Stiftelse får overta Den gamle krigsskole

Forsvarsdepartementet selger den fredede bygningen i Oslo sentrum. Prisen: 10 kroner.

Trine Skei Grande (V), Morten Wold (Frp), Michael Tetzschner (H) og Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) besøkte den gamle krigsskolen i fjor høst for å presentere nyheten om at stiftelsen fikk overta. Nå er overdragelsen gjennomført.

Fredag ble det klart at Forsvarsdepartementet overdrar krigsskolebygningen i Oslo sentrum til den nyopprettede Stiftelsen Den Gamle Krigsskole. Det skjer for en symbolsk sum.

Dermed føyer Forsvarsdepartementet seg etter flertallet i Stortinget, som vedtok overtagelsen som del av statsbudsjettet.

Den nye stiftelsen får overta bygget i Tollbugata for 10 kroner.

– På avtalte premisser kan dette bli en gave til byen. Vi kan komme ut av det hele med et finpusset klenodium. For dette er en perle, sa Michael Tetzschner (H) da nyheten ble presentert i fjor høst.

Det anslås at det vil koste 350 millioner kroner for å utbedre eiendommen slik at den kan tas i videre drift.

– Vi må tro at den brede politiske oppslutningen på Stortinget om å bevare Krigsskolen i offentlighetens eie også utløser en startkapital. Det beste hadde vært om det kunne skje allerede i revidert statsbudsjett i år. Det haster med å komme i gang, sier styreleder Ole Rikard Høisæther i stiftelsen.

De varsler at de så raskt som mulig vil starte arbeidet med bygningen. Ved siden av en full rehabilitering er målet å åpne den mer opp for allmenheten enn i dag. Planen er å finansiere prosjektet gjennom utleie og ulike typer næringsdrift.

Forsvarsdepartementet ønsket egentlig å selge bygningen til høystbydende i det åpne markedet. Det vekket store protester.