7 av 10 pågrepne er rumenere

I norske rettssaler er det hovedsakelig lommetyverier rumenere blir dømt for. Det store volumet er ikke tiggere, men svært mange bruker tigging som skalkeskjul, ifølge politiet.

Her, fra Manglerud senter i januar i år, utnytter tre lommetyver en køsituasjon foran en minibank og stjeler offerets lommebok.
Her skaper lommetyver trengsel på Oslo S for lettere å kunne stjele.
Her blir en alkoholpåvirket mann offer for en lommetyv. Utesteder og berusede ofre er også en gjenganger i dommene mot lommetyver.
Politioverbetjent Roar H. Kvassheim leder lommetyvprosjektet i Oslo. Brugata er stedet hvor tettheten av lommetyverier er høyest i Norge.

Aftenposten har gått gjennom 171 dommer mot rumenere i 2012 og 2013 i Oslo, Asker og Bærum. 152 av disse gjelder tyveri, heleri eller ran. I all hovedsak er det snakk om lommetyverier, selv om dommene også omfatter tyveri av diesel, kobber, bolig— og butikktyverier.

Roar Kvassheim, leder i politiets innsatsgruppe mot lommetyverier, mener imidlertid at de fleste av disse tyvene ikke fremstår som tiggere.

Les også

Politiet fant tyveri- offer i Hong Kong

— Vi har tilfeller av tiggere som begår lommetyverier. Men det store volumet er utført av profesjonelle, pent kledde utlendinger som samarbeider med hverandre i forhåndsdefinerte roller. De vekker ikke oppsikt ved å se ut som tiggere, sier Roar Kvassheim.Av dem politiet har pågrepet siden august, er 70 prosent rumenere.

— Disse er såpass fingernemme og profesjonelle at det er langt mindre lukrativt for dem å tigge. De kan stjele mange telefoner i løpet av en dag, og har også ofte flere på seg når vi pågriper dem, sier Kvassheim.

Skalkeskjul

Flere av de domfelte hevder i dommene at de livnærer seg på tigging eller flaskepanting.

— Det kan være at de oppgir at de er tiggere når de blir spurt hva de gjør her, mens de i realiteten er profesjonelle lommetyver. Mens det er lettere å sjekke for eksempel om personer er arbeidssøkende, finnes det ingen slik måte å sjekke om disse virkelig tigger, sier Kvassheim.

Les også

- Det er mulig å utslette Oslos kriminelle gjenger

Politiadvokat Morten Reppen i etterretnings— og vinningsavsnittet i Oslo-politiet mener at tigging i mange tilfeller blir et skalkeskjul for kriminell virksomhet.- Så lenge tigging er lovlig, gir det et grunnlag for å komme til Norge, sier Reppen, som presiserer at han kun uttaler seg på bakgrunn av saker han har jobbet med.

- Bruker bare timer på å bli kriminell

Reppen påpeker at det i mange tilfeller går svært kort tid fra domfelte kommer til landet til de begår kriminalitet.

Les også

Oppretter egen gruppe mot gateran

— Noen av de domfelte bruker jo bare dager eller timer på å innlede en kriminell løpebane etter ankomst til Norge, og da mener vi at det er sannsynlig at de egentlig ikke har hatt lovlig aktivitet som formål, sier politiadvokat Morten Reppen. Han er enig med Kvassheim i at de mest profesjonelle tyvene neppe er tiggere på si.

— Men det er mange vi tar som driver med begge deler. Det er dessverre altfor mange eksempler på at tigging er nært forbundet med til dels alvorlig vinningskriminalitet. Domfelte har forklart at de kom hit for å tigge, men at tiggingen ikke ga dem nok penger og at de derfor begynte å begå vinningskriminalitet, sier Reppen.

I dommene finnes det konkrete eksempler på at tiggerkvinner er blitt brukt som depot for lommetyver som har stjålet lommebøker og mobiltelefoner på utesteder.

— Det er tross alt ikke så mye penger å hente på tigging og flaskesamling, og å oppholde seg i Norge koster penger. Da kommer mange til et punkt der det er nærliggende å skaffe seg inntekter ved hjelp av kriminalitet, sier Reppen.

Prioriterer ikke tiggemiljøet

Politiet har lenge ønsket et tiggeforbud.

Les også

Oslo et mekka for lommetyver

— Vi prøver å få bukt med det alvorlige samfunnsproblemet utenlandske vinningskriminelle representerer. Kombinasjonen av lovlig tigging og åpne grenser gjør ikke dette arbeidet lettere, sier Reppen.Men for lommetyvgruppen ved Sentrum politistasjon er ikke tiggermiljøet en prioritet.

— Nei, vi har valgt å prioritere ressursene etter de gruppene vi ser utgjør det store volumet av tyverier. Hvor sterk sammenhengen mellom lommetyverier og tigging er, er vanskelig å si. Politiet registrerer ikke tiggere, derfor er det vanskelig å si noe om hvor mange tiggere som også bedriver kriminalitet, sier Kvassheim.