Oslo

Vil bygge boligtårn på 24 etasjer på Helsfyr

Utbygger vil lage hotell og boligtårn på Fyrstikktorget. Plan – og bygningsetaten nekter å sende saken til politisk behandling. Nå er det opp til byutviklingsbyråden.

Det planlagte boligtårnet til Stor Oslo Eiendom vil rage 70 meter over bakken.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

I over fem år har det vært jobbet med planer for å revitalisere og transformere det gamle Fyrstikktorget på Helsfyr. Før Stor Oslo Eiendom i sommer kjøpte det som frem til 1967 var Nittedals Tændstik-fabrikker, var det forrige eier City Finansiering som drev prosessen mot Oslo kommune.

– Dette har vært en lang prosess hvor prosjektet allerede i en svært tidlig fase ble presentert for både politikerne i rådhuset, plan- og bygningsetaten og byantikvaren, sier Geir Johnsen, prosjektleder i Stor Oslo Eiendom.

Les også

Vil ha NRK inn i verneverdig bygg på Linderud

Det opprinnelige forslaget fra Lund+Slaatto Arkitekter handlet om å videreutvikle Fyrstikktorget som en kontor- og næringsarena. Da Byutviklingskomiteen høsten 2014 ba om flere boliger inn i området, endret prosjektet karakter.

I det nye prosjektet planlegger utbygger 250 boenheter, delvis på toppen av den eksisterende bygningsmassen på Fyrstikktorget. I tillegg planlegges et boligtårn på 24 etasjer, anslagsvis 70 meter høyt, samt et hotell på 18 etasjer.

En del av identiteten

– Fyrstikktorget er en viktig del av selve identiteten til Helsfyr, dessverre fremstår området i dag som umoderne, preget av bilbasert handel og kontorvirksomhet. I dag jobber det rundt 10.000 personer på Helsfyr, men på kveldstid er det lite eller ingen aktivitet. Ved å legge opp til et stort boligvolum vil dette skape et bedre byliv til alle døgnets tider på Helsfyr og rundt Fyrstikktorget, sier Johnsen.

I de nye planene til Stor Oslo Eiendom er det tenkt å bygge på eksisterende bebyggelsen, med et skråtak inn mot selve Fyrstikktorget.

Likevel nekter Plan- og bygningsetaten (PBE) å sende planforslaget fra Stor Oslo Eiendom ut til offentlig høring, til tross for at flere medlemmer i byutviklingsutvalget i Oslo kommune har etterlyst planforslaget.

PBE henviser til plan- og bygningsloven, hvor det heter at kommunen kan stoppe et privat initiativ for å redusere unødig tid- og ressursbruk hos både kommunen, forslagsstillere og omverden. Bakgrunnen er at PBE mener boligtårnet er for høyt, samt at hotellet tar for mye av den åpne plassen foran Fyrstikktorget.

Les også

Er det en god gjerning å fjerne bilene helt fra byens boligstrøk? | Erling Dokk Holm

– Vi har gitt tidlig og tydelig beskjed til Stor-Oslo Eiendom AS om at forslaget deres sprenger rammene. Derfor burde det ikke komme som en overraskelse at vi har avslått å legge forslaget ut til offentlig ettersyn, skriver avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE.

De mener Stor-Oslo Eiendom ikke har forholdt seg hverken til rammene i kommuneplanen, kommunedelplanen for torg og møteplasser eller planleggingsprogrammet for Ensjø.

Dette får arkitekt Espen Pedersen i Lund+Slaatto Arkitekter til å reagere. Han har fulgt prosjektet helt siden 2014.

– Hvis de mener at dette programmet ikke kunne bebygges, hvorfor har de ikke kommunisert dette tidligere i løpet av den siste fireårsperioden. Jeg opplever dette som en kategorisk holdningsendring. I løpet av de 15 årene jeg har jobbet med byutvikling, har jeg aldri opplevd en så liten samarbeidsdynamikk, sier Pedersen.

Les også

Fjordbyen Oslo sett fra Økern

Arkitekten krever en demokratisk prosess

Han reagerer på at planmyndighetene ikke vil sende saken til politisk behandling.

– Vi må kunne kreve en demokratisk prosess hvor vi får redegjort for de kvalitetene dette prosjektet kan tilføre Helsfyr. Jeg reagerer kraftig på at PBE mener dette prosjektet bryter så fundamentalt med alle føringer som er lagt fra kommunen at de ikke vil legge det ut til offentlig høring. Vi mener politikerne må få anledning til å ta stilling til om dette skal realiseres, sier Pedersen.

Det planlagte hotellet på 17 etasjer er tenkt lagt til venstre i bildet, mens boligtårnet ligger til venstre.

– Er ikke 24 etasjers boligtårn i overkant høyt?

– Det er klare politiske føringer for å fortette mest mulig ved knutepunkt. Og Helsfyr er absolutt et viktig knutepunkt. Det vil dessuten komme i liten konflikt med bakenforliggende bebyggelse med tanke på sol og skygge. I tillegg har du 18 etasjers kontorbygg på Valle, som har 25 prosent større etasjehøyde enn boliger og dermed er omtrent like høyt. Dette tårnet vil også markere et landemerke på Helsfyr, sier Pedersen.

Les også

Oslo kommune vil flytte NRK til Økern

Nå ligger saken på bordet til byutviklingsråd Hanna Marcussen. Hun kan overprøve beslutningen fra PBE.

– Vi skal ha møte med Stor Oslo Eiendom for å vurdere saken nærmere. Jeg er generelt opptatt av at overordnede planer vedtatt i bystyret blir fulgt opp. Samtidig kan det være enkeltsaker hvor det er naturlig å gjøre en selvstendig politisk vurdering av den, for eksempel om den bidrar til overordnede mål på en god måte, sier Marcussen.

Les også

Arkitekter kritiserer høyhusprosjekter i Oslo: – Hvor er menneskeligheten her?

Vil ha det til vurdering

Byutviklingsbyråden understreker at det ikke er ofte at Plan- og bygningsetaten gir avslag på å fremme reguleringsforslag.

– Det er flere eksempler på at byråd for byutvikling, på delegert myndighet, likevel gir forslagsstiller anledning til å fremme planinitiativet til videre behandling. Forslagsstiller fremmer planen på egen risiko, sier hun.

Les også

Nå skal Oslo blir mer fargerik

Øystein Sundelin (H), leder av byutviklingsutvalget har lenge etterlyst planforslaget for Fyrstikktorget.

–Jeg synes det er rart at plan- og bygningsetaten ikke vil fremme et reguleringsforslag, det er helt utenfor den politiske bestillingen. Det er et klart politisk ønske å få lagt frem denne saken. Det vil derfor overraske meg bystyret ikke får behandle disse planene. Det er ikke gitt at vi skal støtte alt, men da får vi i alle fall vurdert det, sier han.

Les også

Hvorfor vekker høyhus så sterke reaksjoner?

– Skjønner du PBEs antydning om at boligtårnet blir for høyt?

– Nei, i utgangspunktet gjør jeg ikke det. Dette handler mer om hvordan ting passer inn i bybildet. Vi lever da fint med både Postgirobygget og Plaza. Høydediskusjoner har en lei tendens til å handle om høyder, vi tenker ikke på hva et slikt bygg kan tilføre byrommet, sier han.

– Er ikke slike høyder en naturlig konsekvens av kravet om fortetting rundt knutepunkter?

– Når vi politikere ønsker fortetting og vekst i byen, må vi også forstå hvilke utfordringer det gir oss, sier han.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Eiendom
  3. Oslo kommune
  4. Bystyret