Oslo

Oslo før: Oslobøker i øst og vest

Hvert år dukker det opp nye oslobøker. Vi har plukket ut fem som forteller historier fra øst til vest og ulike tidsepoker.

I boken «Dyrenes by» minner Liv Emma Thorsen oss om at Oslo har vært en by i stadig forandring, som det at drosjeholdeplassen ved Vestbanestasjonen i 1905 måtte ha god plass til hester før taxibiler kom og tok over.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Vi har plukket ut fem av de nye bøkene. De forteller historier fra lokale områder og spennende enkeltepoker fra Oslos lange og dramatiske byhistorie.


Per Olav Reinton: Byen som brant for syndenes skyld

Om tiden før, under og etter det dramatiske osloåret 1624, skrevet av Per Olav Reinton.

Denne boken tar utgangspunkt i bybrannen som førte til folkeflytting fra det gamle Oslo til den nye by Christiania i det dramatiske år 1624. Den eneste samtidige brannberetningen står å lese i brevet som Oslos borgermester Søffren Mogensson sendte kong Christian på vegne av byrådet to dager etter at bybrannen var slukket: «Gud den allmektige av sin rettferdige vrede for syndens skyld har hjemsøkt den fattige byen Oslo natt til 17. august med ild og brann.»

Brevet slår altså fast at det ikke var beboernes skyld at byen brant, noe som førte til at fem kvinner ble gjort ansvarlige. De ble dømt som hekser etter kongens trolldomslov av 1617, og minst tre av dem ble brent.

Dramatisk? Ja visst, og mer enn godt nok utgangspunkt for forfatteren Per Olav Reinton. Han har i tidligere bøker vist både vilje og evne til frodig å skildre bredt og assosierende. Også i denne boken, som beretter om samtiden, middelalderbyen Oslo og verden for øvrig, med stor innsikt.


Ivar Sekne: Naturen under angrep

Historien om kyststripen Kongshavn-Hvervenbukta, skrevet av Ivar Sekne.

Forfatter Ivar Sekne tar oss i hånden og slentrer sammen med oss kyststripen fra Kongshavn til Hvervenbukta på et frodig språk. Han veksler mellom å fortelle de store historiske begivenhetene, og male frem detaljerte beskrivelser av både de kondisjonertes sommervillaer fra 1890-tallet. For eksempel Bekkelagets eldste hus fra slutten av 1700-tallet: «Her lå fiskeplassen Grønsund. Fiskerfamiliens hus er bevart slik det ble bygd, det gir huset en egen sjel ... Taket er bratt og tekket med krumstein. Et kammers, kjøkken og en enkel svalgang utgjør 1. etasje ... Fiskebruket hadde ingen husdyr. Det rødmalte uthuset inneholder ved og fiskeutstyr».

Videre tar Sekne fatt i de helt store begivenhetene, som fortellingen om kong Christian 2.s mislykkede beleiring av Akershus festning i 1531. Han fletter med største selvfølgelighet norgeshistorien inn i sin lokale beretning som begrunnelse for at Kongshavn etter dette fikk sitt navn der kongen hadde base for sin store flåte på 30 skip og 6000 mann.

Tittelen Natur under angrep forteller dessuten at vi blir her rett og slett oppfordret om å være oppmerksom på natur- og kulturverdiene i den lille kyststripen vi kjører forbi på vår vei ut av Oslo.


Finn Holden: Frogner og Majorstuen

400 års vestkanthistorie, skrevet av Finn Holden.

Nok en gang holder forfatter Finn Holden seg til to nye sterke lokalområder i Oslo vest. Han kombinerer god formidling med innsikt i byens historie. Dermed kan han lett plassere enkeltfortellinger inn i større sammenhenger som gjør at vi leser, nikker og forstår:

«I 1734 ble Nedre Blindern solgt til brukeren av gården, Hagen Halvorsen Blindern. Hans sønn Halvor Blindern (17333–1804) er uten tvil den mest avanserte bonde som noen gang har levd i Aker. Han var den første bonde i Aker som satte poteter og høstet et år 300 tønner.»

Gjennomillustrert og med et velformulert språk, gjør Holden om Frogners og Majorstuens fremvekst til en godt tilrettelagt reise gjennom årtier, helt frem til dagens storby. En ny praktbok fra Finn Holden.


Morten Malmø: Oslo vest

Om Frogner, Ullern og Vestre Aker, skrevet av Morten Malmø.

Morten Malmø beskriver byhistorien som et bakteppe for dagsaktuell skildringer av bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Omhyggelig og strukturert blir vi med gjennom de tre bydelene. Heldigvis uten at det er de formelle bydelsadministrasjonene som skildres. Vi får dagens områder godt blandet sammen med nødvendig nærhistorie som gjør at vi kan ble enda litt bedre kjent med verden rundt oss:

«Det nye bolig- og kjøpesenterkomplekset Røa Torg er bygget av Røa Centrum AS som er eid av Nordeng-familien. Denne familien har sine røtter på Røa tilbake til 1912 da det ble etablert et lite småbruk i området ved dagens torg. Navnet Nordeng ble godkjent som familienavn i 1933. Etter hvert ble det de fire søsknene i familien Nordeng som bestemte seg for å utvikle eiendommen».

Temaer som sterk vekst i befolkningen og kontroverser rundt utbygging går naturlig sammen med lokale øyeblikksbilder. Fra kampen om tunnel på Røa og andre veispørsmål. Selvsagt er skildringer av idrettshelter og natur her i Oslos ytterste vest rikt og frodig illustrert.


Liv Emma Thorsen: Dyrenes by

Om hover, klover og klør i Kristiania av Liv Emma Thorsen.

I fjor satte Oslo museum sammen en utstilling de kalte Dyr i byen, som skal stå i museet ut 2020. Utstillingens faglig ansvarlig, Liv Emma Thoresen, har gitt den et evig liv. Hun har samlet en vesentlig del av det overveldende materialet mellom to permer. Boken er ryddig inndelt i tre deler og tar for seg de forskjellige typer dyr hadde for utviklingen av det moderne Oslo.

Det er selvsagt ikke tilfeldig at det er den store byveksten i siste halvdel av 1800-tallet som står i fokus. Da vokste den lille provinsbyen Christiania i et svimlende tempo, som gjorde den til Europas hurtigst voksende hovedstad. Selvsagt har boken en egen del om hestene i bybildet. For vi må aldri glemme at det var ekte hestekrefter som dro lasset i det billøse 1800-tallet.

Når vi så blar oss videre inn i bokens to andre deler om Kløver og Klør, viser Forfatteren til fulle at fugler og mus var en del av bybildet. For eksempel siterer boken zoologen Robert Collets observasjon fra 1870:

«Saavel i botanisk som zoologisk Henseende frembyder Egnen omkring Christiania en Rigdom og Afvexling, der er uden Tvivl er større end i nogen anden Egn i den sammen nordlige Bredde.»

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Oslo
  3. Litteratur
  4. Lokalhistorie
  5. Bøker