Oslo

Søkte ikke tillatelse - håper på tilgivelse

Plan- og bygnignsetaten vil ha "tilbakeføring av terrengendringer i form av flytting av jord- og steinmasser". Det spørs vel om ikke sprengt er sprengt og umulig å "tilbakeføre" i Grefsenkleiva.
  • Stein Erik Kirkebøen
  • De synes vi har gjort for mye vedlikehold. Slik oppsummerer Peer Bakke i Kongsberg skisenter uenigheten mellom ham og Oslo kommune i Grefsenkleiva.

I sommer var det en turgåer som slo alarm. Han mente det gikk over alle grenser i Grefsenkleiva. Det ble gravd og sprengt og store steiner lå slengt omkring. Turgåeren mente dette måtte være i strid med markaloven, og varslet kommunen.

Endret terreng

Noen måneder senere tar Grefsenkleiva seg helt annerledes ut. Den er planert, jord er lagt over steinene og nysådd gress begynner så vidt å spire.

Men terrenget er endret, bakken er blitt bredere og kuler og ujevnheter er fjernet.

Før og nå. Bildet til venstre viser hvordan det så ut i Grefsenkleiva i sommer, mens bildet til høyre viser situasjonen nå. Vi ser også at et telt er satt opp og at varmestuen er blitt lenger på høyre side. Plan- og bygningsetaten synes ikke noe om noen av delene.

— Vi prøver både å ta hensyn til naturen og vår egen drift. Vi ønsker både at anlegget skal ta seg best mulig ut i naturen og at det skal være bets mulig egnet for sikker drift. Med de terrengendringenw vi har gjort nå, så trenger vi mindre kunstsnø til å bygge bakken. Vi får rett og slett finere forhold ved mindre snø, sier Bakke.Selv om det ser mye bedre ut, er Plan- og bygningsetaten ikke fornøyd. Den mener inngrepene og "vedlikeholdsarbeidet" er så omfattende at Bakke burde søkt om tillatelse til å utføre arbeidene før han satte i gang.

- Kommunen bestemmer

— Dette er ingen konflikt. Det kan det ikke være, vi leier hos kommunen, og må bøye oss for dens ord. Her mener den at vi har gjort for mye vedlikehold, sier Bakke, som på den harde måten lærer at plan- og kontrollregimet i Oslo kan være strengt.

For i et brev fra kommunen får Bakke klar beskjed: "Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-3 1. ledd gis herved pålegg om

• Retting / tilbakeføring i form av riving av utvidet del av varmestue sørlige del.

• Riving av telt som ikke er godkjent av bygningsmyndighetene tidligere.

• Riving av 2 skjul / bygg som ikke er godkjent av bygningsmyndighetene tidligere.

• Retting / tilbakeføring av terrengendringer i form av flytting av jord og steinmasser i området vest

for varmestua."

Les også

OL-etaten vil bruke 153 millioner ekstra på østkant-freestyle

Bakke har fått frist på seg til 15. november med å følge opp påleggene. Hvis det ikke skjer, truer Plan— og bygningsetaten med en tvangsmulkt på 25.000 kroner. Bakke tror partene blir enige.

Søker nå

— Hva med de konkrete punktene hvor dere åpenbart ikke er enige?

— Vi vil helst ikke grave tilbake masse vi har flyttet, og trær som er felt er felt. Når det gjelder teltet vi har satt opp, visste vi ikke at vi måtte søke om å sette det opp. Bygningsarbeidene er nødvendig restaurering og oppussing av skur og bygninger som allerede var på plass, uten at de i sin tid er søkt om og registrert.

— Hva skjer nå?

— Vi er i dialog. Vi mener fortsatt at arbeidet vi har utført er normalt vedlikehodlsarbeid som er helt nødvendig for å forbedre et nedslitt skisenter og trygge arbeidsplassene, men så lenge kommunene mener noe annet, så må vi forholde oss til det.

Les også

Skisenter risikerer bøter etter sprenging i marka

— Hvordan blir dere det?- Før fristen går ut 15. november vil vi byggesøke det kommunene mener vi bør søke om, sier Bakke.

Han åper at han deretter får tilgivelse for det han ikke har søkt om tillatelse til.