Oslo

Dieselforbud vil trolig bli erstattet med femdobling av prisene i bomringen

Bergen har fått lov til å gjøre det Oslo ønsker seg mer enn et dieselforbud: Å øke takstene i bomringen på dager med akutt høy luftforurensing.

Dersom det blir innført beredskapstakster i bomringen, vil prisen bli rundt 160 kroner for personbiler og 480 kroner for tunge kjøretøy. I første omgang kun i Oslo.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Hverken Akershus fylkeskommune eller Oslo kommune ønsker i utgangspunktet å innføre et forbud. I stedet vil de ha en kraftig økning i bomtakstene på de dagene hvor det er varslet akutt høy luftforurensing i Oslo, såkalte beredskapstakster.

Det er snakk om en femdobling av prisene: 160 kroner for personbiler og 480 kroner for tunge kjøretøy.

I utgangspunktet ønsker politikerne at en slik prisøkning kun skal gjelde for dieselbiler, men pr. i dag har man ikke teknologi for å skille automatisk mellom motortypene. Det betyr at et prishopp i første omgang også vil ramme bensinbiler.

Disse prisene vil i første omgang kun gjelde i Oslo, og ikke for bomstasjonene i Bærum. På dager med beredskapstakster skal det være gratis å reise kollektivt.

 • Lurer du på hvordan den dårlige luften påvirker kroppen din?

Søkte for sent for å innføre beredskapstakster i år

Men selv om dette er noe politikerne ønsker, ble ikke søknadene fra Oslo og Akershus sendt før 28. november og 5. desember i fjor, ifølge Samferdselsdepartementet.

Det har derfor ikke vært nok tid til å lage en egen forskrift for Oslo, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en e-post til Aftenposten.

En slik forskrift krever at det lages et utkast og høringsnotat, og at det gjennomføres en offentlig høring.

– Dette gjør at det vil ta noe tid å få den på plass. Bergen kommune søkte om dette virkemiddelet allerede i april 2016, og forskriften som gjelder Bergen ble fastsatt 16. desember 2016. Hvorfor ikke Oslo kommune søkte om dette på samme tidspunkt som Bergen er et spørsmål som må rettes dit, skriver Solvik-Olsen.

Oslo måtte bli enig med Akershus

Oslo kommune og Akershus fylke måtte bli enige før de kunne søke om å innføre beredskapstakster i bomringen, fordi de eier bomringen sammen.

– Hvorfor søkte dere ikke tidligere?

– Noe av det første vi gjorde da vi kom inn i byråd, var å be Oslopakke 3-sekretariatet om en utredning av beredskapstakster. Oslo har vært mye lenger bak Bergen i å fremme tiltak mot luftforurensning, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

– Vi fikk utredningen i sommer, og siden det har vi hatt en politisk behandling før saken måtte til bystyret. Det måtte være likelydende vedtak i Oslo bystyre og Akershus fylkesting. Det har tatt tid, men vi har snudd oss rundt så raskt rundt som vi kunne.

Akershus: Svarte på henvendelse fra byrådet

Mange av dem som blir rammet av dieselforbudet bor i Akershus. Fylkesordfører Anette Solli (H) sier de i stor grad sluttet seg til Oslo kommunes forslag, da de fikk en henvendelse fra byrådet.

– Hvorfor søkte dere ikke om dette før, slik Bergen gjorde?

– Da kunne vi vært tidligere ute. Vi responderte på en henvendelse fra byrådet i Oslo, og behandlet saken omtrent samtidig som bystyret gjorde det. Det er ikke opp til Akershus å fatte vedtak for Oslos innbyggere, sier Solli.

Hun legger også til at de i april var opptatt med knallharde forhandlinger om Oslopakke 3.

Les mer om

 1. Dieselforbud
 2. Diesel
 3. Oslopolitikken
 4. Luftforurensning
 5. Lan Marie Nguyen Berg
 6. Dieselforbud