo, og etterspørselen etter gode lærlinger er stor i bransjen.

Gode lærlinger får læreplass i Oslo

Oslo har mange læreplasser og det strømmer lærlinger fra hele landet til Oslo og Akershus.

– Lærlinger fra bygdene er attraktive. De har mekket og skrudd på mopeden sin, og er ofte både motiverte og praktisk anlagt, sier Solli, og får man ikke en læreplass i Oslo, så er det på grunn av høyt fravær, for dårlige norskkunnskaper eller ikke bestått i fag.

– Det er trist at en del av elevene på yrkesfag sliter med motivasjonen, har høyt fravær og dropper ut.

I disse dager jobber byggnæringen sammen med Oslo kommune for å lage en læreplassgaranti.

– Et punkt som de diskuterer, er at byggenæringen vil sette krav til elevene når det gjelder fravær og bestått eksamen. Et viktig krav er at de må komme på jobben til riktig tid og være motivert for faget sier hun.

Vanskelig med læreplasser for IKT og elektrofag

Opplæringskontoret i Oslo jobber tett med skolene for å skaffe læreplasser til alle.

– I Oslo er det aldri blitt formidlet så mange lærlinger som i år, sier Bente Fredheim, som er fagopplæringssjef i Oslo kommune.

Det er ikke vanskelig å finne læreplasser for de yrkesfaglige elevene som går på skole i Oslo – med to unntak: IKT og elektro.

– Her er det mange kvalifiserte elever som mangler læreplass. Men innen alle andre fag er det læreplasser til alle i Oslo, sier Fredheim.

– Men noen av elevene trenger påfyll for å få en læreplass, og det får de. Disse elevene kan trenge å gå dypere i enkelte fag, snakker for dårlig norsk eller de har for høyt fravær, sier han.

– Vi jobber med disse elevene på individnivå, det vil si at vi kjenner hver eneste en av dem, sier hun.

NHO heier på byrådens arbeid med yrkesfag

– Særlig liker vi at hun sier at «det skal bli like vanlig å besøke en arbeidsplass som å besøke Munch-museet», sier Solli.

NHO-sjefen applauderer også tiltakene i yrkesfagmeldingen.

– Vi tror også det er lurt å la elevene få prøve ut sine praktiske ferdigheter tidlig i skoleløpet, slik byrådet foreslår. Da kan elevene lettere ta stilling til hva de skal velge.

– Vi har også stor tro på et danningsløp der man kombinerer idrett og yrkesfag, slik at elevene får både studiekompetanse og fagbrev. Det kan gjøre yrkesfagene mer attraktive, sier Solli.

Og ikke minst læreplassgaranti i kommunale prosjekter.