Ruter har inngått avtale om leie av opptil 50 selvkjørende kjøretøyer – de første kommer i vinter

Et dansk firma har fått i oppdrag å levere selvkjørende busser til Oslo og Akershus. I 2021 kan det være 50 selvkjørende busser i regionen.

Ruter vil teste ute flere typer selvkjørende kjøretøyer de neste tre årene. Her er en van med plass til seks passasjerer som er pyntet med Ruter-logo.

Nå er alt lagt til rette for at de selvkjørende bussene kommer til Oslo og Akershus i løpet av vinteren.

I forrige uke signerte nemlig Ruter og det danske selskapet Autonomous Mobility samarbeidskontrakt om utprøving av selvkjørende busser.

– Vi måtte justere vår opprinnelige tidsplan for å få på plass et godt tilbud og sikre at alt ble gjort på riktig måte. Nå må vi søke om nødvendige tillatelser fra myndighetene i Norge før bussene kan settes i trafikk. Dette vil enten skje i slutten av 2018 eller på nyåret, sier Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester i Ruter.

Denne Navya-bussen er produsert i Frankrike, men er i bruk i Danmark der dette bildet ble tatt. Også busser av denne typen er aktuelle for Oslo.

Han legger til at kontrakten er å regne som en stor milepæl i prosessen for å få selvkjørende busser til Oslo-området. I første omgang blir dette et prøveprosjekt med varighet i tre år. Ruter vil samarbeide med Oslo kommune og Statens vegvesen for å få gjennomført prosjektet.

– Vi ønsker å utvikle tilbudet underveis i prøveperioden og lære mest mulig. Målet er at bussene skal være en del av vårt ordinære tilbud om noen år.

Opptil 50 kjøretøyer

Det er foreløpig ikke bestemt hvor bussene blir satt inn, men områder som Sørenga, Kampen og Ås er blitt nevnt undervis. Siden topphastigheten på bussene hittil har ligget i underkant av 15 km/t, er det tidlig å sette disse inn i områder med mye trafikk. Ruter påpeker at ambisjonen er høyere fart enn 15 km/t på bussene.

Endre Angelvik, direktør for mobilitetstjenester i Ruter, sier at Ruter har ambisjoner om å komme i gang med selvkjørende kjøretøyer så snart det lar seg gjøre. Planer er at dette skjer i vinter.

– Vi ser for oss at bussene i første omgang skal kjøre langs en rute. Det kan for eksempel være til og fra en T-banestasjon, eller til og fra et lokalt senter. Det er også aktuelt å bruke disse innenfor et sykehusområde. Vi ser også på løsninger der passasjerer kan bestille skyss med en app innenfor et område, sier Angelvik.

Det amerikanske selskapet Local Motors har utviklet den selvkjørende bussen Olli som er en av bussene som kan komme til Oslo om kort tid.

Autonomous Mobility kan tilby Ruter tre busstyper med plass til 10–14 passasjerer. I tillegg er det aktuelt med en selvkjørende bil med plass til seks passasjerer. Hvilken busstype som til slutt kommer til Oslo, blir avklart senere i høst. Det vil utelukkende være snakk om elbusser.

– Hva slags busser vi får avhenger av hvor disse skal settes inn. Det er også mulig at vi får forskjellige typer busser som vi vil prøve ut. Antall kjøretøyer vil variere etter at vi kommer i gang, men vi er opptatt av å få til en flåte, eksempelvis i størrelsesorden 10 til 50 kjøretøyer, sier Angelvik.

Han understreker at tilbudet og teknologien vil utvikle seg undervis i prøveperioden. Ruter vil tilpasse dette for å gi kundene et best mulig tilbud.

Beløpet på kontrakten vil ikke være klart før alle detaljene er på plass. Ruter har, på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, 12,5 millioner kroner. Dette er penger som selskapet fikk fra staten etter å ha kommet på annenplass i en konkurranse om smartere transport i Norge. Ruter vil også samarbeide med andre regioner, blant annet Rogaland, som jobber med tilsvarende løsninger.

Vil ha vert om bord

Selv om bussene er å regne som selvkjørende, vil en bussvert være om bord for å påse at alt går riktig for seg.

– Bussverten skal ikke styre bussen, men skal reagere hvis noe er i ferd med å gå galt. Målet vårt på kort sikt er at bussene kommer opp i 25 km/t og mer etter hvert når det er sikkerhetsmessig forsvarlig, og at vi ikke trenger en vert om bord, sier Angelvik.

 Franske EasyMile tilbyr denne bussen som har plass til opp til 15 passasjerer. Gjennom avtalen med danske Autonomous Mobility kan Ruter få denne bussen til Oslo i løpet av testperioden med selvkjørende busser som skal var ei tre år.

– Hvordan skal mulige uhell håndteres?

– Vi kjenner ikke til at det har vært alvorlige uhell i byer der man har prøvd selvkjørende busser. Blant annet fordi bussene har veldig mange sensorer. Ellers vil vi være i kontakt med politiet om hvordan slike ting skal håndteres.

Gode erfaringer

I ti uker fra midten av juni til utgangen av august i år hadde OBOS to selvkjørende busser i trafikk på Fornebu. Dette var det første prøveprosjektet med slike busser i Oslo-området. Bussene gikk i skytteltrafikk mellom kjøpesenteret Fornebu S og Storøyodden badeplass og fraktet 10.000 passasjerer.

Den første ordinære turen med en selvkjørende buss i osloregionen ble kjørt på Fornebu i midten av juni. Det var OBOS som tok initiativet til dette. De to bussene fraktet 10.000 passasjerer til og fra Storøyodden badeplass.

– Det har gått veldig bra. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger. Av hensyn til loven om selvkjørende kjøretøyer hadde vi en vert i hver buss som blant annet skulle informere passasjerer om sikkerheten og andre praktiske ting, sier Daniel Blom, prosjektleder for innovasjon i OBOS.

– Hva var mest utfordrende?

– Bussene går ikke så fort. Dette kan skape utfordringer for andre trafikanter. Derfor var det fordel at vi valgte en ukomplisert og oversiktlig rute med lite trafikk. Teknologen må testes mer før dette kan bli et permanent tilbud.