Setter ikke av penger til nytt vikingskipsmuseum

Byggeplanene ligger klare, men Regjeringen setter ikke av penger til nytt museum på Bygdøy i statsbudsjettet for 2019.

Forberedelsene til utvidelse av museet er for lengst i gang. Antagelig skal skipene flyttes fra den gamle til den nye delen av museet. I 2017 var Aftenposten med da skipene ble heist 1,5 mm over gulvet for å veies.
  • Christian Sørgjerd

– Regjeringen gambler med fremtiden til Norges mest ikoniske kulturarv. Vikingskipene er i en prekær situasjon og trenger umiddelbar sikring, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Museet er del av universitetets samlinger. I sommer sendte de en bekymringsmelding om alvoret i situasjonen til Iselin Nybø (V), minister for høyere utdanning, som er ansvarlig statsråd på området.

Vikingskipene, som er rundt tusen år gamle, har vært utstilt i dagens form på Bygdøy siden 1920- og 30-tallet. Det siste året er det oppdaget skader på både Gokstad-skipet og Oseberg-skipet.

I sommer måtte det utføres strakstiltak for å støtte opp Gokstad-skipet etter at deler av skroget begynte å sige. Uten omfattende sikring, som er planlagt når det bygges nytt museum, står skipene i fare for å kollapse, vurderer UiO.

Les også

LES OGSÅ: Noen av våre viktigste vikingfunn smuldrer opp. Nå tror forskerne at de kan ha funnet redningen.

Vurderer å stenge midlertidig

Også museumsdirektør Håkon Gløstad mener det haster å gjøre noe.

– Vi må vurdere alle tiltak. Å stenge museet kan gjøre oss i bedre stand til å kontrollere inneklimaet, så det er noe vi må vurdere, sier museumsdirektør Håkon Glørstad til Forskerforum.

– Men å stenge museet er ikke en løsning som redder verdensarven. Selv uten publikum er ikke inneklimaet i museet godt nok, fortsetter han.

Les også

LES OGSÅ: Når et vikingskip skal flyttes, overlates ingenting til tilfeldighetene

Reguleringsplanen vedtatt før sommeren

En stor utvidelse av dagens museum på Bygdøy har vært arbeidet med i flere år. En vinner av arkitektkonkurransen ble kåret i 2016. Byggeplanene ligger klare hos Statsbygg. Før sommeren vedtok bystyret reguleringsplanen.

Men ingenting skjer før det bevilges penger. Og i forslaget til statsbudsjett som Regjeringen la frem mandag, var det ikke satt av noe til det kommende Vikingtidsmuseet, som det er døpt.

Den nye museumsfløyen vil sikre langt større utstilling- og arbeidsarealer, rundt en tredobling, og den vil gi bedre muligheter for å sikre skipene og kontrollere inneklimaet.

Museet er et av landets best besøkte, med rundt 400.000 personer innom årlig. Dagens bygning, som sto ferdig i 1926, er fredet utvendig.

Ministeren: – Et komplekst prosjekt

Minister Iselin Nybø understreker at mye er gjort for å sikre samlingene inntil nytt museum kommer.

De tre siste årene er det fra statens side bevilget 35 mill. til «Saving Oseberg»-prosjektet. Det har som har som mål å ta vare på alle gjenstandene – minus skipet – fra Oseberg-funnet. I tillegg er det gitt 15 milloner til et eget sikringsprosjekt.

Ministeren viser til at museumsplanene er kompliserte, som begrunnelse for at det ikke kom penger til bygging på bordet nå.

– Dette er et svært komplekst byggeprosjekt som krever gode forberedelser. Sikkerhet for samlingene er det viktigste. Statsbygg, UiO Kulturhistorisk museum og eksterne kvalitetssikrere har gjennomført viktige forarbeider som nå er ferdigstilt, og rapporten fra dem som har kvalitetssikret forprosjektet, fikk vi i høst, sier hun.

– Nå har vi et godt grunnlag for å ta stilling til videre fremdrift, sier hun videre.