Oslo

- Elevene på Tøyen skole opplever daglig narkohandel

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Venstre-nestleder Ola Elvestuen (t.v.), nestleder i byutviklingskomiteen Espen Ophaug og Randi Olsen, leder av Gamle Oslo Venstre, står samlet bak en rekke forslag som skal gi Tøyen et løft. Saken diskuteres på årsmøtet til Oslo Venstre i helgen. Foto: ANETTE KARLSEN

  • Det må tas umiddelbare grep for å få bukt med alt fra narkosalg ved skolen til for høy konsentrasjon av kommunale boliger, mener Venstre-nestleder Ola Elvestuen.

Indre by hadde sin satsing. Søndre Nordstrand har også fått ekstra penger. Og i Groruddalen har stat og kommune spyttet inn millioner i flere år. Nå er det Tøyen som trenger et særskilt områdeløft, mener Elvestuen. Før helgens årsmøte i Oslo Venstre er det listet opp en rekke konkrete forslag (se fakta).

— I en by vil det ofte være slik at utviklingen går litt i rykk og napp. På Tøyen har det stått stille, eller så har man hatt en negativ trend, sier Elvestuen, som også er byråd for miljø og samferdsel.

Han erkjenner at kommunen har et stort ansvar, men mener også at staten må bidra for å få nok trykk på satsingen.

Søker barna vekk fra skolen

Espen Ophaug (V) er nestleder i byutviklingskomiteen. Han bor selv på Tøyen og har fått urovekkende rapporter om at de kriminelle gjengene, som herjet på Tøyen for en del år siden, er tilbake.

Derfor mener han at kommunen, bydelen og politiet umiddelbart må gjenoppta samarbeidet fra 2004 for å få bukt med problemet.

Les også

Politiet vs. Tøyen

I forslaget vises det også til at politiet ikke klarer ikke å få bukt med narkotikaomsetningen, og at elevene på Tøyen skole opplever daglig narkohandel på kloss hold. Ophaug mener i tillegg det er et poeng at skolen har store utfordringer som gjør at mange foreldre søker barna sine til andre skoler.

— Skolekretsen er av dem med høyest andel kommunale boliger. En god del av dem som bor i kommunale boliger har behov for oppfølging, noe som er vanskelig å få til når konsentrasjonen av kommunale boliger blir for høy. Da kan nærmiljøbelastningen rett og slett bli for stor, sier Ophaug.

Han føler seg sjelden utrygg selv, men vet at mange andre føler seg utrygge i området.

— Vi må sørge for å snu utviklingen på Tøyen i positiv retning, sier Ophaug.

Utsatt for truende oppførsel

Blant forslagene som skal diskuteres, er å selge en del av de kommune boligene til Studentsamskipnaden. Slik oppnår man både å spre den kommunale boligmassen og legge til rette for studenter.

Ifølge Ophaug sliter også Boligbygg, som drifter Oslos kommunale boliger, med problemer på Tøyen, noe Aftenposten får bekreftet.

— Området rundt Tøyensenteret er krevende, og vi har siden november i fjor hatt ekstra vaktmannskaper på plass. Vekterne har vært utsatt for truende oppførsel, og vi har derfor forsterket vaktholdet slik at de nå patruljerer to stykker sammen. Det forsterkede vaktholdet kostet 100.000 kroner ekstra i november og desember i fjor. Det er et uttrykk for en krevende storbyproblematikk, som flere må inn for å løse, sier kommunikasjonssjef Else Merete Guntveit.

- Bruker ikke ordet gjeng

Politiet er enig i at det er utfordringer å ta tak i.

— Men vi bruker ikke ordet gjeng. Det er en litt urovekkende blanding av litt eldre kriminelle som også har bopel i området, og som dermed trekker med seg en del andre ungdommer fra f.eks Groruddalen, sier politioverbetjent Geir Tveit, leder for forebyggende enhet ved Grønland politistasjon.

Ifølge Tveit var problemene størst for seks til åtte år siden.

— Problemene er en kombinasjon av flere faktorer. Det er mange kommunale gårder, store barnefamilier og en stor grad av gjennomstrømming, så det utvikles ikke noen lokal tilhørighet. I tillegg er det mange skoler i området: Lakkegata, Tøyen, Jordal og Kampen. Det er et knutepunkt. I tillegg har man metadonutlevering, DPS, og T-banen. Summen har gjort at for mange har hatt bopel på et lite konsentrert sted hvor mye foregår, sier han.

— Utover vinteren og våren skal vi ha ekstrainnsatser på Tøyen. Da vil vi ha med oss en mobil politipost slik at vi kan komme nærmere publikum.

Tveit er opptatt av å fremheve at det blir gjort mye for å følge opp de unge i bydelen.

— Bydelen har miljøarbeidere og utekontakter. Det blir gjort veldig godt arbeid fra bydelen sin side. Men det er også en utfordring å finne voksne, trygge personer som har lyst til å ta i et tak i nærmiljøet sitt, for de skal kanskje ikke bo der så lenge likevel, og da blir det ond sirkel.

— Men det blir tross alt gjort veldig mye bra. Ungdomskriminaliteten synker og synker. Vi er veldig mye på skolene. Vi kan selvfølgelig ikke være der hele tiden, inni oppganger og utenfor leiligheter. Vi er også avhengige av tillit fra publikum, og at de melder fra, sier han.