Oslo

Neste år øker billettprisene, men det blir flere avganger

For første gang på ni år går kollektivtakstene i Oslo opp mer enn den årlige prisvekst-justeringen.

I budsjettet for neste år foreslår byrådet å øke driftsbudsjettet til Ruter med nesten 80 millioner kroner. Charlotte Holberg (20), som tar 54-bussen, synes det ville vært bra om T-banen gikk senere på kvelden.
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Onsdag klokken 12 legger Johansen-byrådet frem det første budsjettet de har laget helt fra bunn av.

Der legges det opp til en kraftig utvidelse av kollektivtilbudet i Oslo. Samtidig vil billettprisene øke.

– Det hadde vært fint med t-bane på kvelden

Charlotte Holberg (20) tar 54-bussen nesten daglig og er i utgangspunktet ganske fornøyd med dagens kollektivtilbud i Oslo. Likevel er det ting hun mener kan blir bedre:

– Tanta mi jobber på Rema 1000 og må alltid skynde seg med å stenge butikken for å rekke siste t-bane. Det hadde vært veldig fint om t-banen gikk litt senere på kvelden.

Det eneste hun har å utsette på sin egen daglige bussreise er at bussene kan være litt fulle. Hun er usikker på om hun er villig til å betale en dyrere billett for å få et bedre kollektivtilbud.

– Det kommer kanskje an på hvor mye dyrere billettene hadde blitt. For min del tror jeg det hadde gått greit, men jeg vet om mange som ikke hadde hatt lyst til å betale for et bedre kollektivtilbud, sier Holberg.

 • De første trikkene kommer i 2019: Disse kjemper om å levere nye trikker til Oslo

Får hyppigere avganger kveld og helg

Byrådets kollektivsatsing skal gi flere avganger om kveldene og i helgene på buss, trikk og T-bane. I tillegg skal det bli økt kapasitet i rushtiden på pendlerruter med buss.

Nøyaktig hvor det blir flere avganger er ikke bestemt, men byrådet trekker frem disse eksemplene på hva som kommer:

 • Det legges opp til at det blir utvidet avgangstid og økt frekvens i helgene på T-banen.
 • Busslinjene 28 (Fornebu-Helsfyr) og 34 (Tåsen-Ekeberg) skal få flere avganger i rushtiden.
 • Busslinjene 25 (Majorstuen-Lørenskog) og 79 (Grorud-Holmlia) får flere avganger på kvelden og i helgene.
 • Trikkens linje 12, som i dag har endestasjon på Disen store deler av døgnet, skal få permanent endestasjon på Kjelsås.

Pengene som bevilges skal også gå til et prøveprosjekt med elbuss og en videreføring av prøveprosjektet med hydrogenbusser.

Onsdag legges byrådets første budsjett frem. Der er det blant annet mer penger til drift av kollektivtransporten i Oslo.

Forventer stor vekst i antall passasjerer

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier byrådet legger opp til en passasjervekst på kollektivtransport i Oslo på opptil 10 prosent.

– Neste år settes det grønne skiftet i transportsektoren i gang for fullt. Oslo har store utfordringer med helseskadelig luftforurensing. Veitrafikk er den største utslippskilden til dette. I tillegg fortsetter vi å rulle ut sykkelsatsingen, sier Berg.

Neste år går også taksten i bomringen kraftig opp som en følge av Oslopakke 3-avtalen.

– Vil Oslos kollektivtransport ha kapasitet til å ta unna en passasjervekst på 10 prosent, byrådsleder Raymond Johansen?

– Vi ønsker at flere skal kjøre kollektivt, og da må vi legge penger på bordet. De som har styrt byen de siste 18 årene har ikke tatt høyde for den voldsomme veksten Oslo opplever. Byen har vokst med 50.000 de siste årene og skal vokse med 200.000 innbyggere de neste 20 årene, sier Johansen.

Øker billettprisene for første gang på ni år

Samtidig som kollektivtrafikken får mer penger til drift, vil både billettprisene på kollektivtransport og takstene i bomringen øke.

Dette gjelder både i Oslo og Akershus, og er et resultat av Oslopakke 3-avtalen som ble undertegnet tidligere i år.

Pengene fra økningen er øremerket de store prosjektene, som ny sentrumstunnel for T-banen, Fornebubanen og innkjøp av nye trikker.

Totalt skal økningen i billettpris få inn 150 millioner kroner i året øremerket investeringer i kollektivtransport. Det er en engangsøkning.

Månedskort «skal i størst mulig grad» skjermes

Etter det Aftenposten forstår, ligger prisøkningen i Oslo neste år an til å bli på 4-5 prosent i tillegg til den årlige prisjusteringen.

– Er det enkeltbilletter eller månedskort som vil få størst prisøkning?

– Vi venter på en beregning om hva som vil være riktig prisnivå på de ulike billettypene. Men i Oslopakke 3-forhandlingene var vi enige om at de som reiser ofte i størst mulig grad skal vernes, sier Berg.

– Har dere vurdert om dere skulle bruke penger fra byrådet over neste års budsjett for å slippe å øke prisene?

– Det mange ikke vet om Ruters budsjett, er at billettinntektene bare dekker halvparten av det det koster å drifte kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Det betyr at Oslo og Akershus allerede subsidierer Ruter og Ruters reisende med halvparten av det reisene koster. Derfor er det ganske dyrt for kommunen å kompensere så mye at man kan ta ned billettprisene. Da ser man at det er andre tiltak hvor man kanskje får mer igjen for pengene, sier Berg.

Sier Høyre krevde prishopp på billetter

Ifølge Berg var punktet om økte kollektivpriser noe av det aller siste som kom på plass i de tøffe forhandlingene om revidert Oslopakke 3.

Byråden sier det var Høyre som krevde dette, for at bompengene ikke skulle økes ytterligere.

– Synes du som byråd fra MDG at det er vanskelig å forsvare den største prisøkningen utover prisstigning på flere år?

– Det var ikke mitt førstevalg i forhandlingene. Samtidig synes jeg ikke det er så vanskelig å forsvare. Vi ser nå at vi gjøre et kjempeløft på kollektivtrafikken. Man får finansiert de store prosjektene som folk har ventet lenge på, sier Berg.

– Del av et større spleiselag

Eirik Lae Solberg representerte Oslo Høyre i forhandlingene. Han sier det var flere enn dem som mente at også kollektivreisende skulle være med på å finansiere de store samferdselsprosjektene.

– Vi så på dette som en del av et større spleiselag for å få finansiert alle de gode prosjektene som ligger i Oslopakke 3. Det være seg ny sentrumstunnel for T-banen, Fornebubanen eller E18 Vestkorridoren, sier Solberg.

– Men det er viktig å huske på at kollektivtrafikken fremdeles vil få styrket sin konkurranseposisjon, sammenlignet med å kjøre bil som blir forholdsmessig mye dyrere.

Har du mer tid? Her er noen andre saker om kollektivtransport, hvor noen er mer lettbeinte enn andre:

Les mer om

 1. T-banen
 2. Ruter
 3. Buss
 4. Trikk
 5. Kollektivtransport
 6. Oslopolitikken
 7. Oslopakke 3