Oslo

En smartere vei kan gi friskere luft

Hvis du sliter med luftveisplager eller hjerte- og karsykdommer, så bør du tenke deg før du går ut om dagen. Kanskje kan du gå en lurere vei?

Bilene og biltrafikken er problemet, holder du deg unna de mest trafikkerte gatene, så er luften mye bedre.
  • Stein Erik Kirkebøen

Vi er midt inne i dårlig-luft-sesongen. De siste dagene har det røde lyset som varsler dårlig luftkvalitet, blitt tent flere steder i Oslo.

  • Aftenposten mener harde virkemidler må til.

– Det er langs de mest trafikkerte veiene. Problemet er biltrafikken. Den virvler opp svevestøv, nå er det tørt, relativt kaldt og vindstille, det er de verste forholdene for svevestøv, og bilene slipper ut NO2. Litt vind blåser bokstavelig talt bort mye av problemet, og det samme gjør snø eller fuktighet som ligger på asfalten og binder støvet, sier Marit Låg, seniorforsker ved avdelingen for Luft og støy ved Folkehelseinstituttet.

- Ikke krise, men...

Samtidig som hun peker på at forholdene kan være vanskelige for mange som er svekket i luftveiene eller har hjerte- og karsykdommer, vil hun ikke dramatisere situasjonen.

– Det er ikke snakk om noen krise. For friske, voksne folk er de forholdene vi har i dag ikke spesielt krevende, men for folk som har problemer i forkant, og dem er det mange av, så kan de være det, sier Låg.

Noe er bedre, noe er verre

På mange områder er byluften blitt mye bedre enn den var, likevel klager vi mer enn noen gang. Er det grunn til det?

– Ja, noe er blitt bedre, svoveldioksid er omtrent borte, men spesielt svevestøvet og NO2 er ikke blitt særlig bedre. Og det skaper problemer for mange, sier Låg.

Men det hjelper å tenke seg om, det går nemlig an å redusere problemet.

Velg smarte ruter

– Ja, skal du ut og gå i byen så kan det hjelpe godt å tenke seg om. Det er viktig å tenke på hvor du går og når du går der. Luftproblemene er tett knyttet opp til bilene og trafikken, og de er lokale. Det betyr at folk med problemer bør unngå å gå i de mest trafikkerte gatene på de mest trafikkerte tidspunktene. Unngå rushtidene, og vurder om du kan gå i en mindre trafikkert parallellgate. Der er forholdene ofte mye bedre.

– Barn?

– Det er dokumentert at barn som lever i områder med dårlig luftkvalitet er mer utsatt for infeksjoner i luftveiene. Ofte er de også mer ute enn voksne, det gjør at de blir mer eksponert for den dårlige luften. Barn som har astma eller lett får luftveisinfeksjoner og oppholder de seg i nærheten av store trafikkårer kan det være lurt å holde inne under den verste rushtrafikken, sier Låg.

Les mer om

  1. Luftforurensning
  2. Oslo
  3. Folkehelseinstituttet
  4. Trafikk