Oslo

Ikke ekstra busser eller tog under dieselforbudet i Oslo

Ruter venter ikke kaos i morgenrushet, men tror at folk endrer reisevaner når de blir advart.

Håp om mindre av dette når mange lar dieselbilen stå.
 • Heidi Anne Johnsen

Det blir ikke satt inn ekstra ressurser i oslotrafikken tirsdag, til tross for at Ruter venter noe flere reisende enn normalt på grunn av dieselforbudet.

– I utgangspunktet kjører vi som normalt, for i det eksisterende tilbudet er det noe ledig kapasitet, sier Gro Janborg i Ruter.

– For å få utnyttet denne kapasiteten best mulig, oppfordrer vi alle som kan reise før eller etter den travleste rushtiden, til å gjøre det eller å ta hjemmekontor.

Husk å beregne ekstra god tid, og vær tålmodige, oppfordrer Ruter.

 • Olavs hypotese om folkeskikk-vakuumet på kollektivtransport. Gode råd å ta med seg for dem som til vanlig kjører bil.

Ruter anmoder operatørselskapene om disse tiltakene:

 • Sette inn assistansebusser dersom det blir fulle busser og frakjøringer på enkelte linjer
 • At ekspressbusser stopper på lokale holdeplasser for å ta med folk hvis det blir mange reisende på lokale linjer inn mot Oslo.
 • Vi minner om innfartsparkeringsplassene på Hvam, Vinterbro og Tusenfryd, som kan benyttes. Vi har busser som kjører fast innom holdeplassene ved innfartsparkeringsplassene.
 • I tillegg vil vi styrke dette busstilbudet med to ekstra busser som kjører innom innfartsparkeringene på Vinterbro og på Tusenfryd.
 • Vi vil ha noen beredskapsbusser utplassert i sentrum som vil kunne settes raskt inn i trafikk ved behov.

Tror på «Smedstad-tunnel effekten»

Erfaringene våre fra lignende situasjoner, som stengingen av Smestadtunnelen på Ring 3, at trafikkavviklingen kan gå greit.

– Folk fulgte oppfordringen vi gikk ut med i forkant, slik at de valgte alternative reisemåter og at ikke alle reiste på samme tid. Denne oppfordringen håper vi at blir fulgt også de dagene som midlertidig dieselforbud gjelder, sier Janborg.

Ruter minner om at reisegarantien gjelder.

Har ekstra busser i beredskap

Men Ruter vil følge opp trafikksituasjonen, og er forberedt på å sette inn tiltak der det viser seg at det blir store problemer.

– Problemet er at det er vanskelig å forutsi hvor det vil skje, sier Janborg.

– Vi har noen busser i beredskap som vi vil sette inn der vi ser at det skjer. De vil stå på sentrale steder slik at det blir lett å sette dem i trafikk.

Det blir et økonomisk spørsmål hvor mye ekstra som skal settes inn.
Heller ikke NSB kommer til å sette inn flere tog i morgen, og kommer med de samme anbefalingene som Ruter når det gjelder å ligge unna rushtiden og beregne god tid.

NSB: Togtilbudet rundt Oslo er allerede veldig godt

– NSB kjører som vanlig med full kapasitet. Dieselforbudet gjør at det kan bli flere reisende på enkelte tog. Men med så mange togavganger gjør vi det vi kan for at alle skal komme seg frem, sier pressevakt i NSB, Liv Eggebø, og fortsetter:

Togtilbudet i og rundt Oslo er veldig godt, med mange avganger på alle strekninger. Det er blant annet avgang hvert 10. minutt på alle stasjoner mellom Asker og Lillestrøm. Benytt reiseplanleggeren for å se avgangstider fra de ulike innfartsparkeringene.

– Vi anbefaler likevel alle reisende å beregne nok tid, og det er smart å reise utenom rushtid for dem som kan.

Les mer om

 1. Dieselforbud
 2. Reise
 3. Tog
 4. Buss
 5. Diesel
 6. Luftforurensning