Oslo

Vil at Oslo skal bli først med stemmerett for 16 og 17-åringer

Får Oslos ordfører det som hun vil kan 16- og 17-åringer havne i bystyret.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Hun vil slippe de unge til i politiske verv i hovedstaden. I en årrekke har Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), jobbet for at 16- og 17-åringer skal få stemmerett ved lokalvalg. De er opptatt av langt mer enn skolepolitikk og fritidsinteresser, sier hun.

Helena Bugge ble politisk aktiv som 13-åring. Hun har akkurat fylt 16. Lørdag ettermiddag deltok hun i Grønn Ungdom Oslos plastinnsamling ved Akerselva og Jacobs Kirke. Av sin ungdomspartileder Nora Selnæs pekes hun ut som fullt kapabel til å sitte i bystyre og bydelsutvalg.

– Jeg er klar, i hvert fall i min bydel St. Hanshaugen, sier Bugge selv.

Det var under stortingsvalget i 2017 at hun ble politisk aktiv.

– I tre år har jeg vært spesielt opptatt av klima- og miljøspørsmål. Alle politiske saker vil kanskje ikke oppleves som like gøy, men alle saker har jo innvirkning på folks liv. Det meste i politikken er egentlig engasjerende når du setter deg inn i det, sier Bugge.

Sist uke uke foreslo valglovutvalget å gi 16- og 17-åringer stemmerett ved lokalvalg. Nå sier Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) at byen bør bli en av de første kommunene som gjennomfører dette, i 2023.

– Vi trenger vi ikke flere forsøk med stemmerett for så unge. Nå bare gjør vi det, ivrer Borgen.

– Vi har sett hvor viktig det er at unge ikke bare er med i den politiske debatten. De må ha en reell plass ved bordet, sier Nora Selnæs (t.v.), leder for Grønn Ungdom i Oslo. Helena Bugge har kvalitetene som skal til for å sitte ved bordet, sier Selnæs.

– Jeg har jobbet med barn og ungdoms deltagelse i 30 år, hos Redd Barna, hos Barneombudet og med familiepolitikk hos Fylkesmannen. Som ordfører har jeg fulgt ungdommens årlige bystyremøte og ungdomsrådene ute i bydelene, sier Marianne Borgen.

– Jeg opplever at ungdom er sterkt engasjerte. De bruker nærmiljøene sine. De har klare meninger om skole og fritidsaktiviteter, om klima og miljø, sier hun.

Og Borgen stopper ikke ved stemmeretten. Hun vil ha 16-åringer inn i bydelsutvalg og bystyre.

– Min erfaring fra ungdomsråd og ungdommens bystyremøte sier meg at det går helt fint. Ikke bare er de eksperter på å være ungdommer. De bringer inn nye perspektiver, sier hun.

Dette er de opptatt av

Borgen viser til at saker som tas opp i ungdommens bystyremøte er langt bredere enn skolepolitikk, fritid og idrett.

– De er opptatt av eldreomsorg, av mindreårige asylsøkere, av rusomsorg, fattigdom, fordeling av ressurser og klima- og miljøspørsmål, sier hun.

– Er det grunn til å tro at elever på videregående i Oslo mer politisk bevisste enn andre steder?

– Det har jeg ikke noe grunnlag for å si. Men det er ikke lenge siden en stor mengde ungdommer sto utenfor Stortinget og krevde handling i klima- og miljøspørsmål.

– Så hvorfor bør Oslo gå først?

– Vi er en by med et stort mangfold. Med variasjonene Oslo har vil det være ekstra spennende å slippe de unge til, sier Borgen.

Fikk 60 prosent av stemmene ved siste skolevalg

Rødgrønne partier har over tid gjort det godt i skolevalg, ikke minst i Oslo. Marianne Borgen tilbakeviser at dette er viktig med tanke på utspillet.

– Det har vært perioder der også Frp har gjort det bra. Jeg tror alle vil tjene på at de blir med. I dag har vi i enkelte bydeler i Oslo en valgdeltagelse på litt over 50 prosent. Å slippe til 16- og 17-åringer er ikke en rask på løsning på dette. Men erfaringer fra land som lar dem stemme viser at det på sikt øker bruken av stemmeretten, og jeg tror, interessen for nærdemokratiet, sier Borgen.

– Helena Bugge, hva er dine hjertesaker?

– Klima. Det må bli lettere for folk å endre hverdagen sin. Innvandring er en annen hjertesak. På St. Hanshaugen trenger vi flere grøntområder, også mer viltvoksende, som gir bedre forhold for insekter, sier Bugge.

Ifølge ungdomspartileder Nora Selnæs er ikke poenget at unge skal fylle alle politiske verv.

– Men man er aldri for ung til å ha en mening om det som angår en selv. Og innen politikk er bredde i erfaring viktig. Unge må få en reell plass ved bordet, ikke bare være en del av den politiske debatten, sier Selnæs.

  • I juli 2015, foran dette årets skolevalg, satte Aftenposten opp fem argumenter for og mot stemmerett for 16-åringer. Er du enig i vår vurdering?

Se hvordan det gikk i skolevalget i 2019 her:

Slik stemte elevene i Oslo under skolevalget i 2019

I Oslo fikk partiene denne oppslutningen:

Ap: 25,7

MDG: 15,5

H: 14,4

SV: 12,1

Rødt: 6,7

Frp: 6,2

Sp: 1

Les også

  1. Stemmerett til 16-åringer er en viktig utvidelse av demokratiet | Trine Skei Grande og Sofie Høgestøl

Les mer om

  1. Lokaldemokrati
  2. Stemmerett