47 elever smittet ved Oslo-skole – over 400 i karantene

Edvard Munch videregående skole i Oslo har vært rammet av et smitteutbrudd. Skolen er stengt.

Flere hundre elever var i karantene på den store videregående-skolen Edvard Munch i Oslo denne uken. Det viser tall Aftenposten har hentet inn.

Onsdag denne uken var 47 elever, seks ansatte og to praksisstudenter smittet. Rundt 400 elever har vært i karantene, men onsdag kveld var de som hadde vært i nærheten av syke elever, ute av karantene igjen. Det viser tall Aftenposten har hentet inn.

– Det er alvorlig når det oppstår smitte. Mange må i karantene, og skolen må stenge, sier rektor Annegrete Møller-Stray.

Hun forteller at skolen hadde et utbrudd som startet for to uker siden. Nå ser smitteøkningen ut til å ha stanset.

Skolen holder stengt

Det ble bestemt etter råd fra bydelsoverlegen at skolen fra 9. november holder stengt i to uker. Det begrunnes med at skolen har smitteutbrudd som berører flere programområder og mange undervisningsgrupper på kryss og tvers. Antall smittede og de mange eleverne og lærere som var i karantene, gjør det vanskelig å gjennomføre undervisning på skolen.

– Det er et kortvarig tiltak for å bryte mulige smittekjeder. Vi kommer til å åpne skolen igjen fra mandag, sier Møller-Stray.

Skolen vil da åpne på rødt nivå, og følge retningslinjene på linje med de øvrige videreående skolene i Oslo.

Byrådet innførte mandag flere målrettede tiltak for at effekten mot smitte skal være stor nok. Det ble blant annet innført rødt nivå på ungdomsskolene. De videregående skolene har vært på rødt nivå siden tirsdag sist uke.

– Vi har da en «rød timeplan» som innebærer færre elever til stede på skolen om gangen og med variasjon i oppmøtetid, sier Møller-Stray.

Elevene blir fordelt på flere klasserom slik at 1-metersregelen kan overholdes og nødvendig avstand skal være mulig i fellesarealene. I tillegg blir alle rutiner for smittevern gjennomgått med smitteteamet i bydelen.

Skolen håper å få alle tilbake. De håper mulige smittekjeder er brutt etter 14 dager nedstengt skole.

Les også

Slik strammer Oslo inn: – Vet at dette er en tøff beskjed for barn og unge

Mange har testet seg

Rektor tror de høye smittetallene kan ha en sammenheng med at skolen har hatt mange elever i karantene, og at alle disse har måtte teste seg mot slutten av karantenetiden. Det var for de fleste mandag og tirsdag denne uken.

Derfor kan flere smittetilfeller ha blitt avdekket på Edvard Munch enn på andre skoler, tror Møller-Stray.

– Smitten er stoppet ved at alle nærkontakter ble satt i karantene, og vi har innført hjemmeskole, sier hun.

Da Aftenposten besøkte skolen i oktober, fastslo elevrådsleder Emil Reidar Henriksson at det var umulig å opprettholde avstandsregelen. Han siktet til elever som vandret rundt i lunsjpausen.

På skolens fellesområder var det store ansamlinger av ungdom. Snædis Sturludotter, Nora Dedichen og Faajjii Bekele var noen av dem. De tror at den økte smitten blant ungdom kommer av at de er i en alder der mange er veldig sosiale.

– Det er mange som har venner overalt. Vi bytter ofte klasser og er med mange forskjellige mennesker, sa Dedichen i oktober.

– Mange bryter retningslinjene vi får. Spesielt dem om avstand, sa Opsahl.

Les også

Tenåringene står for kraftig smittevekst. Derfor tror de selv at smitten stiger raskt.

Flest smittet i Vg1

Utbruddet er størst i skolens førsteklasser. De smittede elevene er fordelt på flere klasser på alle tre trinn, men en relativt stor gruppe tilhører to Vg1-klasser.

Grunnen til at det oppsto smitte i utgangspunktet, har ikke rektoren noe godt svar på. Hun påpeker at det er smitteteamet i bydelene som skal spore smitten, ikke skolene.

– Vår oppgave er å kartlegge nærkontakter på skolen og gi nærkontaktene beskjed om karantene i henhold til gjeldende regelverk, sier Møller-Stray.

Når det gjelder smittetilfellene i første trinn, tror rektor det er sannsynlig at smitten har spredt seg internt. Da enten i undervisningssituasjoner eller i pauser.

– Med tanker på smittetilfellene på de øvrige trinnene er det vanskelig å se noen klare mønstre, sier hun. Flere av de smittede elevene har meldt at de er smittet utenfor skolen, på fritidsaktiviteter eller hjemme.