Det nye regjeringskvartalet får egen nabokontakt

Skal bistå naboer med fortløpende informasjon under byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Byggingen av det nye regjeringskvartalet vil etter planen starte i 2021.
  • Arve Henriksen

Etter planen skal byggingen av det nye regjeringskvartalet starte for alvor i 2021. I mange år fremover vil hele området mellom Akersgata og Grubbegata være preget av stor byggeaktivitet. Derfor vil Statsbygg nå ansette en egen nabokontakt.

Les også

Slik skal Picasso-kunsten skjæres løs fra Y-blokken

– Denne nabokontakten skal sørge for at omgivelsene rundt dette svære byggeprosjektet har informasjon til enhver tid slik at de vet hva som skjer når vi både graver og bygger. Naboene skal ha et sted de kan henvende seg til hvis de har spørsmål, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

I første omgang vil Statsbygg jakte i egne rekker for å finne rett person som kan bli naboenes nærmeste kontaktperson.

Det er heller ikke første gang Statsbygg ansetter slike nabokontakter. Det samme ble gjort både i forbindelse med byggingen av Operaen i Bjørvika og det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.

I tillegg til å skulle informere naboene ligger det også i dagen at denne personen vil være ansvarlig for å bygge opp et besøkssenter for det nye regjeringskvartalet. Et slikt besøkssenter ble også etablert ved det nye Nasjonalmuseet. Her kan publikum komme for å se skisser og få svar på spørsmål.

– Det blir mange hundre mennesker som skal jobbe på dette prosjektet, det vil kunne medføre litt støy, og mange vil da bli berørt. Det igjen vil bety at mange har spørsmål, sier Aschim.

Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Ulike naboer

Det er et bredt utvalg av naboer som vil bli berørt av byggearbeidene. Her er det beboere, næringsliv og ikke minst statsapparatet. Blant annet har Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i dag vindu rett ut mot Y-blokken.

– Det vil nok bli en annen type dialog med vårt departement, det er tross alt de som eier prosjektet. Samtidig er det viktig at de hele tiden er oppdatert på de tingene vi ønsker å presentere, sier Aschim.

Les også

Statsbygg begynner sikring av kunsten i Y-blokken i uke 31

Vedkommende som får stillingen, må ha god forståelse for og kompetanse på Statsbyggs relasjon til sine eiere, samt ha inngående kjennskap til hvordan slike store byggeprosjekter gjennomføres. I tillegg må vedkommende være flink til å prate med folk.

– Denne nabokontakten må ha evnen til å forstå andre folks behov. Det er veldig viktig for oss at vi gjør denne byggeprosessen så smidig som mulig, sier hun.

Vil snu

Byggingen av det nye regjeringskvartalet vil pågå i mange år.

– Mange er sinte på Statsbygg på grunn av Y-blokken, er ikke dette en uriaspost?

– Nei, det tror jeg ikke. Dette tror jeg kommer til å snu. Når vi får kommet i gang med byggingen, vil også andre interessenter enn de som er opptatt av Y-blokken, komme på banen. Da kommer det folk som er opptatt av selve byggeprosjektet, det har vi sett før.

– Vedkommende må kanskje også være hardhudet?

– De må tåle litt kjeft. Statsbygg er stort, og det vi driver med, synes. Folk har synspunkter og meninger om oss, og vi vet at ikke alle er enige, sier Aschim.

Fra lokalene til frisøren Saks og Kam i Akersgata kan innehaver Youssef Majed se rett ut mot regjeringskvartalet. Han har til nå ikke tenkt spesielt mye på det som skal skje på andre siden av gaten de neste årene. Derfor er det også vanskelig å se for seg behovet for en nabokontakt.

– Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på, for å være ærlig. Jeg håper selvsagt at det ikke blir så mye støy. Jeg tror ikke det vil bety at kundene skremmes bort, sier han.