Oslo

Får ikke flere fødeplasser

Et massivt krav om flere fødeplasser i Oslo preller av på Helse Øst, som vil vente og se om presset avtar.

  • Forf>
  • <forf>kristin Kornberg <

Altfor mange vil føde på Ullevål universitetssykehus, og kapasiteten på fødeavdelingen er sprengt. Pasientombudet, fylkeslegen og helsepolitikere i Oslo krever at Helse Øst gir hovedstaden flere fødeplasser.

Sats på andre

— Vi har registrert at mange har søkt seg til Ullevål. Men det eksisterer ingen planer i dag for å utvide fødeavdelingen, heller ikke for å gjenåpne Aker. Vi vil følge nøye med, og hvis presset på Ullevål vedvarer, er vi nødt til å ta konsekvensen av det, sier konstituert fagdirektør Kristin Lossius i Helse Øst. Før det er aktuelt å utvide fødetilbudet, vil hun finne ut hvorfor så mange velger Ullevål. - Er det fordi fødeavdelingen faktisk ligger i Oslo, eller er det fordi Ullevål har andre spesielt attraktive tilbud? Det er vi nødt til å analysere i samarbeid med Ullevål selv og ved hjelp av brukerundersøkelser. Lossius påpeker at de andre sykehusene i hovedstadsområdet er nødt til å synliggjøre sine tilbud for gravide i Oslo. Nye Akershus Universitetssykehus (Ahus) åpner 1. oktober 2008, og samtidig står en ny fødeavdeling klar. - Vi regner med at en helt moderne fødeavdeling på Ahus vil trekke til seg flere kvinner fra hovedstaden, sier Lossius. - Men det er ikke før i 2008 - hva skjer før det?- Det er vårt ansvar å gi et godt fødetilbud i regionen, og det tar vi fullt på alvor. Men vi kan ikke utvide fødetilbudet før vi vet om det er permanente endringer i pasientstrømmen.

Se også kommentar side 2, del 1.

Les også

  1. Vil gi Oslo-kvinner nytt fødetilbud

  2. 2000 fødende kvinner avvist

  3. Skal gjennomgå loven