Oslo

Førerløse busser kan bli løsningen for Oslos nye gigantprosjekt

Byrådet vil bygge ny bydel for 25.000 innbyggere ved kommunegrensen, og mener det kan gjøres uten å øke personbiltrafikken.

Gjersrud-Stensrud er gjentatte ganger omtalt som Oslos siste store tomtereserve. Torsdag vender byråd Hanna E. Marcussen (MDG) tommelen opp for 10.000 nye boliger. Hun er imidlertid avhengig av hjelp fra Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen for å få realisert planene. Foto: Dan P. Neegaard

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist
 • Heidi Anne Johnsen

I en bratt skråning ved E6 ved Klemetsrud står Oslos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

Området på motsatt side av veien for forbrenningsanlegget, der anleggsarbeidere nå jobber på spreng for å få på plass Follobanen, har siden 1950–1960-tallet vært pekt ut som et egnet boligområde.

Gjentatte ganger er Gjersrud-Stensrud omtalt som hovedstadens siste store tomtereserve, og torsdag vender byrådet tommelen opp for 10.000 nye boliger og 3.700 arbeidsplasser her.

Men hvordan er det mulig å bygge ny miniby på grensen til Oppegård og forutsette at veksten i personbiler blir lik null?

Det har vært en nøtt, innrømmer byråden. Men sammen med Ruter-sjefen er hun nå optimistisk med tanke på å få til en «klimavennlig nullutslippsbydel».

Nøkkelord: Ny teknologi og selvkjørende busser. Det skal vi komme tilbake til.

Slik har arkitektene sett for seg at området kan bli seende ut. Foto: SLA/Vandkunsten/Illustrasjon

Tidligere har det vært snakk om å forlenge T-banen fra Mortensrud. Tanken er ikke skrotet, men baneforlengelse vil uansett ikke være på plass før gigantutbyggingens del 2. Og kanskje er det ikke den beste løsningen heller, mener Bernt Reiten Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

– Hvis man forutsetter at man bygger T-bane, så er det for det første veldig kostbart. For de andre tar det lang tid før det flytter inn så mange mennesker at man får utnyttet banen. For det tredje vil forbindelsen herfra og inn til Oslo bli veldig lang og ta tid, sier han og legger til:

– Det er ikke alle som synes det er veldig stas å sitte på T-banen i 15 stasjoner.

 • Solgte leilighet på Løkka, fikk denne villaen for samme prisen.

– Hvis jeg hadde sagt dette for to år siden, ville de fleste sagt «ja, ja, interessant, men la oss gå videre med realitetene». I dag vil bare halvparten reagere slik, tror Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen. Her med byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG). Foto: Dan P. Neegaard

Så hvordan skal folk som flytter inn i de første 4500 boligene komme seg til og fra sentrum uten bil?

Et kollektivfelt på E6, hyppigere bussavganger og bedre tilrettelegging for syklister, er neppe nok.

Det er nå Ruter-sjefen skisserer opp et bilde med T-bane på Mortensrud og tog på Hauketo. Utfordringen er å frakte folk hit. Og det er her selvkjørende busser kommer inn i bildet som supplement.

Like ved E6 i Søndre Nordstrand bydel ønsker byrådet i Oslo å legge til rette for 10.000 nye boliger. Foto: Dan P.Neegaard

Tenk deg da at du sitter på T-banen på vei hjem. En app har kontroll på hvor du er og hvor du skal. Noen stopp før du skal av, får du spørsmål om du vil ha plass på et selvkjørende kjøretøy. Trykker du ja, blir du hentet når du er fremme og kjørt hjem.

Nei, det er ikke science fiction, sier Ruter-sjefen. Det ligger to-fem år frem i tid og kan være løsningen for Gjersrud-Stensrud.

– Det skjer veldig mye spennende teknologiutvikling når det gjelder selvkjørende busser. Utfordringen er hvordan vi kan binde dette sammen med den buss- og banestrukturen vi har i dag.

- Hadde ikke sagt det jeg sier nå for et år siden

Reitan Jenssen understreker at dette fremdeles er en visjon og at de ikke har løsningene klare i dag. Samtidig er han optimistisk.

– Jeg hadde ikke stått her for et år siden og sagt det jeg sier nå om selvkjørende kollektivtrafikk. Vi må ta oss kraftig sammen for å henge med i timen og forstå hvordan ny teknologi endrer spillereglene fullstendig.

Masser fra Follobanen skal deponeres på tomten

Byråden slår fast at det er uaktuelt å begynne byggingen før løsningene er på plass. Hvis bystyret vedtar planen, vil arbeidet med å konkretisere dette starte opp umiddelbart.

– Det er en nøtt å utvikle området, men med den boligutviklingen vi har Oslo er det viktig å bygge ut de områdene hvor vi kan ha et stort volum. Mobilitet er viktig for å sparke dette i gang, sier Marcussen.

Foto: SLA/Vandkunsten/Illustrasjon

Det ligger i planen at massene fra Follobanen skal deponeres på tomten. Så skal man bygge boliger oppå massene når de har satt seg. De siste 5500 boligene ligger 15–20 år frem i tid, anslår byråden.

– Vi er avhengig av at potensielle kjøpere ser at dette kan være et attraktivt område og at deres egen mobilitet blir miljøvennlig og bra. Da vil utbyggene komme også, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG). Her med Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen. Foto: Dan P. Neegaard

– Men når kan første bolig stå klar? Eller vil man fortsatt, i 2030, snakke om den store arealreserven som ligger urørt på kommunegrensen?

– Det er avhengig av utviklere og hvor raskt vi finner løsninger. Jeg kan ikke komme med et konkret årstall, men vi håper jo på sikt at dette skal bidra til å løse boligsituasjonen i Oslo.


Utbyggernes reaksjoner på kollektivløsningene

Både Obos og Selvaag er klare for å bygge. Men de har en ny togstasjon øverst på ønskelisten, og kommer med en klar oppfordring til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp): Ta en ny runde når det gjelder Follobanen. Bydelen vil bli mye mer attraktiv med en togstasjon.

– 40 minutter på T-banen er lite attraktivt i forhold til en ti minutters togtur inn til sentrum, sier Bård Schumann, adm, dir. i Selvaag Eiendom.

Han stiller seg avventende til forslaget om førerløse busser

– Buss til Bjørndal t-banestasjon vil øke reisetiden ytterligere. Og hvor skal bussene gå? Det er akkurat her køene begynner. Og hvor mange busser er det plass til inne på området? spør han.

Daniel Siraj, adm. dir. i Obos, er i utgangspunktet positiv.

– Det er et kreativt forslag. Vi må prøve alle løsninger. Og T-bane til Bjørndal er uansett ikke noen optimal løsning, mener han.

Obos vil starte utbyggingen med småhus. Siraj tror at mange vil ønske å bo på Gjersrud Stensrud.

– De første som flytter inn vil kunne sikre seg et rimelig småhus uten å måtte flytte ut av Oslo.

Han tror området vil skille seg fra andre områder i Søndre Nordstrand.

– Det må ikke være for billig og ikke for dyrt, ikke for blendahvitt og heller ikke det motsatte. Vi må få den perfekte sosiokulturelle miksen, og derfor er det viktig å starte utbyggingen med småhus, sier han.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, tror ikke på løsninger der flere mennesker skal mates inn i det eksisterende kollektivnettet. Kapasiteten er allerede sprengt, sier han.

– Det kritiske her er veien inn til Oslo sentrum. Og jeg tror ikke man kommer unna samferselsprosjekter på 40-50 milliarder. Vi trenger nye rør gjennom Oslo, og det forsøker man å gå rundt med Petter Smart-løsninger.

– Jeg tror folk får en dyr og dårlig bussløsning, sier han.


Opptatt av boligmarked og byutvikling i Oslo? Da anbefaler vi disse sakene.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Ruter
 3. Teknologi
 4. Bolig