Nedlagt fabrikk på Økern blir et 67 meter høyt kulturtårn

– Nå gjenstår det bare å bevise at vi klarer å trekke publikum og gjøre Økern til en destinasjon, sier strategisk rådgiver og Fuglen-gründer Einar K. Holthe i Natural State.

Oxer Eiendom har ambisjoner om å skape et kulturelt sentrum for Hovinbyen i Kabelgata. Bildet til venstre viser Tårnet slik det ser ut i dag. Illustrasjonsbildene til høyre viser hvordan toppetasjen og uteområdet kan se ut når bygget åpner.

Midt på en parkeringsplass i Kabelgata på Økern, omringet av bilverksteder, gjenbruksstasjoner og næringsbygg, ruver et 67 meter høyt industritårn. Og her, i et av Oslos aller høyeste bygg, er det for tiden full aktivitet.

I juni inntar en rekke kulturaktører innenfor blant annet musikk, kunst og uteliv, de 11 etasjene i den nedlagte kabelfabrikken.

– Tanken bak dette prosjektet er å sette Økern på kartet, og skape liv og røre i et ellers grått industriområde, forteller daglig leder Lars-Petter Pettersen i Oxer eiendom.

Planlegger hiphop-festival

Åtte av tårnets 11 etasjer er i skrivende stund utleid. Kunstnerne Tori Wrånes og Anne Kathrine Dolven og musikkstudioet OSLO: Fuzz er blant leietagerne.

Første- og annenetasje blir åpent for publikum med servering, klubb, konsert og arrangementslokaler. Uteområdet skal brukes til matvogner og konsertarena. Flere artister er allerede booket til sommerens første åpningshelg, og på sensommeren er det planlagt hiphop-festival.

Slik ser Oxer eiendom for seg at uteområdet utenfor Tårnet vil se ut når prosjektet er ferdigstilt.
Åtte av tårnets 11 etasjer er i skrivende stund utleid. Kunstnerne Tori Wrånes og Anne Kathrine Dolven og musikkstudioet OSLO: Fuzz er blant leietagerne.

Det er arkitektkontorene A-lab og Helen & Hard, strategiselskapet Natural State og Oxer eiendom, eieren av bygget, som står bak prosjektet. Tårnet Kulturarena blir driftsselskapet som skal drifte alle de offentlige områdene. Det er satt sammen av flere utelivsaktører i Oslo.

– Haraldsrud og Kabelgata har en rik kulturhistorie som det er viktig å ivareta. Vi synes det er positivt at Tårnet ikke rives, men blir stående som en identitetsmarkør for hele området, sier Silje Hoftun i Plan- og bygningsetaten.

Hun forteller at Plan- og bygningsetaten jobber med byrom og gode forbindelser for å utvikle dette til et godt byområde som knytter Kabelgata og Haraldrud med resten av Økern.

Bygge destinasjon

Einar K. Holthe i Natural State er strategisk rådgiver i prosjektet. Som grunnlegger av kafeen Fuglen som har en firefelts bilvei som nærmeste nabo, har han god erfaring med å trekke folk til litt avsidesliggende steder.

Fuglen-gründer Einar K. Holthe i Natural State er strategisk rådgiver for prosjektet. Han vil trekke folk til Tårnet ved å ha god kvalitet på innholdet og ved å gjøre stedet til opplevelse.

– Jeg håper Tårnet kan bli et fyrtårn i kulturnæringen, midt i Groruddalen. Nå gjenstår det bare å bevise at vi klarer å trekke publikum og gjøre Økern til en destinasjon, sier Holthe.

– Hvordan skal dere klare det?

– Gjennom kvalitet på innhold og ved å gjøre stedet til opplevelse. Det er like langt fra sentrum til Majorstuen som fra sentrum og hit. Det er altså ikke så langt, så det handler det om å gjøre Kabelgata til et sted folk ønsker å være, sier Holthe.

– Men vi henvender oss like mye til menneskene som allerede bor i Groruddalen og som mangler et slikt tilbud i sitt nærområde i dag, legger prosjektleder i Oxer eiendom Lars-Petter Pettersen til.

Toppetasjen i Tårnet blir fellesareal og arrangementslokale. I sommer skal det blant annet holdes et bryllup her oppe, med vid utsikt mot fjorden og innover i Groruddalen.
Les også

Her skal Hovinbyen fargelegges

Lars-Petter Pettersen i Oxer eiendom forteller at tanken bak Tårn-prosjektet er å skape liv og røre i et ellers grått industriområde.

Hovinbyens kulturelle sentrum

Tårnet er en del av det større byutviklingsprosjektet som foregår i Hovinbyen. I løpet av de neste 15–20 årene kan området få så mye som 60–80.000 nye innbyggere og 50–100.000 nye arbeidsplasser.

Planen er å gjøre Kabelgata til bydelens kulturelle sentrum. I 2016 ble det utlyst en arkitektkonkurranse om å gjøre Kabelgatas historiske industriområde om til en tilgjengelig og åpen bydel. A-lab gikk av med seieren.

Tårnet er et midlertidig prosjekt, med en tidsramme på 10 år. På spørsmål om hva som skal til for at Tårnet går rundt økonomisk, sier Pettersen at driften trolig ikke vil gå med overskudd.

– I beste fall kan vi kanskje klare å håndtere løpende kostnader. Tårnet er sett på som en langsiktig investering i miljø og bokvalitet for vårt fremtidige boligprosjekt og hele eiendommen vår i Kabelgata, forteller han.

Anne Katrine Dolven er en av Norges mest profilerte samtidskunstnere.

Åtte meter under taket

Kunstner A K Dolven er en av leietagerne som om kort tid flytter inn i de tomme lokalene i Tårnet. Dolven er en av Norges mest profilerte samtidskunstnere og jobber flermedialt med film, foto, installasjon og maleri.

Dolven bor og jobber for tiden i Lofoten, men har ønsket seg et atelier i Oslo i tillegg.

– Som kunstner er det interessant å få være en del av vår tid, som dette industrielle området i sterk utvikling. Samtidig har Tårnet i seg selv unike kvaliteter for arbeidet mitt. Det er åtte meter under taket, stille og har vid utsikt over Groruddalen og fjorden, sier Dolven.

Slik kan atelieet til A K Dolven se ut når bygget står ferdig, ifølge Oxer eiendoms illustrasjoner.