Oslo

Nazi-karikatur i Bjølsen-kjeller

I kjelleren i Maridalsveien 205 satt en tysk soldat og lekte med fargestifter. De falmede tegningene vitner om en soldats krigshverdag på Bjølsen.

Beboerkoordinator Jostein Tysild viser frem tegningene i kjelleren som for øyeblikket er tømt for inventar. Et spennende rom for en teknisk konservator. Foto: Rolf Øhman

  • Bjarte Stav

Jostein Tysild håper tegningene blir bevart. – Det hadde vært gøy, men rommet må ha en funksjon også. Vi har bruk for både bodplasser og sykkelparkering, forklarer Tysild. Foto: Rolf Øhman

Tegningene gir et innblikk i livet til en tysk soldat i Oslo en gang mellom 1940 og 1945. De er tegnet direkte på veggen og er noe falmet og tilgriset med årene. Men fortsatt beskriver en leken strek soldatens opplevelse av Oslo. Ram Gupta, styremedlem i bofellesskapet, fattet interesse da vaktmesteren i 2006 fortalte at det fantes tegninger fra krigen i kjelleren. Han løp ned i lagerrommet og fant et titall tegninger gjemt bak boder og tekniske føringer.

Noen pene, blonde oslofruer ser ut til være på vei til et besøksrom, men blir stoppet av en væpnet soldat. Foto: Oslo Museum

– Tegningene har åpenbart et kunstnerisk nivå, og de dekker alle veggene i rommet, forteller Gupta.

– Morsomme

Etter at gården for et par år siden startet en større modernisering, iverksatte de strakstiltak for å ta vare på tegningene, og kontaktet flere institusjoner. Bymuseet er villige til å dokumentere tegningene.

Soldater løper til: "Es brent!" (Det brenner). Kokken kommer ut døren og svarer: "Ich heize doch nur den Herd an" (Jeg varmer bare opp ovnen). Foto: Oslo Museum

– Tegningene er mildt sagt fascinerende. De er morsomme og ladet med humor, sier Gupta. Maridalsveien 205 sto ferdig i 1940 og ble brukt av tyskerne til å innkvartere personell. Soldatene bodde på små ettromshybler på rundt 18 kvadratmeter. Nede i kjelleren utfoldet den kunstneriske soldaten seg, men han har ikke etterlat signatur eller initialer.

Tegningene gir en følelse av at soldaten ironiserer over sine overordnede. På en av dem drar en offiser en lekebil etter seg.

En tysk soldat får et lass med ferdigstrøkne skjorter slengt i fanget med beskjeden "Seef, wasch". På såpestykkene står det RIF, betegnelse brukt om såper laget av menneskefett. "Seef" er forøvrig et hebraisk navn. Kan tegningen tolkes som en kritikk av overordnede i nazisystemet? Foto: Oslo Museum

– Har soldaten tegnet i hemmelighet? Var det bare hans nærmeste kamerater som visste om dem?, spør Gupta.Noen av illustrasjonene har også dokumentarisk verdi, da de gjenspeiler omkringliggende bygg.

– Enestående

Tre offiserer marsjerer i takt. Den midterste har en lekebil under armen, mens bakerste mann trekker en lekebil etter seg med tau. Foto: Rolf Øhman

Historiker Ole Kristian Grimnes har forsket på norsk okkupasjonshistorie, og finner tegningene svært interessante. – De må etter mitt skjønn være enten enestående eller i alle fall meget sjeldne. Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende og av slik kvalitet. Det finnes mange tegninger fra fangers tilværelse, men trolig få som er tegnet på vegger, sier professoren.

Han mener det beste ville være om tegningene bevares i sin opprinnelige skikkelse der de befinner seg.

Vi skjønner at hunden Hektor var den lokale maskoten. Foto: Rolf Øhman

– Jeg tror det må være få eller ingen steder hvor man har bevart vel utførte veggtegninger etter tyske soldater som har fått tiden til å gå med å gjengi situasjoner fra dagliglivet, sier historikeren.Entreprenøren Kruse Smith driver for øyeblikket med omfattende modernisering av Maridalsveien 205. Tegningene er blitt tilsmusset og har tapt noe kvalitet siden Gupta så dem for første gang i 2006.

Rommet i kjelleren står nå tomt, men skal etter planen innredes med nye boder om ikke så altfor lenge. Gupta frykter at tegningene skal utsettes for enda mer slitasje og forsvinne helt.

– Vi har gjort en stor innsats for å få noen til å ta vare på dem. Her har vi ikke kommet noen vei, men vi håper byantikvarens utspill kan være til hjelp, sier han.

Les også

Samler spor etter nazistene