Minnesmerker over norske Holocaust-ofre forsvunnet

Flere snublesteiner, minnesmerker over norske jøder som ble deportert under andre verdenskrig, er borte etter veiarbeid i Oslo.

Slike såkalte snublesteiner er lagt ned i gatene flere steder i Oslo. De er minnesmerker over jøder som ble drept under andre verdenskrig. På steinen står det navnet på den døde, når vedkommende ble deportert og dødsdato og -sted.
  • og NTB

To av steinene kom til rette før helgen, men seks er fremdeles borte, opplyser museumsdirektør Torill Torp-Holte i Jødisk Museum til NRK.

– Hvis en byggearbeider ser en stein med kobberplakett påskrevet ord som «deportert» og «Auschwitz» bør man skjønne at dette er viktig, at det har noe med krigen å gjøre, og at man ikke bare kaster den i en container, sier Torp-Holte.

Bymiljøetaten, som er ansvarlig for at minnesteinene blir satt tilbake etter utført veiarbeid, innrømmer at rutinene deres ikke har vært gode nok. Den lover å endre dem i samarbeid med Jødisk Museum.

– Endringen går på varsling, samt detaljering av hvordan steinene skal settes tilbake, forteller Joakim Hjertum, seksjonssjef for veiforvaltning i Bymiljøetaten.

Snublesteinene er brosteiner med messingplater som ligger i bakken utenfor steder hvor deporterte norske jøder bodde eller arbeidet før de ble ført ut av landet.