Disse elbil-fordelene lover Oslo-politikerne å beholde helt til 2019

Byrådet i Oslo lover å videreføre flere elbilfordeler. En selvfølge, svarer både Ap, SV, Rødt og MDG.

Elbilister har i dag mange fordeler over dem som kjører bensin— eller dieseldrevne kjøretøy. I klimaforliket på Stortinget, ble man enige om å se på fordelene i 2017 eller når det var blitt solgt 50.000 elbiler i Norge. Der er man veldig snart.

Men det er ikke staten som rår over alle virkemidlene til å stimulere til at flere skal velge elbil. I Trondheim varsler politkerne at flere fordeler snart kan forsvinne, skriver Adressa.

Disse fordelene lover de å beholde

I en pressemelding tirsdag garanterer byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) at disse fordelene vil beholdes ut neste bystyreperiode (2015 til 2019), dersom partiene sitter i byråd også etter valget:

  • Gratis parkering for elbiler
  • Gratis passering i bomringen
  • Kommunale ladestasjoner
  • Støtteordninger til bedrifter, borettslag og sameier som vil tilrettelegge for lading av elbiler
    På spørsmål fra Aftenposten lover de to å også jobbe for dette selv om de skulle havne i opposisjon.

De oppfordrer også Regjeringen til ikke å fjerne fordeler - ennå.

Det er tett mellom elbilene i hovedstaden. Nå lover flere partier at fordelene Oslo kommune kan gi, som gratis parkering, beholdes ut 2019.

— Transportsektoren står for over 60 prosent av utslippene i Oslo, og for at vi skal nå klimamålene våre må vi sørge for at denne sektoren blir mer miljøvennlig. I tillegg til å legge til rette for at flere kan gå, sykle og bruke kollektivtrafikken, må det være attraktivt å velge biler som har lave eller ingen utslipp, skriver Røsland i pressemeldingen.- I dag er 2 prosent av bilparken elektrisk. For å løse klima- og miljøutfordringen i de store byene må vi sørge for at bilparken på sikt blir utslippsfri, skriver Melby.

De vil imidlertid forsøke å gjøre noe med begrensninger i bruk av kollektivfelt, på veiene og tidspunktene hvor det blir et problem for kollektivtrafikken.

Flertall i bystyret for elbilfordeler

Osloby har snakket med gruppelederne i samtlige partier i Bystyret. Ting tyder på at elbilfordelene ikke forsvinner med det første.

Legger en de siste meningsmålingene til grunn, vil elbilfordelene bestå - dersom politikerne holder det de har lovet.

MDG: Vil beholde fordeler og satse på elsykkel

Miljøpartiet de Grønne ligger an til å havne i vippeposisjon etter valget, og støtte fra partiet kan avgjøre hvem som får byrådet. Bystyrerepresentant Harald A. Nissen .

— Det er mye bra å si om elbilsatsingen i Oslo, og dette er bra av Byrådet. Vi er også entusiastiske over den veksten vi har hatt i elbilparken de senere årene. Om man skal klare å møte den folkelige viljen, må man øke takten. Jeg synes det er bra at de gir et så klart signal, sier Nissen.

Han ønsker også å legge bedre til rette for elsykler, og understreker at det er kollektivtransporten som er viktigst.

— Vi må også få til tiltak som begrenser bruken av privatbil. Selv om elbilsatsingen er en suksess, må vi ikke glemme at privatbilene tar plass og skaper svevestøv.

Rødt: Ja, selvsagt!

— Ja, selvsagt! Dette er helt ukontroversielt, sier Rødt-leder og bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes.

Han mener Høyre og Venstre må svare for byggingen av en ny E18.

— Det er flott å videreføre elbilfordeler, men når de samme partiene bruker 40 milliarder kroner på monstermotorveien E18 Oslo vest, vil vi ikke nå klimamålene. Dette er å vri fokus vekk fra det viktigste spørsmålet: Skal vi eller skal vi ikke bygge en 14-felts motorvei? spør han.

SV: Vil beholde fordeler

- Er det egentlig noen som har tenkt noe annet? Dette er det bred enighet om i Bystyret, sier Marianne Borgen (SV), som leder samferdsels- og miljøkomiteen.

— Diskusjonen i komiteen har gått på elbiler i kollektivfeltet som hindrer kollektivtrafikken. Der har SV sagt at vi må prioritere kollektivtrafikken fremover. Vi foreslår å løse det med én miljøfil og én fil for kollektivtrafikk, sier Borgen. Hun sikter særlig til E18 mot Asker og Mosseveien.

Og selv om det blir gratis kommunal parkering, vil SV jobbe for færre parkeringsplasser i sentrum, fordi vi vil at kollektivtrafikken skal komme frem og at vi skal få flere sykkelveier. Det vil ramme alle, også elbilistene. Men at elbiler skal parkere gratis, har vi ingen planer om å gjøre noe med.

Aftenposten tok elbil-debatten: (Saken fortsetter under videoen.)

Støtte også fra Ap

På spørsmål om hva de mener, svarte Ap først at de avventer en rapport fra en egen ekspertgruppe, som blant annet skulle se på «tiltak innenfor blant annet kollektivtrafikken, gang— og sykkelvei, luftkvalitet og boligbygging.»

Etter at Osloby publiserte artikkelen, tok Ap kontakt og sa at dette bygget på en intern misforståelse. De er tydelige på at de støtter fortsettelse av elbil-fordlene til 2019.

Samtidig mener de at initiativet er for lite og for sent fra byrådet.

— Her slår byrådet inn vidåpne dører. Jeg vil sitil byrådspartiene atdet ikke holder å bare sette seg mål, man må faktisk nå dem. En illustrasjon ermålet deres om å få på plass 200 ladestasjoner i 2013, men greide kun å få påplass 50 ladestasjoner, sier Raymond Johansen, førstekandidat for Oslo Ap.

Frp: Vil ikke gi noen garantier

Gruppeleder Carl I. Hagen (Frp) sier partiet ikke vil gi noen garantier, men at de for øyeblikket ikke har tenkt på noen endringer.

— Det er fordi vi må ha muligheter hvis de trafikale forholdene tilsier at det er nødvendig. Jeg tenker på kollektivfeltet. Hvis bussene ikke kommer frem, er poenget med kollektivsatsingen borte, sier Hagen.

— Det er også blitt slik at man må se på kostnadene dette har for det offentlige, som etter hvert er blitt betydelige, om man sammenligner elbiler med vanlige bensin- og dieselbiler når det kommer til avgifter til staten. Det går til å finansiere skoler, eldreomsorg og helsevesen. Vi vil ikke være med på en garanti, men har for øyeblikket ingen tanker om endringer, sier Hagen.