Sommerturer: Akersgata fra Kontraskjæret til Hammersborg

Å rusle langs Akersgata blir som en tur gjennom norgeshistorien.

Sommerturen starter på Kontraskjæret foran Akershus festning. Kong Christian 4. befalte i 1624 at borgerne i den nedbrente middelalderbyen Oslo skulle flytte over til en ny by han kalte opp etter seg selv. Byen skulle forsvares av festningen.

Fra gammelt av var Akersgata kun en gårdsvei som gikk fra den store, gamle gården Aker ved Gamle Aker kirke, og ned til en havn i det som senere fikk navnet Piperviken. Men veiens betydning økte sterkt da først festningen og senere Christiania ble anlagt der.

Å rusle langsetter Akersgata blir som en tur gjennom norgeshistorien. For selv om gaten bare er 900 meter lang, rommer den Norges viktigste festning, alle landets statsmakter og to kirkebygg for hver sin del av vår kristentro. Og i tillegg minst to viktige gamle bygårder.

Les hele saken med abonnement