Sykkelbyråden: - Vi må ha mer sykling til butikken

Samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby mener hovedsykkelveinettet i Oslo kan stå ferdig i 2022.

Byråd Guri Melby og sykkeldirektør Rune Gjøs la frem en ny sykkelstrategi for hovedstaden i sommer.

Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel. Her kan du også plotte inn ulykker eller nestenulykker.

Du kan også sende inn tips og bilder til: sykkelpatruljen@aftenposten.no


Som Osloby skrev torsdag, er historien om sykkelbyen Oslo preget av flere tiår med utsettelser og løftebrudd. Tidligere bypolitikere, aktive fra 70-tallet og til i dag, har ulike forklaringer på hvor planene har stoppet opp.

I 2013 overtok Venstres Guri Melby ansvaret for sykkelbyen Oslo. Hun begynte å telle kilometer og fastslo at det varumulig å få hovedsykkelveinettet ferdig til 2018, slik hennes forgjenger, Ola Elvestuen (V), anslo i 2013.

— Det gjenstår å bygge rundt 48 kilometer av hovedsykkelveinettet. Oslo kommune har ansvaret for 33 kilometer av det som skal bygges. Når kan det stå ferdig?

Vi må ha mer sykling i boligområdene og til butikken. Da trenger vi et mer finmasket nett der hvor folk bor

Guri Melby

— Vi har planlagt å bygge ferdig 14 av de kilometerne innen 2018. Så da er vi tilnærmet halvveis på det som står igjen. Så hvis vi har det samme tempoet de fire neste årene kan vi altså være ferdig med vår del innen 2022. Det er i hvert fall en realistisk ambisjon, sier Melby.

Dårlig planlegging

- Hvorfor har det tatt så lang tid å få nettet ferdig?

— Problemet er at man satte seg et langsiktig mål uten samtidig å bygge opp den planleggingskapasiteten man trengte for å få bygget så mye som målet man hadde satt seg. Det var først i 2010 at man fikk opp kapasiteten på planleggingen i det som i dag er Bymiljøetaten.

Aftenposten 29. juni 1979. Bygningsrådet har vedtatt at Oslo skal få et sammenhengende sykkelveinett.

— Siden har vi økt tempoet i både planlegging og bygging hvert år. Som en byråkrat sa til meg nylig; nå snakker vi om hvor mange kilometer vi bygger, før snakket vi om hvor mange meter vi bygget, sier hun. - Hvorfor er det så vanskelig å få nettet ferdig?

— Fordi mange av de strekningene som gjenstår er ganske komplekse, og de krever ombygging av hele veien. På Ring 2, som skal bygges bit for bit, skal sykkelveien tilpasses bilene og kollektivfeltet samtidig som det skal planlegges for full trafikk i anleggsperioden, sier hun.

- I den nye strategien, som du får til høsten, er det foreslått et nett som er tre ganger så langt som det som nå bygges. Det sies at de siste strekningene i det vedtatte nettet er krevende å få på plass. Vil strekningene i det vedtatte nettet noen gang bli ferdig bygget?

— Hovedsykkelveinettet som ble vedtatt i 1998 skal bygges ferdig, men jeg utelukker ikke at det vil bli foreslått noen endringer i det opprinnelige nettet. Men den planen som kalles hovedsykkelveinettet er et nett hovedsakelig beregnet på folk som skal sykle til jobben. Andelen som sykler til jobben har økt og ligger nå på 12 prosent, så den planen har vært ganske ok til det. Men vi må ha mer sykling i boligområdene og til butikken. Da trenger vi et mer finmasket nett der hvor folk bor, sier hun.

Vil ta mange år

Melby har tidligere sagt at hun har en ambisjon om at andelen reiser med sykkel skal ligge på 16 prosent i 2020. Etter å ha tatt en titt på den nye sykkelstrategien anslår hun at det vil ta flere år å nå ambisjonen.

— Skal vi bli som København må sykkel utgjøre over 30 prosent av de daglige reisene. København brukte mange år på å komme dit, og det vil også ta tid i Oslo. Men hvis vi får til 16 prosent innen 2025 vil vi bli en av de beste sykkelbyer i verden. Hovedpoenget da er å få bygget et mer finmasket nett, slik at vi får flere typer syklister og ikke bare jobbsyklisten, sier hun.

– I tillegg må vi satse på et bredere sett av virkemidler enn dagens strategi legger opp til, slik som bedre vintervedlikehold, mer sykkelparkering, holdningskampanjer, samarbeid med skoler, næringsliv og andre relevante aktører.