Oslo

Bompengepartiet i Oslo: Vil skrote den nye bomringen og fjerne rødmalte sykkelfelt

Partiet er i vinden på Vestlandet. Nå håper Oslo-kandidaten at bompengeopprøret vil gi bystyreplass.

Bjørn Revil er Folkeaksjonen Nei til mer bompengers 1.-kandidat til høstens valg i Oslo. Fra 1. juni skal de nye bomstasjonene være i drift.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Oppdatering: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at partiet ønsker å fjerne rødmalte sykkelveier. En sykkelvei er adskilt fra annen trafikk. Dette er nå rettet til sykkelfelt.

Det begynte som en protestgruppe. Så samlet de seg på Vestlandet og stiftet et parti. Nå stiller de til valg i flere fylker og kommuner og er for første gang representert i Oslo. Men partiet mener vi lider av et «demokratisk underskudd».

– Hvorfor?

– Vanlige mennesker får ikke i stor nok grad delta i avgjørelser som tas. Vi vil at folk skal bli inkludert i avgjørelsesprosessene. Ta bompenger. Det var det lite fokus på under forrige valgkamp. Mange av dem som vektla det da de stemte, ble nok overrasket over hvor dyrt det er blitt, sier Bjørn Revil, 1.-kandidat for Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) i Oslo.

Han understreker at FNB er et blokkuavhengig parti, som vil jobbe fra sak til sak for å få mest mulig gjennomslag. Han utelukker heller ikke at partiet kan bli del av et nytt byråd dersom de får nok gjennomslag.

 • Kommentator Andreas Slettholm: Oslo innfører «veiprising light». Men sine bilister blir nok sintere

Protestvind i Bergen

I Bergen har partiet vind i seilene: Først 16,9 prosent i Respons analyses meningsmåling for BT. Deretter 20,6 prosent i Sentios meningsmåling for BA.

I Oslo er det fremdeles ikke kommet meningsmålinger som viser at partiet er i nærheten av å få representanter inn i bystyret. Men 1. juni kommer et nytt takstsystem samtidig som over 50 nye bomstasjoner åpner.

Disse bomstasjonene, også kalt Indre ring, vil i hovedsak ligge langs Ring 2. De ønsker FNB å fjerne umiddelbart. På sikt ønsker de å fjerne alle bomstasjoner. I mellomtiden vil de at minst 70 prosent av pengene fra bomringene i Oslo skal gå til veiprosjekter.

Partiet er også mot veiprising, som flere har nevnt som et alternativ til dagens bomstasjoner.

– Vi er mot bompenger uavhengig av innkrevingsform, sier han.

Sjokkmåling i Bergen: Bompengepartiet nest største parti

Vil bygge ut kollektivtrafikken

Samtidig skriver partiet i sitt valgprogram at de ønsker å satse på å effektivisere og bygge ut kollektivtrafikken, for å bidra til en reduksjon i biltrafikken.

Bomstasjonene i og rundt Oslo er en del av Oslopakke 3-avtalen, som nylig ble reforhandlet mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (nå Viken). Det sikrer penger til en rekke samferdselsprosjekter, deriblant ny E18 i vest, Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen og flere andre prosjekter til mange milliarder kroner.

Revil ser for seg å gå i forhandlinger om en ny Oslopakke 3-avtale med sikte på å fjerne bommene og senke prisene. Han mener også det vil være mye penger å hente på effektivisering.

– Hvordan skal dere bygge ut kollektivtrafikken for å redusere biltrafikken når dere fjerner bomstasjoner som skal redusere biltrafikken og betale for kollektivutbygging?

– Vi mener det ikke er bilistenes ansvar å subsidiere kollektivtransporten. I andre byer som er sammenlignbare med Oslo, er det et bedre og billigere kollektivtilbud. Vi tror det er mulig ved at man bruker pengene på en mer effektiv måte, sier Revil, og viser blant annet til billettskandalen og investeringene som gjøres i trikkenettet.

– Men det er tross alt mange milliarder det er snakk om i Oslopakke 3-avtalen?

– Ja, det er en god del penger. Vi håper Oslo kan drives på en mer effektiv og mindre byråkratisk måte, så ikke folks tilbud rammes. Det dreier seg om å bruke pengene mer fornuftig.

I programmet nevner ikke partiet noen kollektivprosjekter spesielt. På spørsmål om partiet er for at det skal bygges ny sentrumstunnel for T-banen, svarer Revil at man bør revurdere om det er verdt prisen og at man bør finne en annen finansieringsmodell enn bompenger.

Vil fjerne sykkelfelt for parkeringsplasser

Revil forteller at han selv sykler en del. Men partiet hans ønsker å fjerne rødmalte sykkelfelt som «i liten grad benyttes» og erstatte dem med parkeringsplasser. De vil også fjerne Oslo kommunes standard for sykkelfelt- og veier.

– Jeg skjønner ikke hensikt med Oslo-standarden, det er vel det samme behovet i alle byer. Vi ønsker ordentlige sykkelveier noen steder, når trafikkgrunnlaget er der. Men hvis man bygger sykkelveier som i liten grad blir brukt, kun for å fjerne parkeringsplasser, synes jeg hensikten er borte, sier Revil.

– Mange land har klart det uten å ramme biltrafikken. Sykkelsatsingen i Oslo koster 13,5 milliarder kroner. Det er fantastisk mye penger. Denne typen tiltak kan man spare inn på.

Bystyret vil ha minst 100 km ny sykkelvei og nye sykkelfelt i perioden 2015–2025. Det er anslått å koste 5,8 mrd. Etter 2025 skal 250 km sykkelvei og -felt rulles ut, er bystyrets plan. Kostnaden er anslått til 8,3 mrd.

Fritidsklubber, nærbibliotek og blomsterenger

Partiets valgprogram er preget av mye samferdsel, men de har også standpunkter på andre områder. FNB har programfestet at de vil ha fritidsklubber i alle bydeler, styrke nærbibliotekene og å sørge for at det blir flere blomsterenger i Oslo.

De ønsker også folkeavstemninger om saker «av stor betydning for innbyggerne» og partiet er motstandere av fortetting.

– Fortetting er vi sterkt mot, at man skal bygge siloer rundt kollektivknutepunkt, sier Revil.

Kandidat på 10. plass «ønsket å gi syklister en fatal lærepenge»

I april skrev Kikki Christel Nyhagen på Facebook at hun har mistet all respekt for syklister, at hun «knapt nok» sjekker speilet når hun svinger og at hun i situasjoner hvor syklister har «vært på nippet til å ligge over panseret» har tenkt at de burde fått en «liten/fatal lærepenge».

Dette er meldingen Nyhagen skrev, som provoserte flere. Til Aftenposten sier Nyhagen at hun skrev det for å provosere, og understreker at hun er en trygg sjåfør.

Kommentaren førte til flere reaksjoner, blant annet på Twitter.

Nyhagen er kandidat på 10.-plass for FNB. Revil viser til at Nyhagen uttaler seg som en privatperson.

– Det er stor forskjell på hva vi står for som parti og hva en person skriver på Facebook. Som parti er vi tilhengere av at man skal være fredelig og demokratisk i alle sammenhenger, og denne kommentaren er ikke noe vi står for som parti, sier Revil.

Nyhagen sier til Aftenposten at hun skrev innlegget for å provosere, og understreker at hun er en trygg sjåfør.

– Jeg visste at det ville provosere. Det var en helt vanvittig respons jeg fikk på Messenger fra alle «fanatikerne». Selvfølgelig kjører jeg sikkert og tar hensyn, og jeg sjekker i speilet tre ganger før jeg svinger, sier Nyhagen.

– Hva ville du oppnå ved å provosere?

– Bare at vi begynner å få nok av alle som ikke tar hensyn til andre enn seg selv. Du blir matt til slutt av å lese innlegg av alle som ikke ser lengre enn sin egen nese. Når det er sagt, har jeg snakket med mange syklende som ikke tør å bevege seg i trafikken på grunn av de gærne syklistene. Det var de jeg ville provosere, noe mer enn det var det ikke, sier Nyhagen.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  VERDEN
  Publisert:

  Beryktet telefonsamtale kan vikle Donald Trump inn i enda mer trøbbel

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5