- Kulturbyggene bør brukes til kultur

Både Museet for samtidskunst og gamle Deichmanske bibliotek er gode bygg for atelierfellesskap og kreative kulturarbeidsplasser, mener direktør Tone Hansen. Også kulturbyråd Rina Mariann Hansen er opptatt av at kulturbyggene skal brukes på en måte som kommer kulturlivet til gode.

Kunstindustrimuseet ble stiftet i 1876 og er et av de eldste museene i Norge og blant Europas eldste kunstindustrimuseum.I 1904 flyttet museet inn i bygget i St. Olavs gate.27. mars vra siste dag for noen av de faste utstillingene, og hele museet stenges 1.november.

Flere av Oslos sentrale kunst og kulturbygg skal tømmes, og i kveld inviterer Oslo Pilot til debattmøte om hva som skal skje videre med flere av byggene.

Prosjektet Oslo Pilot i regi av Kulturetaten i Oslo kommune har gått gjennom de politiske bakgrunnsdokumentene, og retter nå oppmerksomheten mot hva som skal skje i Oslo når mange av byens institusjoner i løpet av de neste årene skal forlate sine skreddersydde bygninger, enten ved omlokalisering eller nedleggelse. Resultatet blir tomrom og innholdsløse bygningsskall, og få har tenkt på hva som skal fylle de gamle byggene.

Mens vi venter på hva som skal inn i Nasjonalgalleriet, er det nå klart at det blir videregående skole i Kunstindustrimuseet.

Men hva med Museet for samtidskunst, Deichmanske hovedbibliotek, Munchmuseet på Tøyen?

— Viktig at det ikke blir lukkede bygg

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen er en av innlederne på kveldens møte.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) håper på mange søkere til stillingen som direktør ved Munchmuseet.

— Vi må ta inn over oss at det ikke er laget en samlet etterbruksplan for disse flotte kulturbyggene. Nå er det viktig at vi som eier de kommunale byggene går i dialog med staten. Det er viktig at dette ikke blir lukkede bygg, men at det sees i sammenheng med at vi nå skal etablere et sentrumsområde som skal bli bilfritt. Det er viktig å skape liv i området, sier Hansen.

Oslo kommune eier Kunstindustrimuseets bygg og har bestemt at det der skal bli videregående skole. Kommunen eier også Munchmuseet på Tøyen og

Deicmanske bibliotek på Hammersborg. Staten eier Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst på Bankplassen.

Når det gjelder Nasjonalgalleriet, sier kulturbyråden

— Her synes jeg det er grunn til å minne om Stortingets vedtak om at Nasjonalgalleriet fortsatt bør brukes til visning av kunst, sier Rina Mariann Hansen.

Hun roser Oslo Pilot for det arbeidet de har dratt i gang.-- Oslo Pilot har gjort en kjempejobb. Dette er en fin måte å få til en offentlig samtale om kulturbygg og videre utnyttelse, sier kulturbyråd Rina Mariann

Hva skjer med Nasjonalgalleriet fremover? Her direktør Audun Eckhoff og Høyres Nikolai Astrup.

— Nasjonalgalleriet må bevares

Direktør Tone Hansen i Henie Onstad Kunstsenter, som også er leder i Norsk kulturråd, er også en av innlederne på kveldes debattmøte.

Direktør Tone Hansen mener at både Samtidskunstmuseet på Bankplassen og Deichmanske bibliotek på Hammersborg må vurderes som atelierfelleskap for kunstnere og andre kreative som vil skape arbeidplasser.

Hun er opptatt av å få til en god gjenbruk av byggene, og mener at både Samtidskunstmuseet på Bankplassen og Deichmanske bibliotek på Hammersborg må vurderes som atelierfelleskap for kunstnere og andre kreative som vil skape arbeidsplasser.

Hva skal skje med Deichmanske på Hammersborg når det nye biblioteket i Bjørvika står ferdig?

— Det er viktig med gode arbeidsforhold for kunstnere. Nå er det viktig å tenke helhetlig rundt bruken av disse kulturbyggene. Flere gallerier og utstillingsarenaer trenger også plass, plant annet Unge Kunsteres Samfund, UKS, og Fotogalleriet, sier hun.

Hva skal inn i Museet for Samtidskunst på Bankplassen ?

Tone Hansen er også opptatt av bevaring av Y-blokken og Nasjonalgalleriet.

— Det er helt opplagt at Nasjonalgalleriet må være en del av porteføljen til Nasjonalmuseet også i fremtiden. Oslo - og hele landet - trenger denne typen bygg. Det er jo veldig spesielt at en oljerik nasjon er på flyttefot fra mange av sine sentrale kulturbygg uten å ha en plan for etterbruken av dem, sier direktør Tone Hansen.

  • Kunstinteressert ? Les også: