Høyblokken skal tilbake til 1958-versjon

Da Høyblokken i regjeringskvartalet sto ferdig i 1958, var den 48 meter høy. Senere ble den bygd på med to etasjer. Nå skal blokken tilbakeføres til sin opprinnelige høyde.

Den opprinnelige Høyblokken, tegnet av Erling Viksjø, sto ferdig i 1958.
  • Arve Henriksen

I de opprinnelige planen for det nye regjeringskvartalet skulle Høyblokken bygges på med fire nye etasjer, pluss rehabilitering, til prisen av over 1 milliard kroner.

I fjor skrev imidlertid Aftenposten at Statsministerens kontor (SMK) ikke ville bli lagt til toppetasjen i den symboltunge blokken. I stedet skulle SMK flyttes til en bygning i nærheten. Nå er det bestemt hvor.

– Regjeringen har besluttet at SMK skal inn i den såkalte D-blokken, sammen med Utenriksdepartementet. Dette bygget ligger rett bak Møllergata 19, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til Aftenposten.

Det såkalte D-bygget er et av tre bygg som ligger innenfor byggetrinn 1, og skal etter planen stå ferdig i 2024.

Statsministeren skal inn i et nytt bygg bak Møllergata 19.
Kong Olav V besøker det nye Regjeringsbygget i 1959. Her sammen med daværende statsminister Einar Gerhardsen (t.v.) og justisminister Jens Haugland t.h.

Den viktigste grunnen er at det ikke lot seg forene å samlokalisere SMK og 22. juli-senteret, som blir liggende der det ligger i dag.

– Det at SMK ikke skal inn i Høyblokken gjør det samtidig mulig å sette dette bygget tilbake til sin opprinnelige arkitektoniske form, slik det var da det sto ferdig i 1958. Det betyr at de to etasjene som ble bygget på i 1990, skal rives, sier Astrup.

H-blokken er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, og sto ferdig i 1958. Da var bygget på 48 meter. Etter påbygget økte den til 56 meter, fordelt på 17 etasjer. Denne ombygningen var det Erling Viksjøs sønn, Per Viksjø som sto for.

Byggestart for Høyblokken er satt til vinteren 2021, med byggetid ca. tre år. SMK- blokka vil ha byggestart sommeren 2021 og stå ferdig 3,5 år senere.

Statsministerens kontor skal legges til det såkalte D-bygget i det nye regjeringskvartalet.