Oslo

Blokk-sjokket på Grefsen: - Det er et rødglødende raseri mange steder

Haavard Nordlie er mannen som så det politikere og lokale byråkrater ikke så, og som varslet om rasering av lokalmiljøet gjennom menighetsbladet. Det satte fyr på nærmiljøet!

Haavard Nordli vil kjempe med nebb og klør og PC mot det han mener vil bli en rasering av nabolaget på oversiden av Storokrysset.
  • Stein Erik Kirkebøen

Haavard Nordlie er så opptatt av hva som skjer i lokalmiljøet at han har abonnement på planinnsyn. Da han i vinter fikk varsel om kommuneplanen som ble vedtatt i høst, var han ikke sen om å laste ned dokumentet. Som samfunnsgeograf og tidligere TØI-forsker så han selvfølgelig først på kartet. Der så han det administrasjonen og politikere i bydelen ikke hadde sett, og fikk hakeslepp.

— Et område på oversiden av Ring 3, en stor del av det gamle villastrøket på Grefsen, var farget brunt.

Etter mye blaing, leting og lesing fant han ut hva det betydde.

— Kort oppsummert betydde det en rasering av området. Planen åpner for en tidobling av antall boliger, fra ca. 250 til 2500 boliger, frem til 2030 og utbygging av næringsareal på størrelse med Storosenteret.

Dette er saken:

Rasering?

— Du bruker ord som rasering og sanering av boligområdet, mens byråden snakker om fortetting og utvikling og om å bygge kvalitet?

Gjennom Nordlies artikkel i menighetsbladet Talefoten ble alle på Grefsen informert om hva bydelspolitikere og -administrasjon ikke hadde sett og skjønt da de behandlet kommuneplanen.

— Det er, med respekt, å melde vås. Området er ferdig fortettet, hagene er delt og bygget ut, det er ikke plass til stort mer på bakkeplan. Skal det bygges ti ganger så mange boliger, så må det bygges kraftig i høyden. Det må gjøres der dagens småhus ligger. Da er det ikke snakk om å utvikle dagens boliger, de må bort, sier Nordlie.Han er enig med politikerne i at det må fortettes rundt kollektivpunktene. Men han mener det er uakseptabelt at det gjøres som kommuneplanen foreskriver for Grefsen og Smestad og andre områder nær kollektivknutepunkter og stasjoner. Ved det han velger å kalle sanering av etablerte bomiljøer.

Les også

Byråden: - De som ikke vil selge, kan si nei

«Noe helt nytt i Oslo»

Selv bor han på Grefsen, men litt utenfor det området som er definert som utviklingsområde.

— Jeg snakker ikke for min syke mor, jeg roper et kraftig varsko for den veien utviklingen nå tar. Vi står ved et veiskille, med plangrep som aldri før er brukt i dette omfanget i Oslo. Det er ikke snakk om skånsom fortetting. Uavhengig av hvordan politikerne forsøker å sukre pillen, så er dette å rive velfungerende og attraktive boligområder opp med roten og bygge noe helt annet.

— Det er fullstendig uakseptabelt, og det viser også alle reaksjonene jeg har fått etter at det ble kjent. Det er et rødglødende raseri mange steder når folk er blitt klar over hva politikerne og administrasjonen ikke så. Flere grupperinger av aktive beboere ruster seg til massiv kamp, det er opprettet Facebookgruppe og det planlegges folkemøte rett etter påske, sier Nordlie.

  • Her er politikernes ønske om flere boliger og mer liv mindre kontroversielt.

Salgsvilje?

- Eiendomsmeglere og politikere tror folk vil være villige til å selge til utviklere når de får et godt tilbud, og at utviklingen – eller raseringen - vil skje frivillig?

— Det er fordi de ikke kjenner folk som bor her. Det er sikkert noen som er villige til å selge, men jeg tror de er få. De aller fleste bor her fordi de ønsker å bo her, de ønsker at barna skal vokse opp her. Derfor tror jeg planen aldri blir realisert; folk vil ikke selge i det omfanget som er nødvendig for at utviklere skal få muligheten til å bygge ut større områder.

Les også

Meglertopp om «blokksjokket» på Grefsen: Tror mange vil la seg friste til å selge

Må rive for å få plass til å bygge

Haavard Nordlie er ikke i tvil, det politikerne omtaler som fortetting, endring og utvikling vil i realiteten være en sanering av småhusbebyggelsen på Nedre Grefsen.

— Men kommunen må gjøre noe, det er snakk om en befolkningsvekst på 200.000 på 15 år. Da kan kanskje ikke noen sitte med store eplehager? - De store hagene her er delt opp og fortettet for lenge siden. Jeg vil tippe at gjennomsnittstomten er på 6-700 kvadratmeter. I stedet for å ta utviklingen for gitt og nærmest invitere til innflytting bør kanskje politikerne se på hvor mange det egentlig er plass til i Oslo. For øvrig er jeg sikker på at man kan få bosatt de som kommer hit uten å rasere etablerte boligområder, sier Nordlie.

- Uhørt!

Før han skrev sin oppsiktsvekkende artikkel i menighetsbladet, tok Nordlie saken opp som tilhører på møtet i Nordre Aker bydelsutvalg. Ingen av de valgte medlemmene i bydelsutvalget kjente til planen og hva den kan medføre.

— Det er ikke enkelt; Grefsen er overhode ikke er nevnt i planens tekst. Der står det om fortetting i Storo/Nydalen. Men på kartet går det tydelig frem at denne gang er området på oversiden av Ring 3 kommet med. Det er selvsagt helt uhørt at politikerne ikke oppdager det, men det er enda verre at administrasjonen ikke påpeker den dramatiske endringen av bydelen som planen åpner for, sier Nordlie

Han er meget spent på hvordan bydelsutvalget behandler saken i neste møte, 31. mars.

— Der vil Grefsenbeboere fylle publikumsplassene! I tillegg kommer vi til å jobbe knallhardt for å finne ut hvem som unnfanget denne ville planen om sanering, var det planmyndighetene, politikerne - eller er dette en ide som er unnfanget av utbyggere? sier Nordlie.

Les også

  1. Byråden om Grefsen: - De som ikke vil selge, kan si nei

  2. Meglertopp om «blokksjokket» på Grefsen: Tror mange huseiere vil la seg friste

  3. Villastrøk kan bli til blokker - men det fikk ikke politikerne med seg